Проект з геометрії "Шукаємо точку опори"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Ct1.JPG

Назва проекту

"Шукаємо точку опори" (Геометрія,7 клас, Тема «Трикутники» )

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний: Математика

Другорядні (дотичні): Трудове навчання , Інформатика

Державні освітні стандарти, навчальні програми

Ct2.JPG

Учень згідно з програмою:

 • Зображує та знаходить на малюнках рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники та їх елементи.
 • Формулює:
 • означення: різних видів трикутників; бісектриси, висоти, медіани трикутника;
 • властивості: рівнобедреного і прямокутного трикутників;
 • ознаки: рівності трикутників; рівнобедреного трикутника.
 • Класифікує трикутники за сторонами і кутами.
 • Застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач.

Вік учнів, клас

7 клас, 13 років

Стислий опис проекту

Проект для учнів 7 класу з геометрії по темі «Трикутники»

Це проект-практична робота, він включає виготовлення учнями трикутників з картону та дослідження точки опори трикутного стола (центру мас). Учні працюють як інженери-дослідники, і їх завданням є визначити, точкою перетину яких елементів трикутника є знайдена точка. При цьому вони повторяють основні поняття про трикутник і формують практичні навички з побудови.

Одна із груп виконує дослідження за допомогою програми «Динамічна геометрія»

Ще одна проводить дослідження в Інтернеті. Учні демонструють свої знання на практичних моделях, у формі мультимедійних презентацій, публікацій та усних виступів

В процесі роботи над проектом формують навички критичного мислення, розвивають творчі здібності, вміння спілкуватися та лаконічно подавати свою думку

Повний План вивчення теми

Проект "Шукаємо точку опори" присвячений формуванню в учнів вміння проводити конкретні дослідження за заданим спрямуванням, набуттю ними навичок практичної роботи з вимірювання відрізків, кутів, побудови основних елементів трикутника: медіани, висоти, бісектриси, серединного перпендикуляра, що є дуже важливим у базових вміннях учнів.

В процесі роботи над проектом в учнів розвивається абстрактне мислення і просторова уява. Форма навчання - проект зацікавить учнів своєю оригінальністю і викличе пізнавальний інтерес до предмета. Дотичні предмети можуть допомогти учням у виконанні завдань служачи інструментом для дослідження (комп’ютер, Інтернет, ножниці чи фанера з лобзиком). Цей проект можна продовжити учням у курсі фізики 8 класу при вивченні простих механізмів та в 10-у класі в темі «Статика. Закони збереження»

Ct3.JPG

План вивчення теми

План виконання проекту

Ключове запитання Чому кажуть «Дайте мені точку опори і я переверну світ» ?

Тематичні запитання

 • Які «цікаві» точки має трикутник?
 • Як у житті мені допомагає математика?

Змістові запитання

 • 1) Якими елементами можна описати трикутник?
 • 2) За якими ознаками класифікуються трикутники?
 • 3) Які є види трикутників?
 • 4) Як побудувати бісектрису трикутника?
 • 5) Як побудувати медіану трикутника?
 • 6) Як побудувати висоту трикутника?
 • 7) Як побудувати серединний перпендикуляр до сторони трикутника?
 • 8) Що характеризує точка перетину бісектрис?
 • 9) Що характеризує точка перетину медіан?
 • 10) Що характеризує точка перетину серединних перпендикулярів?

Навчальні цілі

Учні мають:

 • вміти вимірювати сторони та кути трикутника
 • правильно використовувати вимірювальні інструменти (лінійка, транспортир, циркуль тощо)
 • Класифікувати створену модель трикутника за кутами;
 • Вміти побудувати на моделі медіану, бісектрису, висоту та знайти точки перетину
 • Здійснювати планування, робити обґрунтований вибір для вирішення проблем.
 • Формувати творчі здібності та навички критичного мислення
 • Використовувати комп'ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації,
 • оволодівати базовим розумінням етичних/правових питань, пов'язаних з доступом та використанням інформації

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього проекту за інструкціями, з якими учні ознайомлені до початку

Для оцінювання роботи доцільно використати:

Діяльність учнів та вчителя

Проект охоплює першу половину теми і триває 2 тижні, включаючи 2 уроки геометрії, 2 уроки інформатики та 2 години самостійної роботи вдома або в кабінеті інформатики після уроків

Крок 1. Урок геометрії.

