Соціальний проект "Цифрова доба"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Опис проекту

Назва проекту Цифрова доба
Реєстраційна форма http://project.iteach.com.ua/projects/?id=439
Перелік шкільних навчальних предметів, знання з яких використовувались під час реалізації проекту Основи електроніки, вимірювання електричних та магнітних величин, основи автоматизації виробництва, фізика, соціологія.
Клас та вік учнів, які брали участь у проекті 5-й курс, 18-20 років.
Короткий опис проекту Даний проект призначений для вдосконалення практичних навичок із застосуванням знань отриманих при вивченні різних предметів електротехнічного профілю, а саме «Основи електроніки», «Вимірювання електричних та магнітних величин», для соціальної допомоги незахищеним верствам населення учнями п’ятого курсу, які опановують професію «електромеханік з монтажу та обслуговування електричних машин і апаратів». Суть проекту полягає в тому, що з ініціативи Президента України соціально незахищені верстви населення отримали безкоштовно тюнери цифрового телебачення які необхідно під’єднати до існуючих телеприймачів, налагодити та вирішити комплекс проблем, які виникають при цьому. Ініціатива з впровадження даного проекту виходила від Автозаводського райвиконкому м.Кременчука та Управління соціального захисту населення. Для реалізації проекту була створена ініціативна група учнів на чолі з викладачем. Група була розділена на ланки, відповідно до місця проживання. Завдання для реалізації проекту група отримує за допомогою електронної пошти та обговорює на вебінарах. Учні виконуючи соціальні завдання разом з тим засвоюють навчальну програму з предмету та здобувають практичні навички із застосування набутих знань.
Основні питання проекту Згідно з проектом, учні відвідують соціально незахищених громадян, які потребують допомоги у їх оселях, визначають методи способи вирішення проблемних питань з підключення цифрового телебачення.

Викладач демонструє учням свою презентацію проекту, з викладенням основних ідей, плану та стратегії оцінювання. Учні відповідають на запитання вхідного контролю, заповнюють карту «ЗХН». Група учнів розділяється на ланки, відповідно від теріторіального місця проживання (по 5 учнів в ланці), для більш ефективної співпраці над проектом кожна ланка отримує бригадира з числа кращих, найбільш підготовлених учнів. Через соціальну службу районного відділу соціальної допомоги викладач по електронній пошті отримує заяву з адресою людини, у якої з'явилися проблема з підключенням, дивиться у якому місці міста виникла проблема і видає завдання відповідній ланці учнів електронною поштою та обговорює це завдання на вебінарах, ресурс для яких спеціально створений на веб сервері училища. Учні знаходять інформацію про налагодження тюнерів на запропонованих вебресурсах. Коли виникає складна ситуація, щось потрібно зробити власноруч (наприклад налаштувати антену, виготовити антенний підсилювач або перехідник до нестандартних роз’ємів чи модулятор до дуже старих телевізорів), то в мережі відшукується інформація про даний виріб, його схемотехніку і учні власноруч усувають такі проблеми. Для цього учні вчаться користуватися вимірювальними приладами та застосовувати їх у проекті. При виклику до користувача учні заповнюють анкету-опитувальник, щоб скласти діаграму використання телевізійної техніки у місті. У своїй роботі учні користуються інструкцією, яку їм розробив викладач. По ходу виконання проекту учні розміщують знайдену інформацію у навчальному блозі проекту, описують нестандарті ситуації в яких вони опинилися та яким чином їм вдалося вирішити проблему. Також учні заповнюють форми самооцінювання своєї роботи у проекті та вкладу кожного учня у спільній реалізації проекту. За результатами роботи у проекті, кожен учасник отримав подяку Автозаводського райвиконкому м.Кременчука.

Використання учнями інформаційно-комунікаційних технологій у процесі реалізації проекту Учні активно використовували засоби електронної пошти, Skype, консультації у вигляді вебінарів, а також надавали матеріали для розміщення у блозі проекту.
Консультації-вебінари для учнів
Блог до проекту "Цифрова доба"
Використання вчителем інформаційно-комунікаційних технологій для зацікавлення учнів Спілкування з робітниками соціальних служб, які приймали заявки на підключення цифрових тюнерів відбувалося за допомогою електронної пошти. Викладач отримував завдання та перерозподіляв їх між ланками учнів. Ланки учнів одержували завдання по електронній пошті та консультації у формі вебінарів та за допомогою програми Skype.
Дидактичні матеріали
Карта "З-Ц-Н
Анкета для споживачів послуг
Методичні матеріали, що використовувались в процесі роботи над проектом
Презентація проекту для визначення навчальних потреб учнів
Інструкція по налаштуванню тюнерів
Форма оцінювання відповідальності за власне навчання
Форма оцінювання виконання групового завдання
Основні результати, одержані учнями у процесі реалізації проекту Учні навчилися виконувати роботу в ланці, відповідати за виконану роботу, приймати самостійні рішення, спілкуватися з людьми похилого віку та інвалідами, засвоїли правила роботи з електронною картою міста.
Фоторепортаж про роботу в проекті Фотоальбом проекту
Інтернет-ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом

Автозаводська районна рада Газета "Телеграф" Газета "Ехо з регіону" Газета "Кременчуцька панорама" Електронна карта Кременчука Офіційний сайт Т2

Опис самостійного дослідження учнів, що проводилось у процесі реалізації проекту

Назва етапу дослідження Діяльність учнів Одержані результати
Підготовчий етап Учні отримують завдання за допомогою електронної пошти, по електронній карті міста відшукують необхідну адресу помешкання, домовляються зі споживачами послуг про час відвідування. Лист-замовлення соціальної служби
Надання послуг Учні відвідують споживачів послуг згідно із заявкою соціальних служб міста, проводять анкетування, виконують підключення та налаштування тюнерів, вирішують комплекс проблем, які виникають у процесі роботи, отримують необхідну консультацію викладача. Анкета
Звітування Учні оброблюють інформацію отриману в результаті анкетування, виявляють різноманітні напрямки розповсюдження цифрового телесигналу у місті та порівнюють його з аналоговим телесигналом, виявляють конструкції найбільш вдалих антен для Т2, надсилають звіт (за допомогою викладача) Управлінню соціального захисту населення міста, розміщують інформацію у власному блозі проекту. Блог проекту