*Портфоліо для учнів 7 класу з геометрії за темою: Суміжні та вертикальні кути

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Суміжні і вертикальні кути.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія, алгебра, інформатика, креслення.

Вік учнів, клас

12-13років, 7 клас.

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект розрахований на учнів 7 класу. Ми уже знайомі з геометричною фігурою, яка має назву кут. Але небогато про нього знали. Проект Суміжні та вертикальні кути створюється з метою поглибити знання учнів про кути, побачити, де зустрічається кути у навколишньому світі .робота над проектом передбачає розвиток уміння учнів працювати в мережі Інтернет, з різними джерелами інформації,формування навичок обробки та систематизації інформації, вміти створювати презентацію своєї роботи, виступати перед аудиторією.

Таблиця ЗХД

Діаграма навчальних потреб учнів

Оцінювання проекту

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження План вивчення

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На початок роботи над проектом вчитель проводить діагностику. Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що вони вже знають про кути відбувається при проведенні вступного тестування. Поточне оцінювання ґрунтується на відповідях на запитання, які попередньо записані вчителем для учнів до контрольних списків з усіх видів діяльності, що передбачена у завданнях, які надаються групам учнів з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями процесу інформаційного та експериментального дослідження, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання – ведення та оформлення блогу для представлення результатів учнівських проектів. При цьому будуть використовуватися: • Вхідне оцінювання • Контрольний список самоспрямування навчання • Форма оцінювання блогу Учні використовують надані вчителем форми оцінювання з балами з кожного виду діяльності (відповідно до контрольних списків) для самооцінювання свого проекту. Ці ж форми використовуються вчителем для виставлення оцінки кінцевих презентацій. Контрольні списки питань до проекту допомагають учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання завдань. Проводиться також взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним відповідно до контрольного списку для оцінювання внеску учасника до роботи групи та форми для оцінювання.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Surt11.jpg
Surt22.jpg

Вчитель інформує батьків про навчання за методом проектів за допомогою публікації. На початку вчитель проводить бесіду з учнями за допомогою презентації Учні переглядають , виконують завдання для визначення навчальних потреб, які представлені у формі картки оцінювання та таблиці З-Х-Д відповідають на змістові питання у формі комп’ютерного тестування, знайомляться з тематичним та ключовим питанням, намагаються дати на них відповіді, висувають гіпотези. На цьому занняті учні діляться на 3 групи. Перед кожною групою ставиться ключове питання, яке пропонує вчитель. Учні продумують план проведення дослідження, вибирають дослідницькі методи, форми представлення результатів, знайомляться із критеріями оцінювання їх робіт. На цьому етапі перед початком дослідження, з учнями обговорюються запитання як знайти джерела достовірної інформації по темі дослідження і використати їх. Під час роботи над проектом вчитель демонструє свою презентацію завдань проекту, для залучення, допомоги і заохочення учнів для дослідження. Учні працюють у групах. Група «Дослідники» дає відповідь на питання: Чи мають актуальність роботи древніх геометрів для сучасності? Досліджують використання геометричних термінів в повсякденному житті, роблять висновки. Учні цієї групи створюють у якості журналу ведення спостережень та дослідження блог своєї групи, де записують свої гіпотези, відмічають хід роботи та отримані результат, а також сформульовані висновки. Група «Науковци» шукає відповідь на питання: Чи впливає геометрія на сучасний світ? Досліджують історію виникнення геометрії, опрацьовують праці визначних геометрів. Ця група створює статтю «Суміжні та вертикальні кути» Група «Фахівці» проводить дослідження: Що ми знаємо про основні геометричні поняття? Дослідження полягає в тому, що учні визначають лексичні значення найпростіших геометричних понять та їх походження. Свої дослідження вони представляють у вигляді учнівської презентації.

Для пошуку необхідної інформації учні використовують підручник, додаткову літературу та Інтернет. Знайшовши відповідну інформацію в Інтернеті діти записують адреси знайдених ресурсів у список використаних джерел . Учні використовуватимуть Інтернет для ефективного спілкування в чаті, для пошуку необхідної інформації для створення презентації чи публікації; участі в інтерактивних обговореннях, отримання вражень та відгуків інших людей щодо створеного ними продукту. Під час всього дослідження учні заповнюють Журнал навчання По завершенню роботи над проектом. Учні заповнюють Форму оцінювання виконання групових завдань. Протягом усієї роботи над проектом вчитель використовує електронну пошту для нагадування учням про наближення до наступного етапу роботи над проектом. Службу миттєвих повідомлень вчитель використовує для консультування учнів по мірі виникнення проблем чи питань (або в разі хвороби дітей). Завершується робота над проектом демонстрацією результатів досліджень кожної з груп на загальношкільній конференції

Презентація ідей проекту

Презентація учня

Суміжні та вертикальні кути

Буклет Метод проектів

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Суртаєва Єлизавєта Дмитрівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Черкаська загальноосвітня школа 1-111 ст

Місто\село, район, область

cvn Черкаське, Новомосковськый район, Дніпропетровська область

Контактні дані

surtaevaliza60@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

З 3 червня по 18 червня

Місце проведення тренінгу

Черкаська ЗОШ 1-111 ст

Тренери

Ткачук Олена Костянтинівна