Учебный проект Перенаселення. Міф або правда?

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекта

Костриця Андрій Андрійович

Название проекта

Перенаселення. Міф або правда?

Предмет. Возраст учащихся

Інформаційні технології, учні 16-17 років

Описание проекта

Згідно з прогнозом ООН, глобальна чисельність населення до 2050 р. складе близько 9,2 мільярдів чоловік
Проект спрямований на вивчення однієї з найбільш важливих глобальних проблем людства. В процесі аналізу проблеми "перенаселення" учні освоюють методи збору і аналізу інформації, психологічної, біологічної, соціологічної тощо.

В ході проекту освоюються основні концепції таких предметних областей, як екологія, соціологія, біологія, психологія. Учні освоюють поняття «чисельність населення», «середа проживання», «регуляція чисельності популяції», «демографія», «фактори, що впливають на чисельність населення», «густина населення» тощо. В результаті проекту учні повинні запропонувати новий погляд на цю глобальну проблему, та на ситуацію, що склалася у соціумі у звязку з нею. Це допомагає їм соціалізуватися, спробувати себе в ролі відповідальних і активних членів соціуму і отримати навички прийняття раціональних, тверезих, екологічно виправданих рішень.

Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос

Чи дійсно глобальна проблема людства під назвою "Перенаселення планети" є правдою?

Проблемные вопросы

Чи залежить якість умов життя людей від кількості(густини)населення? Чи може підвищуватись рівень життя населеня при його збільшенні? Чи є раціональними прийняті у світі методи підрахунків щодо прийнятної кількості населеня планети?

Учебные вопросы

Що означає поняття "населення планети"? Як визначається густина населення? Яка густина населення прийнятна для нормального проживання людей?

План проведения проекта

Нью-Йорк

Этап I. (1-й урок) На першому установчому занятті вчитель за допомогою презентації організовує групове обговорення теми проекту. Проводить обговорення важливості цієї теми для жителів світу, як з екологічної, так і з моральної позицій. Потім учням пропонується розділитися на 3 групи, кожна з яких буде досліджувати один з аспектів проблеми: екологічний, політичний та економічний, соціологічний. У кожній групі учні також діляться на керівника, дослідників, оформлювачів тощо. Перед кожною групою ставиться мета дослідження, сформульована проблемними питаннями. Вчитель проводить вступне оцінювання знань: фронтальне опитування, бесіду, усне індивідуальне опитування, тестування, задає проблемні запитання. Учні використовують оціночний лист роботи групи над проектом

До початку проекту доцільно: Провести батьківські збори, на яких розповісти про зміст і цілі проектної діяльності, роздати пам'ятки, заручитися підтримкою і згодою батьків на участь дітей в проекті. Перевірити готовність ресурсів для забезпечення проекту. Вказати учням список можливих ресурсів. Ознайомити учнів і батьків з прикладом плану проекту, з шаблоном презентації, листками оцінювання, планування роботи тощо

Этап II. (2-й урок) Проведення досліджень (тривалість – тиждень). Учні, використовуючи допоміжні матеріали, надані викладачем, проводять збір та аналіз інформації з проблеми перенаселення і фіксують їх у презентації:

Перша група досліджує екологічний аспект проблеми – перелік глобальних проблем людства та роль проблеми перенаселення, чинники, що впливають на поліпшення або погіршення умов проживання людства, чинники, що впливають на екологічну ситуацію в світі, розглядає загальноприйняті погляди на екологічну ситуацію в світі та роль перенаселення у ній.

Друга групадосліджують політичний та економічний аспекти проблеми – вплив міжнародних політичних, наукових та економічних інститутів на загальноприйняті погляди щодо проблеми перенаселення, мотиви діяльності цих інститутів, та результати цієї діяльності.

Третя група проводить соціологічне опитування та збір інформації з Інтернету з метою з'ясувати ставлення громадськості до даної проблеми.

Вчитель звертає увагу учнів на те, що їхдослідження мають завершуватися конкретними висновками і пропозиціями. Учні використовують оціночний лист роботи групи над проектом

Этап III. (3-й урок) Підведення підсумків, презентація результатів дослідження та оцінка робіт. Учні використовують оціночний лист роботи групи над проектом та загальний лист оцінювання (із врахуванням оцінки вчителя) За результатами досліджень учні готують міні-конференцію, на якій кожна группа презентує результати своєї роботи. Під час виступів учні оцінюють роботу груп відповідно до критеріїв оцінки учнівських робіт. Видаються грамоти та призи

На першому установчому занятті вчитель за допомогою презентації організовує групове обговорення теми проекту. Проводить обговорення важливості цієї теми для жителів світу, як з екологічної, так і з моральної позицій. Потім учням пропонується розділитися на 3 групи, кожна з яких буде досліджувати один з аспектів проблеми: екологічний, політичний та економічний, соціологічний. У кожній групі учні також діляться на керівника, дослідників, оформлювачів тощо. Перед кожною групою ставиться мета дослідження, сформульована проблемними питаннями. Вчитель проводить вступне оцінювання знань: фронтальне опитування, бесіду, усне індивідуальне опитування, тестування, задає проблемні запитання. Учні використовують оціночний лист роботи групи над проектом

До початку проекту доцільно: Провести батьківські збори, на яких розповісти про зміст і цілі проектної діяльності, роздати пам'ятки, заручитися підтримкою і згодою батьків на участь дітей в проекті. Перевірити готовність ресурсів для забезпечення проекту.

Визитная карточка проекта

Навчальний проект "Перенаселення. Міф або правда?", візитка

Публикация учителя

Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся

Навчальний проект "Перенаселення. Міф або правда?", презентація викладача

Пример продукта учебной деятельности учащегося

Навчальний проект "Перенаселення. Міф або правда?", презентація учнівська

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию

Самооцінювання учнями роботи над проектом у групі

Підсумкове оцінювання учнівської презентації учнями та вчителем

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности

Шаблон учнівської презентації

Лист планування роботи у групі

Полезные ресурсы

Сайт, де розміщені різноманітні педагогічні ідеї з різних предметів

Сайт, де розміщені методичні матеріали для викладача Інфоматики та Інформаційних технологій

Проекты с аналогичной тематикой

Навчальний проект "Бережи світ навколо себе", Юркова Лина Викторовна

Навчальний проект "Альтернативні джерела енергії", Довженко Лідія Євгеніївна

Другие документы