Трикутники у моєму житті

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Трикутники у моєму житті

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

математика та інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Подібність трикутників. Розв’язування прямокутних трикутників.

Вік учнів, клас

8 клас, 13 років

Стислий опис

Запропонований проект «Трикутники у моєму житті» може бути реалізован у 8 класі у межах програми з геометрії після вивчення тем «Подібність трикутників» та « Розв’язування прямокутних трикутників» з вискористанням знань з ІКТ, проонується провести на уроці узагальнення та систематизації знань. В ході реалізації проекту «Трикутники у моєму житті» учні виконують практичну роботу «Визначи висоту дерева біля свого дому».

Повний План вивчення теми

План вивчення теми «Трикутники у моєму житті»
План впровадження

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Під час виконання проекту учні вчаться
1) виділяти головні завданя по план проекту та за контрольнім списком;
2) створювати мультімедійню презентацію; «Трикутники у моєму житті»;
3) демонструвати можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами під час виконання практичноі роботи «Визначи висоту дерева біля свого дому»;
4) ефективно використовувати час та розподіл робочого навантаження для успішного виконання проекут «Трикутники у моєму житті».
Розвивають вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вірно та творчо використовувати дані для вирішення творчого завдання своєї групи; навички використання ІКТ;.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

До початку роботи над проектом учитель проводить інструктаж техніки безпеки під час роботи за комп'ютером.
Вчитель пересвідчується, що учні мають теоретичні знання з тем "Подібність трикутників" та "Розв'язання прямокутних трикутників" за допомогою опитувальника(опитувальник)
Під час виконання проекту
Учитель за допомогою буклету (буклет) пояснює учням переваги методу проектів;
визначає та оцінює навчальні потреби учнів методом З-Х-Д (метод З-Х-Д);
спонукає учнів до виконання проекту "Трикутники у моєму житті" за допомогою ключового питання "Яку роль відіграють трикутники у нашому житті?"
Пропонує учням об’єднатися в групи ("Знайди пару") та обрати тему проекту:
1.Як далеко видно з повітряної кулі?
2.Як визначити відстані до кораблів у морі?
3.Як визначити висоту предмета та знайти відстань до недоступних предметів?
4.В яких творах світової літератури зустрічаються трикутники?
Учні отримають завдання проекту та складають початковий план роботи над проектом.
Впродовж роботи над проектом
учитель консультує щодо стратегії виконання проекту, контролює ход виконання проєкту, робить підсказки, надає учням можливість оцінити власний продукт за допомогою змістовних питання до проекту:
Які трикутники називаються подібними?
Сформулюйте ознаки подібності трикутників?
Як застосовувати теорему про подібні трикутники для визначення їхніх невідомих елементів, тощо.
Учитель відслідковує прогрес навчання учнів за допомогою чітких питань з тем «Подібність тиркутників» та "Розв'язання прямокутних трикутників", надає зворотній зв’язок за допомогою нагадування і підсказки, контрольних списків до плану вивчення теми; учні оцінюють себе, групи та роботу групи, даючи устні відповіді на питання за темою проекта та рефлексії.
Наприкінці роботи над проектом Учні презентують свої продукти. Група «Натуралісти» пропонує виконати практичну роботу "Знайди висоту дерева" з учнями інших груп; аргументують спосіб роз’язання задач проекту; відповідають на питання вчителя та однолітків; заповнюють бланк рефлексії. Учитель проводить інструктаж із техніки безпеки життєдіяльності; переверяє творчі звіти учнів (вернісаж продуктів); оцінює презентацію (форма), роботу груп та кожного члена групи на кожному етапі виконання проекту та виставляє залікову оцінку, надає коментарі.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

На початку проекту учні знайомляться з методом проектів за допомогою буклета буклет,перелядаютьпрезентацію вчителя та заповнюють схеми З – Х - Д об’єднуються в групи.Отримують проектне завдання та контрольний список прогресу роботи.Складають початковий план свого проекту.
Впродовж проекту учні розподіляють свої обов’язки в групі: відповідають на теоретичні питання:
Сформулювати означення подібних трикутників.
Сформулювати ознаки подібності трикутників.
Сформулювати теорему Піфагора.
Як знайти катет трикутника?
Виділяють головні завданя по проекту.
Запропоновують алгоритм розв’язання проекту та здійснюють його виконання. Продукт оформлюють у вигляді мультимедійної презентації. Групи працюють за схемою Думаємо-Об’єднуємось-Ділимося. Звітують перед учителем в усній, в ході зустрічей, або ж у письмовій формі про виконання кожного етапу проекту. Здійснюють зворотній зв’язок від однолітків за допомогою Інтернету та тощо (в групі, між групами). Працюють за контрольним списком прогресу роботи. Оцінюють себе, кожного члена групи, групи. Наприкінці роботи над проектом учні презентують свої продукти (учнівська презентація). Група «Натуралісти» виконує практичну роботу "Визначити висоту дерева" з учнями інших груп;аргументують спосіб роз’язання задач проекту;відповідають на питання вчителя та однолітків. Заповнюють бланк рефлексії.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Стегнієнко Марина Іванівна

Фах, навчальний предмет

учитель математики

Навчальний заклад

Інформатико-математичний ліцей загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Дзержинської міської рада Донецької області

Місто\село, район, область

м.Дзержинськ

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

05.06.2012 – 09.06.2012

Місце проведення тренінгу

м.Донецьк ІППО

Тренери

Герман Артем Юрійович