Вчитель пропонує учням переглянути публікацію про метод проетів та вступну * вчительську презентацію до даного проекту, пройти тестування для перевірки готовності до проекту; переглянути таблицю «ЗХД» та виконати вступний навчальний тест за схемою "Трикутник". Учні знайомляться із правильними термінами і виконують тест.

Крок 2 Урок інформатики.

Вчитель об’єднує учнів у 4 групи для проведення дослідження за інтересами та результатами тесту. Учні знайомляться з критеріями оцінювання презентації (проекту) та визначають свій рівень творчості за критеріями оцінювання творчості

Утворюються групи

 • 1-а група - журналісти збирають матеріал з Інтернету та книг та презентують його
 • 2-а група - дослідники - практична обробка матеріалів, експериментальне дослідження
 • 3-я група - практики – шукають способи застосування на практиці одержаних знань
 • 4-а група – сценаристи презентують матеріал за допомогою програми «Динамічна геометрія»

Учитель пропонує учням загальний план роботи, і при потребі інструкцію по виконанню проекту для групи дослідників. Учитель вчить учнів шукати інформацію в Інтернеті, пропонує їм контрольний список, а учні виконують пошук. Учитель знайомить їх з авторським правом , пропонуючи переглянути презентацію. Учні аналізують сайти за допомогою схеми , яку дає вчитель.

Крок 3 Урок інформатики.

Учитель разом з учнями з дозволу батьків створює електронні скриньки для обміну інформацією.

Крок 4. Домашня самостійна робота та консультації вчителів

Учитель під час проведення дослідження за графіком проводить консультації для груп учнів. Учні беруть участь у консультаціях, задають питання, обговорюють проблеми.

Учитель розсилає форму для опитування на електронні адреси учнів Учні дають відповіді, які вчитель перевіряє і ставить проміжну оцінку. З окремими учнями вчитель проводить індивідуальні консультації або ж відсилає учням коментарі до завдань і відповідей.

Іде виконання проекту

 • 1-а група - журналісти розподіляють між собою обов’язки по збору матеріалів, збирають матеріал з Інтернету та книг та створюють презентацію і плакат - бюлетень
 • 2-а група - дослідники – при потребі учнів інструктує вчитель і вони виконують практичну роботу по практичному відшуканню точки опори моделі трикутника і переконуються, що це точка перетину медіан, на моделях трикутників кожен із них будує усі чотири цікаві точки
 • 3-я група - практики – шукають способи застосування на практиці одержаних знань і створюють відповідні моделі та рекламують їх практичне значення
 • 4-а група – сценаристи презентують матеріал за допомогою програми «Динамічна геометрія», створюючи динамічні моделі

Крок 5. Урок геометрії

Учні презентують свою роботу усно, демонструючи моделі та записи або електронну презентацію чи презентацію з використанням програми "Динамічна геометрія"

Для проведення диференціації:

 • учні можуть обирати, який обсяг матеріалу з цієї області знань вони хотіли б вивчити;
 • учням дозволено обирати і виконувати альтернативні, рівнозначні завдання до тих, які ставить вчитель;
 • учні вчаться за допомогою проектування або побудови моделей (Динамічна геометрія);
 • учням пропонують з метою дослідження різних тем працювати індивідуально та в невеликих групах;
 • учні можуть обирати, чи їм працювати самостійно, чи у групі;
 • учні об’єднуються в групи в залежності від їх потреб та здібностей.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Паньків Галина Семенівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та фізики

Математика, фізика, інформатика

Навчальний заклад

Зборівська державна українська гімназія ім. Романа Завадовича

Сайт закладу

Місто\село, район, область

м. Зборів Тернопільської області

Контактні дані

телефон 0977955903

E-mail: galina_pan@i.ua

* Мій сайт

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17-22 вересня 2012 року

Місце проведення тренінгу

м.Тернопіль, ІППО

Тренери

Барна Ольга Василівна