Шлях до Пушкіна

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Шлях до Пушкіна

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Зміст літературної освіти з урахуванням вікових особливостей учнів визначає художні твори, літературні явища і факти, розкриває їх ідейно-естетичну своєрідність та значущість в історії української і світової культури, встановлює зв’язки між різними національними літературами, літературою і фольклором, літературою і міфологією, літературою і філософією, літературою та іншими видами мистецтва, передбачає обсяг загальних теоретичних понять, необхідних для розуміння літератури як мистецтва слова, формування вмінь аналізувати та інтерпретувати художні твори в різних аспектах. Метою освітньої галузі “Технології” є формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної та основних компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві. Метою освітніх галузей “Образотворче мистецтво” і «Музика» є формування у учнів системи ключових міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей як цілісної єдиної основи світогляду, а також здатності до художньо-творчої самореалізації і культурного самовираження.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Тема – Олександр Пушкін.

Вік учнів, клас

7-А клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Учні згадають основні відомості про Пушкіна, ознайомляться з деякими сторінками біографії поета (ліцейські роки), торкнуться з духом російської класичної поезії, здійснять віртуальну подорож по пушкінським місцям, намалюють стінгазету «В садах ліцею», зроблять ідейно-художній аналіз віршів.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Навчальні цілі:

• Згадати основні відомості про Пушкіна, познайомитися з деякими сторінками біографії поета.

• Розвивати інтерес до подальшого вивчення творчості Пушкіна

• Сприяти розвитку творчого враження

• Розвивати в учнях пізнавальну активність, уміння працювати з додатковою літературою, використовуючи можливості комп’ютера та Інтернету

Опис оцінювання

Робота над проектом починається з мотивації навчальної діяльності (звертання до епіграфу уроку) та постанови проблемних питань. Перед початком роботи учні знайомляться з критеріями оцінювання робіт учнів, за якими відбувається контроль, самоконтроль у групах. Під час обговорення в першу чергу оцінюється вміння аргументовано виступати перед аудиторією, брати участь в обговоренні, задавати питання, грамотність, творчий підхід.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

• Перед початком проекту

Вчитель розробляє план проекту. Розповідає про проектну розповідає про проектну діяльність учням, батькам. Для них готує буклет «Метод проектів» Буклет "Метод проекту". Підбіраэ матеріал з використанням Інтернет. Учитель направляє учнів на постановку цілей проекту. Учні обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію, проводять відбір ідей. Визначаються теми для досліджень.Вступна презентація Учні отримують план реалізації проекту та об’єднуються в чотири групи, кожна з яких отримує свої завдання: 1 група «По матеріалу підручника, схеми опорних положень, підготувати розповідь «Лицей в жизни поэта». 2 група «Ідейно-художній аналіз вивчених віршів» 3 група «Здійснити віртуальну подорож по пушкінським місцям» (презентація). 4 група «Створення стінгазети «В садах лицея».

• Під час виконання проекту

Учитель спостерігає, радить, корегує виконання проекту. Учні збирають і обговорюють інформацію відповідно до плану і ролі в групі. Консультуються з учителем, обговорюють проміжні результати, оформляють проект. Проводиться спільне обговорення, а потім оформлення результатів роботи групи – підготовка до захисту.

• Під час захисту проекту

Учитель проводить дискусію з обговорення виконаних завдань, задає питання за змістом, аналізує виконану роботу окремого учня, узагальнює все. Учні - кожна група виступає з презентацією результатів, демонструючи свої роботи.Презентація учня На завершення колективно обговорюються висновки. Учні оцінюють виступи відповідно до критеріїв оцінювання роботи груп.Оцінювання навичок спільної діяльності Підводяться підсумки. Учитель підводить підсумки всього проекту, пропонує висвітлити цю тему на сайті гімназіїї. Оголошує тему наступного проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Надія Андріївна Лисаченко

Фах, навчальний предмет

Учитель літератури (російська та світова)

Навчальний заклад

Шахтарська багатопрофільна гімназія

Місто\село, район, область

м. Шахтарськ Донецької області

Контактні дані

0990508344

Nadiyal85@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06-18.06.2012

Місце проведення тренінгу

Шахтарська багатопрофільна гімназія

Тренери

Світлана Андріївна Скрипниченко