Що пишуть у пресі про Програму Intel "Навчання для майбутнього"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Комп'ютерний лікбез для вчителів

В Україні впродовж останніх 5 років відбувається експеримент з навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій в учбовому процесі

Про хід експерименту і його результати кореспондент «Вечірки» Ірина Шемчук розмовляла з директором освітніх програм Intel® Тетяною Нанаєвою. [1]Статті про впровадження програми в спеціалізованій пресі

Нанаєва, Т. Програма "INTEL навчання для майбутнього" [Текст] / Т. Нанаєва. - // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2004 . - N2. - С. 15


Нанаєва, Т. Інноваційні освітні програми корпорації INTEL: спрямованість на вдосконалення якості світової освіти та підготовку учнів до економіки знань [Текст] / Т. Нанаєва. - // Післядипломна освіта в Україні. - К., 2005. - N2. - С. 23-24.


Бойко, І. М. Вивчення в 5 класі казки Ш. Перро "Попелюшка" з використанням програми "Intel - навчання для майбутнього" / І. М. Бойко. - // Зарубіжна література в школі. - 2007. - № 3. - С. 17-25.


Чернобай, Н. Економіка-наука майбутнього: Використання програми Intel "Навчання для майбутнього" під час вивчення основ економіки / Н. Чернобай. - // Сільська школа України. - 2006. - № 4-5. - С.50-52.


Україна. Міністерство освіти і науки. Про результати проведення експерименту за програмою Intel "Навчання для майбутнього" щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі [Текст] : рішення Колегії від 10.11.05 № 11/1-19 / У. - // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2006. - N1. - С. 3-5. - ISSN 0130-8890


Осадчая, Р. В. Координатний метод розв'язування стереометричних задач: Використання технології програми "Intel® Навчання для майбутнього" для створення сучасних навчальних інформаційних ресурсів [Текст] / Р.В. Осадчая. - // Математика в школах України. - 2006. - № 2. - С.19-21.


Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. -К. : "Педагогічна преса". 2006.- N 1 Содержание: Про результати проведення експерименту за програмою Intel "Навчання для майбутнього" щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі. - С.3-5.


Гудирева, О. М. Використання сучасних інформаційних технологій в освітній програмі "INTEL® навчання для майбутнього" [Текст] / О.М. Гудирева. - // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2006 . - N5. - С. 27-31


Виговська, О. Сучасні інформаційні технології: Реферативно-аналітичний огляд сучасних засобів управлінської діяльності керівника школи [Текст] / О. Виговська, О. Виговський. - // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал. - Киiв : Педагогічна думка, 2006. - N 5. - С. 75-80.


Огренич, Н. М. Жити- значить мислити: Розвиток інтелектуальних компетенцій в умовах інформаційного суспільства [Текст] / Н.М. Огренич. - // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2006. - N1. - С. 17-22. ББК 74р7


Чернікова, Л. Програма "INTEL Навчання для майбутнього" на Запоріжжі [Текст] / Л. Чернікова. - // Післядипломна освіта в Україні. - К., 2005. - N2. - С. 44-47.


Матюшкіна, Т. Про використання комп'ютерних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури [Текст] / Т. Матюшкіна. - // Післядипломна освіта в Україні. - К., 2005. - N2. - С. 54-55.


Олійник, А. Інноваційний розвиток освіти Миколаївщини [Текст] / А. Олійник, Н. Огренич. - // Післядипломна освіта в Україні. - К., 2005. - N2. - С. 40-43.


Тоцька, Ю. А. Проектна технологія як засіб досягнення заданого результату: Підготовчі матеріали вчителя до уроків за темою "Байка у світовій літературі" із застосуванням технології "Intel®Навчання для майбутнього" [Текст] / Ю.А. Тоцька. - // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005. - N9. - С. 44-46. - ISSN 0205-


Хроменко, І. А. Навчання, наближене до життєвих реалій: З досвіду використання проектної технології "Intel®Навчання для майбутнього" [Текст] / І.А. Хроменко. - // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005. - N9. - С. 47. - ISSN 0205-47IX


Забарна, А. П. Метод проектів як основа технології "Intel®Навчання для майбутнього" [Текст] / А.П. Забарна. - // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005. - N9. - С. 42-43. - ISSN 0205-47IX


Сотник, Н. О. INTEL. Навчання для майбутнього [Текст] / Н.О. Сотник. - // Фізика в школах України. - 2005. - № 20. - С.3.


