Професіограма

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Професіограма – опис техніко-технологічних, економічних, правових характеристик конкретної діяльності та професійно-значущих медичних, психологічних і педагогічних показників і протипоказань до роботи. У стандарті вищої педагогічної освіти визначена кваліфікаційна характеристика, яка містить опис готовності до здійснення навчання й виховання учнів з урахуванням специфіки досліджуваного предмета, а також перелік професійних знань, необхідних для вирішення педагогічних, науково-методичних та організаційно-управлінських завдань. Професійний портрет враховує особливості методичного досвіду, індивідуальності й особистості вчителя історії. З цієї точки зору професійний портрет вчителя історії швидше відображає його індивідуальні здібності до вирішення педагогічних завдань на професійному рівні. Професіонал, перш за все, усвідомлює сенс своєї діяльності, розуміє роль навчального предмета історії у розвитку індивідуальності учня, усвідомлює цінності історичного досвіду для пізнання сьогодення й прогнозування майбутнього. Сенс історії як навчального предмета полягає в тому, що дитина повинна навчитися оцінювати сьогодення під кутом зору минулого