Проект „Розвиток села Адампіль Старосинявського району Хмельницької області” для учнів 8 класу

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Опис навчального проекту "Розвиток села Адампіль Старосинявського району Хмельницької області”

Під час реалізації проекту використовувалися знання з географії, історії, математики, української мови та літератури фізики, біології, хімії, креслення, образотворчого мистецтва.

В роботі над проектом брали участь учні 8 класу, віком 14 років


Опис проекту:

Навчальний проект виконувався учнями 8 класу у 2007-2008 навчальному році і стосувався виконання шкільної навчальної програми з географії. Сама ідея проекту полягає в вивченні, усвідомленні та складанні порівняльно-аналітичної характеристики розвитку рідного краю (географічного положення, економічної, соціальної, демографічної, екологічної ситуацій). А виникла ця ідея відразу ж після закінчення курсів Intel, де разом із колегами, інструктором-наставником ми знайомились з різноманітними проектами. Мені по-особливому захотілось самій і вдалося запалити іскру дерзання у дітей, щоб скласти власний проект, де відобразити особливості географічного положення села, історію його виникнення та розвитку, вказати на економічні особливості, відзначити кращих людей і презентувати проект не лише у власній школі , а й в межах шкільного округу. Над проектом діти працювали в групах: „Метеорологи”, „Ґрунтознавці” „Гідрологи”, „Екологи”, „Демографи”, „Картографи”. В ході роботи над проектом учні дослідили і визначили географічні координати і склали мапу села, вивчили архівні матеріали сільської ради і зробили висновки щодо демографічної ситуації села, охарактеризували стан ґрунтів, пояснивши їх утворення, склад і значення, визначили кислотність ґрунтів, давши оцінку їх забрудненню, поглибили свої знання про водні ресурси, їхнє значення, визначили якість поверхневих і підземних вод, оцінили якість питної води , а також стан водойм і водостоків , узагальнили дані про забруднення різних ділянок ґрунтів та вод і запропонували власні заходи щодо поліпшення екологічної ситуації села. Наполеглива праця учнів увінчалася успіхом. Нам вдалося зібрати папку „Нормативно-правова база”, де поряд з Указом Президента „Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України”, Постановою Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, містяться рішення обласної, районної, сільської ради щодо поліпшення соціально-економічного розвитку села; оформити загально-шкільну фотовітрину „Стежками рідного краю”; змонтувати відеофільм „Мій Адампіль”; виготовити буклет „Чисті джерела”; випустити статистичний бюлетень „Населення Адамполя за 50 років”; скласти діаграми зміни кількості населення; накреслити графік температур за результатами власних спостережень та даних системи Інтернет про погоду в Адамполі і розу вітрів за три місяці 2007 року та відповідні місяці 1997року; пояснити геохронологію розвитку села та визначено вплив неотектонічних рухів на формування рельєфу; дати господарську оцінку кліматичним умовам та природнім ресурсам села, визначено перспективи його розвитку.

Велику допомогу у складанні проекту учні отримали від інформаційної системи Інтернет звідки черпали необхідні відомості і були приємно здивовані коли знайшли матеріали про рідне село – Адампіль., а також від програмного забезпечення МОН України „На допомогу вчителям географії”. Завдяки творчому підходу мені вдалося наблизити дані матеріали до кожного учня , виробити диференційовані завдання та зацікавити учнів до самостійної роботи і усвідомленого пізнання географічної науки. А результатом роботи стала успішна презентація , де кожен учень відчув себе необхідною частинкою цілого колективу. В проекті „ Розвиток села Адампіль” було показано його економічну, соціальну, демографічну , екологічну ситуацію і воєдино злилися думки учнів про перспективи його розвитку.

Все це сприяло активізації пізнавальної діяльності учнів, посилило їх відповідальність за доручену справу, розвинуло почуття власної гідності і викликало потребу у самонавчанні, а як наслідок - успішність учнів піднялась на значно вищий рівень. Адже кожен учень прагнув вкласти свою частку у колективну справу і разом з тим, досягнуто успіхів, якими можна й похвалитися. Так на загально-шкільній олімпіаді з географії учні 8 класу набрали найбільшу кількість балів. В районній – учень 8 класу Вишнівський Роман став переможцем. Звістка про те, що він в обласній олімпіаді з географії посів 2 місце окрилила його однокласників та й учнів всієї школи, радості не було меж. Це надихнуло всіх учнів і вчителів сміливіше використовувати ІКТ в навчально-виховному процесі. В черговий раз ми переконалися , що найголовнішим результатом роботи над проектом є глибокі і міцні знання учнів з географії, їх творчі вміння і навики і без сумніву висока конкурентноздатність, бажання перемогти, відчути себе корисним і впевнено йти до майбутнього.

Вважаю, що працюючи над проектом , мені вдалося згуртувати учнів, вселити в них віру в себе і впевненість у власних силах, а ще, я переконана, що кожен учень отримав безмежний заряд енергії і бажання працювати над самоудосконаленням. Так, дійсно , нелегко було і мені, адже треба було виробити завдання, врахувати індивідуальні особливості кожної дитини, опрацювати велику кількість методичної, науково-популярної літератури, ознайомитись із безліччю електронних матеріалів, але справа вартувала цього. Мені приємно було відчути себе керівником проекту, а учням – його учасниками і виконавцями. А потім були приємні відгуки дирекції школи, працівників відділу освіти райдержадміністрації, учасників районного методичного об'єднання вчителів географії, батьків та й власне самих учнів про отриману радість від виконуваної роботи, успішну презентацію проекту. Ми отримали пропозицію презентувати дану роботу серед восьмикласників шкіл, що входять до Пасічнянського освітнього округу, а також обмінятись досвідом серед членів гуртків „Юних географів” шкіл району.

Крок за кроком, здобуваючи насолоду від успіхів, ми і відчували прогалини у вміннях працювати з комп’ютером, а тому по допомогу зверталися до фахівців вчителів інформатики рідної школи і спільними зусиллями створили слайди по даному проекту. Нашу радість розділили учасники районного семінару вчителів географії, адже кожен із них із захопленням спостерігав за презентацією нашої роботи і ми були впевнені, що у нас появляться однодумці в інших школах. Тоді ми зможемо обмінюватися уже власними надбаннями у вивчені, дослідженні рідного краю. Всім нам сподобалося працювати разом і бачити результати, більше того, ми відчуваємо що наша мрія ось-ось уже стане реальністю. Школи району при допомозі відділу освіти будуть об’єднані в єдиному інформаційному просторі і ми зможемо по-справжньому працювати, поглиблювати свої знання , уміння і навички, обмінюватися досвідом і свято вірити, що обов’язково принесемо користь рідній державі і станемо учасниками інтегрованого процесу в європейське і світове співтовариство.Додаткова інформація

Цікавий випадок. Захоплені роботою над проектом, ми перебували наче в полоні ІКТ. Само по собі стало зрозумілим – нам потрібен комп’ютер в кабінеті географії . Взяти в комп'ютерному класі не можна, він не від’єднується. Вирішила привезти з дому. По сніговій доріжці, санками, заклопотані, діти трусились над комп’ютером і раптом застигли: з-за пагорба на них дивився переляканий зайчик. Веселий дитячий сміх хвилею покотився долиною. Хтось пожартував: „Подарунок від зайчика.!”

Значну допомогу нам надали Інтернет - ресурси . Ось їх адреси:

http://www.rp5.ru

file://localhost/D:/

http://www.dcz.gov.ua/

http://www.president.gov/ua/