Чи можу я без нього?

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

«Чи можу я без нього?»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет - хімія Тема «Прості речовини. Метали та Неметали, Оксиген. Кисень. Ферум. Залізо» (8 год) Під час роботи на проектом задіяні навчальні предмети: - математика – тема «Розв’язування задач. Відсотки»; - біологія – тема «Будова рослин»; - географія – тема «Атмосфера»; - природознавство – тема «Умови життя на планеті Земля».

Навчальна тема (як записано в програмі)

Тема «Прості речовини. Метали та Неметали, Оксиген. Кисень. Ферум. Залізо» (8 год)

Вік учнів, клас

7 клас, вік учнів – 12-13 років.

Стислий опис

Проект «Чи можу я без нього?» для учнів 7 А класу Шахтарської багатопрофільної гімназії. «Хімія. Програма для загально-освітніх навчальних закладів». Київ: Ірпінь, 2005

Учні повторюють класифікацію хімічних елементів та простих речовин, закріплюють знання про елементи та прості речовини на прикладі Оксигену та Кисню, знайомляться з історією відкриття Кисню; розширюють уявлення про кругообіг речовин та елементів на прикладі Оксигену та Кисню, про його біологічне значення, способи одержання, навчаються характеризувати хімічні властивості Кисню, проводять досліди, знайомляться з реакцією сполучення і розкладу, формують уявлення про каталізатори, вдосконалюють вміння складати рівняння реакції. Свої висновки, за допомогою вчителя, учні представляють у вигляді Міні-підручника. Інформацію про Оксиген та Кисень вони шукають в бібліотеці та в мережі Інтернет.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми План впровадження

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Навчальні цілі: • Створити Міні-підручник, який буде містити інформацію про історію відкриття Кисню,склад повітря, поширеність Оксигену в природі, кругообіг Оксигену, хімічні властивості, способи одержання кисню; • Навчити складати план своєї діяльності для досягнення якісного кінцевого результату; • Навчити роботі у команді для досягнення спільної мети; • Соціалізуюча: створити умови для реалізації пізнавальної й соціальної активності дітей. Очікувані результати: Розвиток у школярів середнього віку ключових компетентностей: • соціальної – здатності активно слухати інших, ефективно спілкуватись і співпрацювати в малій групі; • уміння вчитися – здатності самостійно шукати інформацію з різних джерел, проводити нескладні самостійні дослідження щодо ролі кисню в житті людини та хімічних властивостей кисню, вміння їх пояснювати.

Державний стандарт базової та повної середньої освіти

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Перед початком роботи учні знайомляться з даними критеріями. В ході роботи групи заповнюють таблиці самоконтролю і таблицю самооцінювання навичок спільної діяльності. Учитель заповнює свій журнал спостережень груп над проектом. На початку проектної діяльності необхідно провести аналіз початкових знань учнів, виявити рівень їх потреб – у вигляді таблиці «ЗХД». Вчитель знайомить учнів з критеріями складання міні-підручника. Після завершення роботи над проектом проводиться урок-підсумок, на якому заслуховуються виступи учнів з підсумками своєї роботи. Зі підсумками проведеної роботи складається Міні-підручник, де окремі сторінки написані міні-групами. Під час обговорення в першу чергу оцінюється вміння аргументовано виступати перед аудиторією, брати участь в обговоренні, задавати питання, стислість і повнота виступу, грамотність, творчий підхід.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Перед початком проекту Вчитель на початку проектної діяльності проводить аналіз початкових знань учнів за допомогою таблиці «ЗХД», під час перегляду вхідної презентаціїзнайомить учнів з цілями проекту, поділяє клас на творчі групи, ставить мету перед наявними групами, знайомить учнів та батьків з буклетом «Метод проекту». Учні, що об'єднані в 5 груп, отримують завдання для своєї групи. На постановку завдання відведено 1 урок. Кожна група має своє завдання: 1 група «Історики» - пошук інформації про відкриття Кисню; 2 група «Біологи» - пошук інформації про біологічну роль Кисню та кругообіг Оксигену в природі; 3 група «Географи» - пошук інформації про поширеність Оксигену в природі, склад повітря; 4 група «Технологи» - пошук інформації про способи одержання Кисню в лабораторії, промисловості; 5 група «Дослідники» - пошук інформації та виконання лабораторного досліду «Хімічні властивості Кисню» Учні проводять відбір ідей, уточнення інформації. Складається календар роботи групи, розподіляються ролі.

Під час виконання проекту Учитель спостерігає, дає поради по складанню міні-підручника, корегує виконання проекту. Учні збирають і обговорюють інформацію відповідно до плану і ролі в групі. Консультуються з учителем, обговорюють проміжні результати, оформляють проект, проводять дослідження протягом 2 уроків, за підтримки вчителя та лаборанта; учитель забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки і відстеження просування роботи груп по етапах дослідження. Проводиться спільне обговорення, а потім оформлення результатів роботи групи – підготовка до захисту та заповнення сторінок міні-підручника.

Під час захисту проекту Учитель проводить дискусію з обговорення виконаних завдань кожної групи, задає питання за змістом, аналізує виконану роботу кожної групи, окремого учня, узагальнює все, з батьківського дозволу розміщує матеріали на веб-сторінках. Учні - демонструючи свої роботи у формі сторінок Міні-підручника, демонстрація лабораторних дослідів. Підводяться підсумки, визначається група, яка виконала найповніше своє завдання, провела дослідження.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Горб Олена Олександрівна

Фах, навчальний предмет

Учитель хімії

Навчальний заклад

Шахтарська багатопрофільна гімназія

Місто\село, район, область

м.Шахтарськ, Донецька обл.

Контактні дані

trening1958@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012 – 18.06.2012

Місце проведення тренінгу

Шахтарська багатопрофільна гімназія

Тренери

Скрипниченко Світлана Андріївна