Морзе, Н. Як навчати вчителів, щоб комп'ютерні технології перестали бути дивом на уроці? [Текст] / Н. Морзе. - // Післядипломна освіта в Україні. - К., 2005. - N2. - С. 25-32. ББК 74р7


Варбан, М. Моніторинг і оцінка: особливості застосування у програмі "INTELНавчання для майбутнього" [Текст] / М. Варбан. -// Післядипломна освіта в Україні. - К., 2005. - N2. - С. 33-39.


Післядипломна освіта в Україні. -К., 2005. - N 2

Авсиевич, М. Философско-методологические аспекты повышения квалификации современного педагога / М. Авсиевич. - С.3-6. Савостенок, П. Концептуальные подходы к элитарному последипломному педагогическому образованию / П. Савостенок. - С.7-10. Александров, В. Основна проблема андрагогіки та шляхи її вирішення засобами сучасних інформаційних технологій / В. Александров. - С.11-15. Бевз, Г. Соціальна політика держави в інтересах дитини: аналіз і концептуальна модель розбудови / Г. Бевз, Л. Тарусова. - С.16-22. Нанаєва, Т. Інноваційні освітні програми корпорації INTEL: спрямованість на вдосконалення якості світової освіти та підготовку учнів до економіки знань / Т. Нанаєва. - С.23-24. Морзе, Н. Як навчати вчителів, щоб комп'ютерні технології перестали бути дивом на уроці? / Н. Морзе. - С.25-32. Варбан, М. Моніторинг і оцінка: особливості застосівання у програмі "INTEL@ навчання для майбутнього" / М. Варбан. - С.33-39. Олійник, А. Інноваційний розвиток освіти Миколаївщини / А. Олійник, Н. Огренич. - С.40-43. Чернікова, Л. Програма "INTEL@ Навчання для майбутнього" на Запоріжжі / Л. Чернікова. - С.44-47. Матюшкіна, Т. Про використання комп'ютерних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури / Т. Матюшкіна. - С.54-55. Кот, Г. Розвиток психологічної культури керівників навчальних закладів освіти (концептуальні основи) / Г. Кот. - С.56-59. Москальова, А. Роль психологічної культури в професійному профілі практичного психолога / А. Москальова. - С.60-62. Граненко, Н. Проблема взаємозв'язку шкал оцінювання з якістю навчального процесу / Н. Граненко. - С.63-68. Калошин, В. Причини невдач учнів у навчанні / В. Калошин. - С.68-71. Зайченко, О. Зміст підготовки начальників районних управлінь (відділів) освіти в системі післядипломної педагогічної освіти / О. Зайченко. - С.72-78. Васильченко, Л. Формування управлінської культури керівника школи в системі післядипломної педагогічної освіти як соціально-педагогічна проблема / Л. Васильченко. - С.73-78. Яременко, М. Державно-громадське управління навчальним закладом як засіб демократизації навчально-виховного процесу / М. Яременко. - С.79-81. Авшенюк, Н. Підготовка директора школи до інноваційної діяльності у Великій Британії / Н. Авшенюк. - С.82-85. Набока, Л. Становлення змісту післядипломної освіти методичних працівників / Л. Набока. - С.90-92. Савченко, Л. Післядипломна освіта вчителів німецької мови на сучасному етапі / Л. Савченко. - С.93-95. Розвиток і використання дистанційної форми навчання в системі вищої та післядипломної освіти": Рекомендаціний список. - С.101-106.


Комп'ютер у школі та сім'ї: науково-методичний журнал. -К. : Фенікс.- 2006.- N 5

Литвиненко, Н. Технологія розвитку творчих здібностей учнів: конструювання на комп'ютері / Н. Литвиненко, С. Заріцька. - С.3-7 Копотій, В. В. Розвиток мислення учнів на уроках інформатики / В.В. Копотій. - С.8-11 Головко, М. в. Особливості та перспективи розвитку системи засобів комп'ютерної підтримки шкільного курсу фізики / М.в. Головко. - С.22-26 Гудирева, О. М. Використання сучасних інформаційних технологій в освітній програмі "INTEL® навчання для майбутнього" / О.М. Гудирева. - С.27-31 Руденко, В. Принципи прогрвмного керування / В. Руденко. - С.35-37 Горох, В. Моделювання математичного більярду в трикутнику засобами Пакета DERIVE / В. Горох. - С.38-41 Дробот, І. Л. Досвід розв'язування складних задач / І.Л. Дробот. - С.41-44 Фокіна, Т. М. Комплексна система безпеки в навчальному закладі / Т.М. Фокіна. - С.50-51


Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. -Киiв : Педагогічна преса.- 2005. - N 9

Богдан, Л. С. Залучати учнів до сучасних методів роботи з художньою інформацією: З практики використання мультимедійних технологій, поєднання їх з інтерактивним навчанням / Л.С. Богдан. - С.8-13. Інтерактивне навчання: його сутність та перші спроби. - С.14-15. Глущенко, Л. Є. Щоб навчання було цікавим, ефективним і демократичним: З практики його організації за інтерактивними технологіями / Л.Є. Глущенко. - С.16-22. Забарна, А. П. Метод проектів як основа технології "Intel®Навчання для майбутнього" / А.П. Забарна. - С.42-43. Тоцька, Ю. А. Проектна технологія як засіб досягнення заданого результату: Підготовчі матеріали вчителя до уроків за темою "Байка у світовій літературі" із застосуванням технології "Intel®Навчання для майбутнього" / Ю.А. Тоцька. - С.44-46. Хроменко, І. А. Навчання, наближене до життєвих реалій: З досвіду використання проектної технології "Intel®Навчання для майбутнього" / І.А. Хроменко. - С.47. Ісаєва, О. О. Інноваційні технології у викладанні зарубіжної літератури в школі / О.О. Ісаєва. - С.3-7.


Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний журнал. -К. : Фенікс, 2004 .- N 2

Редько, В. Дидактико-методичні підходи до конструювання змісту електронних підручників з іноземних мов для середньої школи / В. Редько, С. Карп, О. Кохан. - С.7-10. Богачков, Ю. Вимірювання навчальних досягнень за допомогою Інтернет-технологій / Ю. Богачков. - С.11-13. Орєхов, О. Програма MICROSOFT "Партнерство в навчанні" / О. Орєхов. - С.13-14. Колесников, С. Інформаційні технології на уроках математики в 5-6-их класах / С. Колесников. - С.14 Нанаєва, Т. Програма " INTEL навчання для майбутнього" / Т. Нанаєва. - С.15 Ломаковська, Г. Комп'ютер у початковій школі: експериментальні дослідження та результати / Г. Ломаковська. - С.16-17. Завадський, І. Мережема ділова гра " Місце під сонцем" / І. Завадський. - С.17-19. Чайковська, О. Використання мультимедійних технологій в мистецькій освіті / О. Чайковська. - С.19-20. Штепа, В. Музична Інтернет-освіта учнів середніх класів / В. Штепа. - С.20-21. Мезецька, Л. Досвід використання програмного забезпечення в процесі поглибленого вивчення курсу інформатики / Л. Мезецька, О. Мацьоха, О. Погрібний, Омельченко О. - С.21-23. Другие авторы: Мацьоха О., Погрібний О., Омельченко О. Козленко, О. Мультимедійні програми з біології: порівняння можливостей / О. Козленко. - С.24-25. Глаз'єва, В. Поєднання традиційних та інноваційних методів навчання на уроках хімії / В. Глаз'єва, С. Мишківська. - С.26-27. Коваль, В. Поради щодо використання педагогічних програмних засобів на уроках фізики / В. Коваль. - С.28-31. Кравченко, Д. Модель навчального закладу в інформаційному суспільстві / Д. Кравченко. - С.32-36. Комаров, Ю. Використання мультимедійного комплексу у викладанні історії / Ю. Комаров. - С.36-38. Рубан, О. Мій перший мультимедійний урок / О. Рубан. - С.38-40 Романенко, Я. Використання мультимедійних технологій у вивченні англійської мови / Я. Романенко. - С.41-43. Дворецька, Л. Використання комп'ютерних технологій під час проведення інтегрованих уроків українськоїмови та мовлення / Л. Дворецька. - С.43-45. Ремех, Т. Досвід проведення уроків правознавства з використанням мультимедійних технологій / Т. Ремех. - С.46-51. Жуковська, Н. Мультимедійні технології на допомогу вчителю літератури / Н. Жуковська. - С.51-53. Ханюк, Т. Новий проект: школа, комп'ютерний клуб / Т. Ханюк, О. Бернатович, О. Радіонов. - С.54-55.