Учебный проект Архітектура балансу

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекта

Лазебна Валентина Олексіївна

Місце роботи - державний професійно-технічний навчальний заклад "Конотопський професійний аграрний ліцей".

Викладач спецдисциплін з професії "Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, касир (на підприємстві, в установі, організації)" (бухгалтерський облік, основи статистики, технологія касових операцій).

Название проекта

Архітектура балансу

Предмет. Возраст учащихся

Бухгалтерський облік, робота предметного гуртка

18 років, учні з професії "Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних"

Описание проекта

В процесі роботи над проектом учні формують поняття про баланс як основне джерело економічного аналізу, вчаться аналізувати будову балансу за формою і за змістом, знайомляться із сутністю та складовими елементами розділів активу та пасиву, аналізують та визначають зміни в балансі під впливом господарських операцій, вчаться складати баланс. Учні у простій і доступній формі розкривають для себе основні поняття теми "Бухгалтерський баланс", зміст категорій обліку, філософську ідею рівноваги та подвійності, що дійшла до нас із глибини століть і стала фундаментом такої прагматичної науки як бухгалтерський облік. Учні розкривають сутність основних балансових співвідношень (рівнянь), важливість правильно читати баланс в сучасних умовах господарювання. Формується самостійний економічний спосіб мислення учнів через відбір матеріалу та форми його подання, що буде сприяти міцному і свідомому засвоєнню системи наукових знань з бухгалтерського обліку і набуття практичних навичок.

Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос

В чому полягає необхідність балансу як методу бухгалтерського обліку?

Проблемные вопросы

Чи може пасив балансу підприємства, що діє, складатися лише із власних джерел утворення?

Чому різні типи господарських операцій впливають на величину і структуру балансу?

Чому важливо правильно читати баланс в сучасних умовах господарювання?

Учебные вопросы

За яким макетом можна розглянути баланс будь-якого підприємства?

Якою є структура активу та пасиву балансу?

Як впливають господарські операції на баланс?

В чому полягає сутність складових елементів розділів "Необоротні активи", "Оборотні активи"?

Як відображаються власні та залучені джерела фінансування у структурі балансу?

Які ви знаєте основні балансові співвідношення (рівняння)?

В чому полягає економічний зміст основних балансових співвідношень (рівнянь)?

План проведения проекта

1. Ознайомлення з темою проекту.

2. Об’єднання учнів у робочі групи.

3. Підбір матеріалу.

4. Опрацювання матеріалу.

5. Створення презентації та Wiki-статті за темою проекту.

6. Захист проектів та підведення підсумків.


План реалізації проекту [1]

Визитная карточка проекта

Візитна картка проекту [2]

Публикация учителя

Буклет 1

Буклет 2

Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся

Презентація викладача [3]

Пример продукта учебной деятельности учащегося

Презентація учнів [4]

Вікі-стаття учнів [5]

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию

Самооцінка спільної роботи [6]

Звіт про створення вікі-статті [7]

Самооцінка продуктів, створених по проекту [8]

Критерії оцінювання презентації [9]

Критерії оцінювання вікі-статті [10]

Лист оцінювання захисту проекту [11]

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности

Про метод проектів [12]

http://ru.wikibooks.org/wiki/

Шаблон вікі-статті учнів [13]

Перелік технічних проблем [14]


Блог навчального проекту [15]

Полезные ресурсы

Бібліотека бухгалтерського обліку [16]

Електронна бібліотека [17]

Бібліотека онлайн [18]

https://proftekhosvita.org.ua/uk/

http://ru.wikipedia.org/wiki

Проекты с аналогичной тематикой

Другие документы

Рецензія Подоляки О.В. на проект Лазебної В.О. https://docs.google.com/open?id=0B3Nqr6s9PW1uVlVSOW03WDJYbWs]