Складання радіаційної карти регіону

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Складання радіаційної карти регіону

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, тема «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

Вік учнів, клас

9 клас

Стислий опис проекту

Під час роботи у проекті при вивченні навчальної теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики» учні 9 класу усвідомлять роль фізики як науки, що розширює уявлення школярів про основні властивості та явища навколишнього світу та їх застосування в техніці. Учні навчаться грамотно працювати з інформацією, шукати в Інтернеті актуальні факти, аналізувати їх, шукати шляхи вирішення проблемних ситуацій, співпрацювати в команді, брати на себе відповідальність за результати спільної пізнавальної діяльності, формувати образ бажаного результату проектної діяльності. Учні вчаться грамотно працювати з інформацією, вибирати головне, критично осмислювати й шукати шляхи вирішення усвідомлених проблем, працювати на досягнення бажаного результату. Інтелектуальним результатом проекту є усвідомлене розуміння учнями необхідності вивчення атомної та ядерної фізики, яка дає дієвий інструментарій для пізнання й дослідження оточуючого світу, розуміння механізмів його розвитку, а також способів інтерпретації інформації різними способами. Матеріальним продуктом проекту є організація й функціонування мережевого проекту «Атом – друг чи ворог?», який об’єднає усіх бажаючих долучитися до започаткованої проектної діяльності, надасть учням-завсідникам соціальних мереж нові напрямки й теми спілкування, пошуку цікавого й корисного матеріалу для самонавчання й самоосвіти.

План вивчення теми (вставити файл)

[План вивчення теми]

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

З метою здійснення ефективного оцінювання роботи учнів у проекті слід розробити форму оцінювання учнівського блогу за наступними категоріями: Мета, Зміст, Джерела, Читачі, Відповідальність, Мова, Оновлення, Додаткове оформлення, Творчий підхід. Робота з цією формою дозволить учням здійснювати ефективне самооцінювання дослідницької діяльності, ступінь налагодженості внутрішніх і зовнішніх комунікаційних зв’язків проекту, рівень сформованості навичок ХХІ століття, зокрема здатності до критичного аналізу зібраних фактів щодо проблеми дослідження, синтезу робочих гіпотез, доцільного вибору методів і засобів їх перевірки, досягнення запланованих навчальних результатів тощо.

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком проекту вчитель пропонує учням буклет про майбутній проект і запрошує їх до співпраці. На першому уроці вивчення теми вчитель демонструє учням презентацію до початку проекту та мотиваційну презентацію, з допомогою якої подає основні напрямки та діяльності учнів у майбутньому проекті. Перед початком проекту учні проходять вхідне тестування, заповнюють графічну схему «асоціативний кущ» аби обрати для себе найбільш цікаві напрямки майбутнього дослідження і на цій основі об’єднатися у дослідницькі групи. Фактично робота здійснюється в малих групах, які проводять власне дослідження за узгодженими напрямками. Результати оцінювання діяльності учнів вчитель подає в журналі оцінювання. Вчитель пропонує батькам дати згоду на створення електронної скриньки та розміщення їхніх робіт у мережі. Учні пишуть листа авторам сайтів з проханням використати матеріали сайту для проекту. Учні створюють таблицю з адресами доцільних інформаційних ресурсів для роботи у проекті. Учні відповідають на запитання форми для опитування щоб з’ясувати рівень своїх вхідних знань, необхідних для участі у проекті. Учні збирають відомості й цікаві факти про радіаційне забруднення нашого регіону. Вони збирають інформацію, вимірюють рівень радіації, оцінюють виміряні величини, результати свого дослідження подають у вигляді організаційних діаграм. Учні створюють власний блог проекту (Атом - друг чи ворог?) й здійснюють у ньому дописи й коментарі про ідею виникнення проекту, про те, яким чином здійснювалася робота, цікаві факти про радіоактивність та сфери її застосування. Учні під керівництвом вчителя створюють навчальну презентацію за темою «Атом – друг чи ворог», яка відображає результати діяльності у проекті, а також створюють інформаційні буклети чи бюлетені за результатами роботи кожної групи. Вчитель пропонує учням форми оцінювання рівня креативності виконання учнівських робіт, проявів продуктивного критичного мислення під час осмислення інформації, зібраної під час роботи у проекті. Учні консультуються з вчителями інформатики, основ здоров’я, української мови, екології та математики.

Відомості про автора

Людмила Бондарук

Фізика

Рівненський навчально-виховний комплекс №12 Рівненської міської ради

м.Рівне, Рівненська область

Контактні дані

Відомості про тренінг

26.01-18.02.2015 р.

Рівненський ОІППО

Тренери

Крутова Наталія Іванівна

Позднякова Тетяна Євгенівна