Учебный проект Основні можливості текстового редактора WORD

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекта

Пухальська Алла Анатоліївна

Название проекта

Основні можливості текстового редактора WORD

Предмет. Возраст учащихся

Предмет: Технології комп'ютерної обробки інформації Вік учнів: 16 років

Описание проекта

У ході проекту учні дізнаються про основні можливості текстового редактора WORD, та набудуть основних навичок для роботи у середовищі текстового редактора Microsoft WORD

Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос

Основні можливості текстового редактора WORD

Проблемные вопросы

Для чого призначені текстові редактори? Які можливості текстового редактора WORD? Які існують можливості перегляду документів в текстовому редакторі WORD?

Учебные вопросы

Для чого використовуються текстові редактори? Запуск програми. Панелі інструментів текстового редактора WORD. Режими перегляду. Створення документів в середовищі текстового редактора Word. Оформлення таблиць. Виведення документів на друк.

План проведения проекта

1. Організаційно-підготовчий етап (2 год.)

- Знайомство з методом проектів и його використанням, а також цілями і задачами проекта за допомогою стартової презентації та буклета викладача.

- Проведення вхідного тестування початкових знань учнів по темі пороекта.

- Обговорення тем дослідження та формування груп учнів.

- Складання плана роботи групи, розподіл функціональних обов'язків серед члені груп.

- Організація роботи учнів засобами соціальних сервісів.

2. Аналітичний етап (2 год)

- Підбір матеріалів по темі по темі проекта.

- Обговореня з учнями критеріїв оцінювання презентації і т.д.

- Проміжне самооцінювання участі в проекті.

- Оформлення результатів дослідження.

3. Заключний етап (2 год.)

- Оцінювання проекту за критеріями оцінювання.

- Аналіз і оцінювання роботи групи і кожного члена групи.

- Представлення та захист проекта.

- Індивідуальний підсумковий контроль з теми поекту.

- Рефлексія роботи по проекту.

Визитная карточка проекта

http://teo.apnet.ru/course/view.php?id=792&page=226597

Публикация учителя

https://docs.google.com/document/d/1oArxeUqrXIyNhkKtZP8QflKX-8jGFLZz7oWRf2-KyIU/edit

Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся

https://docs.google.com/presentation/d/1tvaOvmpr1VfNT4spdUmrR7CEYF8bb1P1-z2L4pCY2R0/edit#slide=id.p4

Пример продукта учебной деятельности учащегося

https://docs.google.com/presentation/d/1ku0wfclHP1v38e98ADHo34eP9ZnjxZO7D98dBO5Rs1I/edit#slide=id.p7

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию

"Критерії оцінювання" https://docs.google.com/document/d/17XldLwdkD0m_C-yHjYgWCUkIwYj_M2dOTgdfXtjJczI/edit

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности

Тестування за темою поекта https://docs.google.com/document/d/1cjT2jJi5AKNb11Dwj5uZX2O0xi5qZY-NKZmTUPpNsJQ/edit

Полезные ресурсы

http://ru.wikipedia.org/ http://turbonsk.ru/index.pl?module=article_det;p1=649 http://www.car-tales.ru/news/chto-takoe-bortovoj-kompyuter/ http://130.com.ua/what-is-trip-computers/

Проекты с аналогичной тематикой

Другие документы