Чи можливий світ без тертя?

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Чи можливий світ без тертя?

Автор проекту

Бузько Вікторія Леонідівна,

учитель фізики спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ № 6 Кіровоградської міської ради

Номінація

навчальний проект


Реєстраційна форма

зберігається на сайті http://project.iteach.com.ua/projects/?id=282

Проект №1112-282, дата реєстрації 29.12.11

Перелік шкільних навчальних предметів

 • Українська мова і література
 • Зарубіжна література
 • Інформатика
 • Всесвітня історія
 • Фізика, астрономія
 • Математика
 • Біологія

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

8-9

Опис проекту

Основні питання:

Ключове питання: Чи можливий світ без тертя?

Тематичні питання:

 1. Яка природа сил тертя?
 2. Чи необхідно зменшувати тертя?
 3. Чи необхідно збільшувати тертя?

Змістові питання:

 1. Що таке сили тертя?
 2. Які ви знаєте види тертя?
 3. Як використовується тертя в практичній діяльності людини?

Проект спрямований на зацікавлення учнів загальноосвітнього навчального закладу гуманітарного профілю, пробудження інтересу до фізики, розвиток творчого мислення; передбачає детальне ознайомлення із силами тертя, з природою сил тертя; дослідження учнів з приводу доцільності явища тертя, його шкідливість та користь для життя і побуту людини.

Учні прослуховують розділ з фізики «Механічні явища», роблять презентацію з фізичних явищ природи:

Переглядають веб-ресурси, довідники, словники, готують газету про значення тертя у природі і техніці, веб-сайт де показують, вміння та навички пошукої роботи, викладання та розташування матеріалу, дизайнерські здібності подачі матеріалу, грамотне володіння письмовою українською мовою.

Результатом досліджень учнів, проведених експериментів будуть написання творчих звітів, казок, побудова графіків залежності сили тертя від різноманітних факторів; створення і обговорення мультимедійних презентацій, інтерактивних веб-сайтів.


В чому полягає ідея проекту. Як вона виникла?

Яке дослідження проводили учні? Що і як вони робили?

Навчальні цілі та очікувані результати навчання: Діяльність учнів:
1-й етап:
 • Викликати в учнів зацікавлення до пошукової роботи за темою з фізики «Тертя: за і проти»
 • Сформувати внутрішню мотивацію щодо вивчення теми.
 • Почати виробляти в учнів первинні дослідницькі навички.
1-й етап: Презентація вчителем проекту. Учні переглядають презентацію проекту та обговорюють поставлену проблему. Знайомляться з критеріями виконання своїх робіт.

Обирають для дослідницької роботи тематичну групу.

2-й етап:
 • Розвивати навички добору текстового матеріалу.
 • Удосконалювати вміння систематизувати фактичний матеріал за тематичними групами.
 • Формування навичок збору й обробки зібраних даних.
 • Формування умінь робити висновки.
 • Удосконалення навичок роботи у мережі Інтернет з метою пошуку веб-ресурсів за ключовими словами.
 • Навчитися встановлювати порядок, класифікувати веб-сайти, критично оцінювати дібраний матеріал, добирати за критеріями.
2-й етап: Визначення рівня інтересу до проблеми дослідження.

Пошук та добір матеріалу з теми дослідження у джерелах. Перегляд веб-ресурсів, що запропонував вчитель, та пошук інших ресурсів із заданої теми.

3-й етап:
 • Розвивати навички мислення: аналіз та оцінювання за критеріями. Удосконалювати навички творчого мислення, робити емоційно-ціннісну оцінку матеріалів.
 • Удосконалення умінь обґрунтованого добору й поєднання ілюстративного і текстового матеріалу.
3-й етап: Добирають ілюстрації до даної теми, придумують тему.

Створюють власні малюнки до взятої тематики.

4-й етап:
 • Навчитися планувати презентацію і готувати до неї потрібні матеріали (підбирати текст, малюнки тощо).
 • Розвиток естетичного сприймання дійсності.
4-й етап: Підведення підсумків роботи та підготовка до презентації результатів.
5-й етап:
 • Удосконалення умінь та навичок створення мультимедійної презентації, публікації (інформаційного бюлетеня) та веб-сайту.
 • Розвиток навичок публічного виступу.
5-й етап: Створення мультимедійної презентації, публікації та веб-сайту.

Публічний захист проекту.

Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Учні використовували офісне програмне забезпечення, браузери, пошукові системи, Google-сайти, Google-документи, Googlе-сайти.

В процесі роботи над проектом зібрана учнями інформація була оформлена у вигляді презентації, Google-сайту. Учні виступили на інтегрованому уроці з фізики та біології, використовуючи ІКТ. Це дало можливість учням 8-х класів детально ознайомитися із підготовленими матеріалами та сформулювати власну точку зору, щодо сили тертя.

Як вчитель використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення учнів до навчання?

Для зацікавлення учнів було запропоновано оформити результати досліджень у вигляді онлайн-презентацій за допомогою ІКТ. Сторена презентація, щодо мотивації роботи над даним проектом, працює сайт на якому можливо регулярно спілкуватися з учнями дистанційно.

Дидактичні матеріали

Електронне тестування в Excel

Інструкції до практичних робіт

Створення сценарію презентації

Планування учнівського буклету

Домашній експеримент

Презентація учителя

Методичні матеріали, що використовувались в процесі роботи над проектом

Електронний журнал

Порівняння ваги, сили тертя ковзання та сили тертя кочення

Які результати одержали учні в проекті?

Учні навчилися створювати власні презентації (інформатику в нашій школі учні починають вивчати у 9 класі), публікації, веб-сайти, працювати в Excel.

Серед очікуваних результатів – значний розвиток пізнавального інтересу до фізики та суміжних предметів, учні поглибили свої знання з фізики, біології, інформатики, розширення кругозору учнів, розвиток інтересу до вивчення природничих наук, естетичний розвиток (учні складали власні казки та вірші)

Приклад(и) учнівських робіт

Мультимедійна учнівська презентація

Учнівські публікації

Exa Wiki1.jpg Exa Wiki2.jpg

300пкс 300пкс

Учнівський сайт "Тертя - це сила!!!"

Учнівська вікі-стаття "Сили тертя в живій природі"

Інтернет-ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом

http://www.all-fizika.com/

http://sfiz.ru/

http://sfiz.ru/page.php?id=116

Література

1.Буров и др. "Фронтальные экспериментальные задания по физике", Просвещение, 1981.

2.Тульчинский М.Е. "Качественные задачи по физике 7 - 6 кл.", Просвещение, 1976.

3.Литнецкий И. Б. Бионика. Киев, “Техника”, 1967.

4.Литнецкий И. Б. Беседы о бионике. М., “Наука” 1968.