Проект Сяє геній Кобзаря, мов у темряві зоря

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекту

Швагер Світлана Іванівна

Назва проекту

Навчальний проект "Сяє геній Кобзаря, мов у темряві зоря".

Ключове питання

Шевченкові думки переживуть віки?

Тематичні питання

Хто для нас Тарас Шевченко?

Змістові питання

 • Що ми знаємо про Тараса Шевченка?
 • Що ми знаємо про Шевченка-художника?
 • Шевченко – поет і людина.
 • Чи близький, потрібний народу сьогодні, коли оновлюється все?
 • Як вшановується пам’ять Кобзаря в Україні та у світі?
 • В чому полягає значення творчої спадщини Кобзаря?
 • Чи сучасний Шевченко?

Стислий опис

Учні виберуть тему для проектної роботи, створять робочі групи, обговорять разом з вчителем алгоритм роботи, складуть робочий план, відвідають бібліотеки, підберуть матеріал в періодичних виданнях, ознайомляться з спеціальною літературою з питання, зустрінуться з вчителями української літератури, образотворчого мистецтва. Проаналізують отриману інформацію, класифікують фактичні дані, систематизують їх. Використовуючи можливості кабінету інформатики та власних комп’ютерів, представлять результати своєї роботи у вигляді учнівської презентації, публікації та веб-сайту. Підготують та проведуть захист власних проектів («Шевченко-художник», «Шевченкові думки переживуть віки», «Сяє геній Кобзаря, мов у темряві зоря») на уроці української літератури (тип уроку: комбінований з використанням мультимедійної презентації – узагальнення й систематизація вивченого, вивчення нового матеріалу; ФОПД : захист проекту, фронтальна бесіда, лекція, демонстрація; метод навчання: пояснювально-ілюстративний, дослідницький) та на засіданні шкільного літературного клубу «Первоцвіт» під час Шевченківських днів (захист проекту «Жінки у драмі кохання Шевченка»). Навчальний проект відповідає програмі з української літератури та програмовим вимогам щодо вивчення теми «Світова велич Т.Г.Шевченка. Малярський доробок. Вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка», матеріал проекту доступний і зрозумілий для учнів 9 класу. (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5-12 класи». Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За загальною редакцією Р.В.Мовчан. - Київ,Ірпінь: Перун, 2005).

Навчальні предмети

 • Українська мова
 • Українська література
 • Образотворче мистецтво
 • Інформатика

Класи

Учні 9-х класів

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Освітня галузь «Філологія»

Українська мова

формування стійкої мотивації до вивчення української мови, виховання відчуття краси і виразності рідного слова;

 • вироблення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності і в різних сферах спілкування;
 • формування комунікативної компетенції;
 • вміння осмислювати, планувати і реалізувати задум висловлювання, удосконалювати його.
 • вміння дотримуватися орфоепічних норм у власному мовленні;


Українська література

 • ознайомлення з найвизначнішими досягненнями художньої літератури;
 • розвиток умінь сприймати літературний твір як явище мистецтва;
 • формування читацької та мовленнєвої культури, творчих здібностей, критичного мислення, самостійного аналізу та оцінювання прочитаного;
 • формування гуманістичного світогляду, особистісних рис громадянина України, який сприймає і поділяє національні та загальнолюдські цінності.


Освітня галузь «Технології» Інформатика

 • усвідомлення ролі проектної діяльності для розвитку сучасного техногенного середовища;
 • знання про проектний пошук як основу творчого процесу, ознак та характеристик досконалості результату проектної діяльності;
 • знання видів та змісту проектних документів і уміння користуватися ними;
 • уміння здійснювати проектну діяльність за заданими умовами, графічно відображати творчий задум, давати творчу оцінку досконалості результатів проектної діяльності;


Освітня галузь "Образотворче мистецтво" 

 • виховання ціннісного ставлення до дійсності та творів мистецтва, збагачення емоційно-почуттєвої сфери;
 • формування навичок спілкування з питань мистецтва;
 • набуття системи знань та уявлень про мистецтво, його значення в житті людини і суспільства;
 • розвиток художньо-творчого потенціалу особистості;
 • виховання потреби в мистецькій самоосвіті;
 • знання основних засобів графіки, живопису, скульптури;
 • уміння висловлювати особистісно-ціннісне ставлення до проявів естетичного в житті та мистецтві, аналізувати мистецькі твори різних видів, жанрів і стилів, використовуючи відповідну термінологію.
 • уявлення про композицію, єдність змісту і форми художнього образу.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

