Учебный проект "Чотирикутники навколо нас"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекта

Голодюк Лариса Степанівна

Предмет, класс

геометрія, 8 клас

Краткая аннотация проекта

Учням 8 класу пропонується взяти участь у проектній діяльності з метою розгляду питань, що стосуються навчального матеріалу теми "Чотирикутники". Предмет дослідження школярів трактується в аспекті засвоєння теоретичного матеріалу теми та практичного його застосування під час розв’язування геометричних задач. Під час виконання завдань навчального проекту учні набувають практичного досвіду збору, аналізу, узагальнення, систематизації, оцінювання інформації з метою створення власного інтелектуального продукту та його презентації.

Особливістю реалізації навчального проекту та досягнення результату відбувається через: - здійснення чіткої диференціації завдань для учнів, відповідно рівню навчальних досягнень школярів; - організацію спільної роботи учнів з документами через здійснену індивідуальну роботу.

Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос

Знаєш ти світ у якому живеш?

Проблемные вопросы

Як теоретичні знання допомагають на практиці?

Чи може бути так, що б листопад був вересню онуком, жовтню - сином, а зимі - рідним братом?

Як геометрія допомагає у житті?

Учебные вопросы

Які ти знаєш чотирикутники?

Як називають і позначають чотирикутники?

Що називають діагоналлю чотирикутника?

Сформулюй теорему про суму кутів чотирикутника.

Який чотирикутник називають паралелограмом?

Які ти знаєш ознаки паралелограма?

Серед властивостей і ознак паралелограма вкажіть взаємно обернені теореми.

Яка властивість паралелогорама широко використовується на практиці?

Яку фігуру називають прямокутником?

Які властивості має прямокутник?

За якими ознаками можна встановити, що паралелограм є прямокутником?

Яку фігуру називають ромбом?

Які особливі властивості мають діагоналі ромба?

За якими ознаками можна встановити, що паралелограм є ромбом?

Яку фігуру називають квадратом?

Який ромб є квадратом?

Які властивості має квадрат?

Який чотирикутник називають трапецією?

План проведения проекта

Організація діяльності вчителя і учнів над реалізацією проекта

План реалізації проекту

Визитная карточка проекта

Візитка проекту

Публикация учителя

Файл:Стр 1.jpg Файл:Стр.2.jpg

Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся

Презентація учителя

Пример продукта проектной деятельности учащихся

Учнівська вікі-стаття "Досліджуємо можливості аркуша в клітинку"

Учнівська презентація

Дослідницька робота учнів

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию

Критерії оцінювання учнівської презентації

Критерії оцінювання учнівської вікі-статті

Моніторинг прогресу учня в ході роботи над проектом

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности

Працюємо разом (завдання для учнів 2 групи)

Підсумковий контроль (питання для учнів 1 групи)

Картка обліку готовності звітних матеріалів

Блог для координації проектної діяльності учнів

Полезные ресурсы

Математика для школи

Світ Евклідової геометрії

Геометрія в камні

Цікава геометрія

Проекты с аналогичной тематикой

Геометрія в оточуючому світі

Другие документы