Учнівська вікі-стаття: Цивільна складова освітнього права!

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

«Освітнє право»

200px

Автори проекту

Гержева Олександра

Тема дослідження

Які характерні риси та особливості моделей цивільно-правового регулювання в сфері освіти, проблеми та колізії?

Питання для дослідження

Чи є наявним суперечності між актами цивільного законодавства і законодавством про освіту та прогалини у регулюванні цивільно-правових відносин у сфері освіти?

Гіпотеза дослідження

Ми припускаємо, що для законодавства України характерним є наявність колізій між актами цивільного законодавства та нормами законодавства про освіту, що присвячені цивільно-правовим відносинам та категоріям.

Мета дослідження

шляхом здійснення аналізу законодавства, що регулює цивільно-правові відносини і освітні виявити відносини, які потребують цивільно-правового регулювання, а також колізії між нормами цивільного законодавства та законодавства про освіту;

Результати дослідження

У галузі освіти найбільш вживаними є наступні базові цивільно-правові конструкції: «юридична особа», «підприємницька діяльність», речові права (право оперативного управління та господарського відання), «договір», «цивільно-правова відповідальність». Практично кожна із зазначених конструкцій представляє собою складну систему, що складається з окремих елементів, які також є своєрідними юридичними конструкціями. Наприклад, конструкція «юридична особа» внутрішньо включає в себе поняття комерційної і некомерційної організації, правоздатності юридичної особи, організаційно-правової форми юридичної особи, засновництва і т.д. Одні з цих конструкцій легалізовані і знаходять своє відображення в нормах цивільного законодавства, інші представлені на теоретичному рівні. Багато приватноправових конструкцій в процесі «перенесення» їх у норми законодавства про освіту, що регулюють цивільно-правові відносини, вступають в протиріччя з нормами ЦК України, присвяченим таким конструкціям. У зв'язку з цим в тій або іншій ситуації виникає проблема вибору норм відповідного закону.

Висновки

В ході виконання робіт за проектом було проведено аналіз законодавства, що регулює цивільно-правові відносини у сфері освіти і виявлення відносин, які потребують цивільно-правового регулювання в сфері освіти, в частині: - визначення актів, що регулюють цивільно-правові відносини; - визначення ролі виявлених нормативних правових актів у регулюванні цивільно-правових відносин у сфері освіти; - вивчення практичної діяльності освітніх установ, а також судової практики за цивільно-правових спорів за участю освітніх установ; - виявлення суперечностей між актами цивільного законодавства та законодавства про освіту; - виявлення прогалин у регулюванні цивільно-правових відносин у сфері освіти; - оцінки правового регулювання цивільно-правових відносин у сфері освіти.

Корисні посилання

[1]

[2]

[3]

Майданик Р. Договірні цивільно-трудові конструкції. //підприємство, господарство. право. -2008.-№9

Інші документи