 1. Узагальнення знань учнів про вивчену поетичну спадщину Т.Шевченка.
 2. Поглиблення знань учнів про життя Т.Г.Шевченка.
 3. Ознайомлення з малярськими творами Т.Шевченка.
 4. Виховання поваги до Т.Г.Шевченка за його внесок у скарбницю української культури, світовий мистецький поступ.
 5. Виявлення великого «духовного імпульсу», який подала діяльність митця у боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України.
 6. Розвиток спостережливості, вміння узагальнювати, виділяти головне, суттєве із потоку інформації.

Діяльність учнів

 1. Ознайомлення з роботами шевченкознавців. Систематизація знань при розробці тестів, вікторини, узагальнюючих матеріалів до теми.
 2. Дослідження інтимної лірики Шевченка. Ознайомлення з роботами біографів Шевченка.
 3. Робота з Інтернет-джерелами при підбірці зразків малярських робіт Шевченка. Мистецька самоосвіта;
 4. Визначення місця Шевченка в сучасному світі під час систематизації отриманої інформації з літературних та Інтернет-джерел.
 5. Узагальнення висновків дослідницьких груп з тематичного питання: «Хто для нас Шевченко?»;формулювання відповіді на ключове питання проекту: «Шевченкові думки переживуть віки?».


Результати діяльності учнів

 • Розробка тестів та вікторини з теми «Життя і творчість Шевченка», узагальнюючої таблиці.
 • Створення і захист презентації «Жінки у драмі кохання Шевченка».
 • Створення і захист презентації «Шевченко-художник».
 • Створення і захист презентації «Пам’ятники Шевченку».
 • Створення і захист учнівського проекту «Шевченкові думки переживуть віки?»
 • Розробка опорного узагальнюючого конспекту «Значення творчої спадщини Шевченка».
 • Підготовка доповіді «Як вшановується пам'ять Т.Г.Шевченка?»
 • Створення публікації за матеріалами проекту.
 • Створення і захист підсумкової презентації проекту «Сяє геній Кобзаря, мов у темряві зоря»

Час реалізації проекту

3 тижні

Вхідні знання та навички

Знання з української мови та літератури: орфографія, будова тексту, орфоепія, біографія та творчість Т.Г.Шевченка, ідейно-художній аналіз мистецького твору.

Вміння роботи на ЕОМ в Windows і з програмами пакету MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Publisher), програмами обробки графічних зображень. Вміння роботи із сканером, принтером. Знання правил техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Матеріали та ресурси

Обладнання

 • Принтер
 • Цифровий фотоапарат
 • Засоби для зв'язку з Інтернетом
 • Лазерний диск
 • Проектор
 • Сканер
 • Комп'ютери


Програмне забезпечення

 • Табличний процесор
 • Програми для підтримки роботи з електронною поштою
 • Програми опрацювання зображень
 • Веб-браузер
 • Microsoft Office PowerPoint
 • Microsoft Office Word
 • Microsoft Office Publisher
 • Microsoft Office Excel
 • Google Drive
 • Архіватори


Учнівські роботи

Презентації


Публікація

Сяє геній Кобзаря


Інше


Веб-сайт


Фотоальбом


Методичні матеріали


Дидактичні матеріали

Пам'ятки

 1. Пам'ятка Аналіз поезії
 2. Пам'ятка з теорії літератури
 3. Пам'ятка терміни живопису
 4. Пам'ятка Шевченківський вірш
 5. Пам'ятка Як готувати доповідь
 6. Пам'ятка Як писати твір
 7. Пам'ятка Як працювати в групі
 8. Основні вимоги до мультимедійних презентацій для педагогів і дітей

Друковані матеріали

Список літератури

Додаткове приладдя та витратні матеріали

 • Папір формату А4
 • Матеріали для принтера (тонер)

Ресурси Інтернету

Список Інтернет-джерел

Оцінювання знань та вмінь учнів