Редакція видавництва творчої групи знавців української мови

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Редакція видавництва творчої групи знавців української мови

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - українська мова, другорядний - українська література

Навчальна тема (як записано в програмі)

«Дієприслівник як особлива форма дієслова:загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль»

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект передбачає роботу в групах учнів 7 класу над темою «Дієприслівник». Учні мають дослідити морфологічні,синтаксичні ознаки дієприслівника, виступаючи в ролі дослідників. Вони мають довести, що дієприслівник має спільні ознаки з дієсловом та прислівником


Повний План вивчення теми

[1] План вивчення теми

План впровадження [2]

Навчальні цілі

Формування в учнів навичок створення презентацій. Вдосконалення навичок збирання даних кількома способами, аналізу впорядкування, осмислення та впорядкування відомостей про дієприслівник та його ознаки. Формування в учнів переконливо демонструвати відомості про дієприслівник: - формувати в учнів уміння наводити приклади вживання дієприслівників у різних стилях мовлення; - розвивати в учнів критичне мислення

Ознайомити учнів із дієприслівником як особливою формою дієслова, з правилами написання дієприслівників, розпізнавати дієприслівники в текстах, визначати їх морфологічні ознаки та синтаксичну роль

Опис оцінювання

Перед початком проекту з метою визначення навчальних потреб учнів та встановлення навчальних цілей вивчення теми «Дієприкметник» використати такий інструмент оцінювання як опитувальник, тести та таблиця «ЗХД»,. Під час роботи в групах використовували взаємооцінювання. Заключна форма оцінювання контрольна робота з мовної теми та форма оцінювання презентацій

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

До початку проекту на батьківських зборах розглянути питання про переваги та доцільність використання методу проектів в школі. Використати буклет[3]. Демонстрація презентації[4], яка розкриє тему проекту, пояснить учням механізм об’єднання в групи, основні питання, таблиці. Під час перегляду презентації учні заповнюють таблицю З-Х-Д[5] та організаційну діаграму, що допоможе з’ясувати навчальні потреби учнів та зацікавити учнів в участі у проекті. На першому занятті учні об’єднуються в групи по 6 учнів, кожна група отримує завдання: 1. В якому стилі мовлення частіше вживаємо дієприслівники? 2.Чи може існувати мовлення без дієприслівників? На першому уроці розповідаю про плагіат, авторське право[6], про можливість використання Інтернет-ресурсів у роботі над проектом[7]. На етапі пошуку учнями інформації ознайомлюю їх із освітніми веб-ресурсами та правилами пошуку інформації в Інтернеті та критичному оцінюванні веб-ресурсів. При роботі над практичним завданням звертаю увагу на корисність спілкування в Інтернеті для вирішення проблеми, що розглядається. Перша група має з’ясувати, в яких стилях мовлення найчастіше зустрічаються дієприслівники. Друга група визначатиме спільні ознаки дієслова, прислівника та дієприслівника. Оцінювання учнів проводиться протягом всього проекту. До початку виконання проекту доцільно для встановлення навчальних потреб учнів використати такий інструмент оцінювання як опитувальник та таблиця З-Х-Д. Протягом роботи над проектом – щоденники спостереження, тести, запитання для самоконтролю. Важливим інструментом оцінювання є інструмент оцінювання презентацій[8]. Кінцевим результатом учнівської роботи є презентація[9]

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Світлана Романишина

Фах, навчальний предмет

Учитель української мови та літератури та зарубіжної літератури

Навчальний заклад

Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9

Місто\село, район, область

М. Шахтарськ Донецької області

Контактні дані

Romanishina73@mail.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012-18.06.2012

Місце проведення тренінгу

ЗОШ№9 м. Шахтарськ

Тренери

Масловська Олена Григорівна