Трикутник, відомий усім

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Трикутник, відомий усім

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: геометрія.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Трикутники

Вік учнів, клас

12-13 років 7 клас

Стислий опис проекту

Це проект з геометрії для учнів 7 класу за темою «Трикутник, відомий усім». Метою проекту є розширити знання, вміння та навички з теми навчального курсу «Трикутники», показати, як багато трикутників навколо нас. Згідно навчального плану на вивчення теми «Трикутники» у 7 класі відведено 18 годин. Це велика за обсягом теоретичних фактів тема. Її засвоєння на належному рівні дуже важливе для подальшого вивчення геометрії. У ході проектної діяльності учні матимуть змогу узагальнити теоретичний матеріал, закріпити знання, складаючи задачі, розширити свій світогляд у пошуку необхідної інформації. Проект сприятиме отриманню навичок роботи з комп’ютерними технологіями.

Повний План вивчення теми

план вивчення теми

план впровадження

Навчальні цілі

Сформувати чітку систему знань з теми, навик їх застосовувати при розв’язанні задач. Вдосконалювати мислення, яке дозволяє людині формулювати вірогідні судження для окреслення, аналізу та вирішення проблем. Розвивати вміння швидко та ефективно шукати інформацію,використовуючи інтернет, критично та компетентно оцінювати її. Формувати навички співробітництва, вміння планувати свою діяльність.

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання, впроваджуючи тестування, таблицю «З-Х-Д». На початку проекту, використовуючи методи «Вхідний контроль», «З-Х-Д», здійснюється діагностичне оцінювання попередньо засвоєних знань, вмінь та навичок. Впродовж роботи над проектом використовуючи анкети, форму взаємооцінювання для роботи в групах, форму оцінювання продуктів проекту, контролюється хід виконання плану роботи в групах щодо виконання проекту. Вчитель спостерігає за роботою учнів, їх спілкуванням, у разі необхідності, за допомогою питань, роздумів, активізує, зацікавлює їх. Наприкінці роботи над проектом в ході проведення учнівської конференції, за допомогою листів оцінювання, презентації, самооцінки дослідницької роботи учнів, оцінювання буклету аналізується підготовленість групи: фото- відео звіти, презентації, вміння учнів обґрунтовано та переконливо довести свою інформацію.

Діяльність вчителя та учнів (Скопіювати з Плану)

Для ознайомлення батьків з проектом, який будуть виконувати їхні діти, вчитель створює буклет. Використовуючи отримані на попередніх уроках знання та навички з теми «Трикутники» учням в ході роботи над проектом пропонується відповісти на запитання: Для чого потрібно знати геометрію, зокрема усе, що пов’язано з трикутником? Де саме ми зустрічаємо трикутники навколо нас? Для того щоб з’ясувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити ЗХД-таблицю та виконати вхідний контроль. Вчитель демонструє презентацію для того щоб учні чітко розуміли, що їм потрібно зробити та були мотивовані на виконання проекту. Учні об’єднуються у 4 групи. Кожна група розробляє і затверджує план виконання проекту, який вчитель оцінює на кожному етапі роботи.

Група «Теоретики» (учні, яким потрібно ще попрацювати над засвоєнням теорем та властивостей) збирають усю теорію і створюють власний конспект що є наочним та має логічну побудову.

Група «Конструктори» (учні, що мають високі результати вивчення теми) складають задачі що відповідають вивченій теорії, а також задачі прикладного змісту.

Група «Художники» (учні,що мають художні здібності) створюють художні твори у жанрі «трикутникографія». За основу можна взяти відомі шедеври мистецтва. Усі об’єкти на картинах повинні складатися з трикутників різних типів.

Група «Допитливі» знаходять в презентують «відомі трикутники» з усіх сфер життя.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Смалько Оксана Леонідівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Донецька гімназія № 92

Місто\село, район, область

м. Донецьк Донецької області

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

серпень 2012

Місце проведення тренінгу

Донецька гімназія № 92

Тренери

Половцева Лариса Валентинівна