Стаття Хомук І.П.

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Внутрішньошкільний контроль передбачає всебічне вивчення й аналіз навчально-виховного процесу у школі, об”єктивне оцінювання досягнутих результатів, запобігання можливим помилкам, координацію зусиль відповідно до визначених завдань. В основі внутрішкільного контролю лежить два види управлінської діяльності: - перцептивний, пов”язаний зі збором інформації щодо ходу і розвитку навчально-виховного процесу, який передбачає порівняння дійсного стану справ з еталоном через безпосереднє сприймання педагогічної діяльності заступником директора з навчаль-виховної роботи; - комунікативний, що передбачає створення комунікативної мережі, по якій іде інформація, необхідна для управління педагогічним процесом, спілкування заступника директора з педагогами та учнями. Внутрішньошкільний контроль повинен виконувати діагностуючу, коригуючи і регулюючу функції. За результатами контролю приймаються управлінські рішення для регулювання об”єкта, який контролюється.