Проект Пам'ять і надія в наших серцях

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Пам'ять і надія в наших серцях"

Файл:А.jpg

Автор проекту

Бордюг Олена Василівна


Користувач:Олена1225

вчитель української мови та літератури

Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Приазовський район, Запорізька область

Активна участь у проекті

Байрак Алла Афанасіївна, вчитель української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури

Проворова Тетяна Павлівна, вчитель фізики

Соловей Ірина Павлівна, вчитель інформатики

Номінація

Кращий виховний проект

Перелік шкільних навчальних предметів

історія, інформатика, українська література

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

У створенні проекту працювали учні 9-11 класів віком 14-16 років

Ініціативна група

Опис проекту

Жити стільки років і не розуміти, що люди самі творять історію. Історія наша містить трагічні сторінки Великої вітчизняної війни. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні 1941 – 1945 років. А тих, хто поліг у горнилі боїв, хто кров’ю своєю скропив землю, тим, хто пройшов крізь бої, лихо, голод і холод, хто вижив у тій смертельній війні, всім мертвим і живим присвячується цей проект. Учасники проекту проводили анкетування, аналізували історію, проводили різні виховні заходи, спілкувалися з ветеранами війни, створювали буклети, стіннівки. Роки війни - це гіркі шляхи відступу, згарища на місці сіл, чорні руїни,там де зовсім нещодавно вирувало щасливе життя. Питаннями проекту займалися "історики", "літературознавці", "критики". В кінці проекту учасники здійснили екскурсію до села Мордвинівка, де відбувалась реконструкція прориву бойової лінії "Вотан", щоб на власні очі побачити, відчути ті події, хоч ненадовго стати учасниками тих страшних часів.

Метою проекту є формування в учнів прагнення до самостійної пізнавальної діяльності; розвиток критичного мислення, грамотно працювати з інформацією; формування навичок мислення високого рівня; розвиток вміння співпрацювати в групі, ефективно спілкуватися і використовувати отримані знання в реальному житті; сприяння формуванню життєво важливих компетентностей, які допоможуть учням в подальшому самовизначенні і самореалізації; виховувати почуття патріотизму, шанобливого ставлення до людей похилого віку.

В чому полягає ідея проекту. Як вона виникла?

Патріотичне виховання - це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується (В. О. Сухомлинський).


Патріотичне виховання передбачає формування любові до батьківщини, національної самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення до рідної мови, культури, традицій; потребу зробити свій внесок у долю батьківщини; інтерес до міжнаціонального спілкування; прагнення праці на благо рідної країни, її народу. На жаль, на сьгоднішній день діти забувають про найцінніші цінності в їхньому житті. Вони знецінюють традиційні моральні норми і цінності, пропагандують жорстокость, бездуховність, насильство, саме невизначеність в оцінці подій історичного минулого українського народу негативно вплинули на моральні цінності підростаючого покоління. Тому і виникло бажання створити проект, який сформує у підростаючого покоління високу патріотичну свідомість, почуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, готовність до виконання громадянських і конституційних обов'язків.''

Яке дослідження проводили учні? Що і як вони робили?

У ході дослідження учні шукали відповідь на ключове питання: "Чи вважаємо ми себе патріотами своєї держави, рідного краю?"

Хід проекту:

І етап

-ознайомлення з темою та метою проекту;

-збір необхідної інформації та матеріалів для проекту;

-створення ініціативної групи;

-ознайомити учнів із історією нашої нашої держави та рірного краю у роки Другої світової війни 1941-1945 р.р.;

- об'єднати учнів у робочі групи згідно з напрямами дослідження, пошуку інформації - «Історичні хроніки рідного краю», «Фоторепортаж», «Діалог зі справжнім свідком війни».

ІІ етап

-визначення напрямів діяльності: систематизувати та проаналізувати отримані матеріали за напрямами досліджень;

-визначити й обговорити заходи, що сприятимуть поширенню зібраної інформації серед школярів, мешканців села;

-формування творчих груп: історики, літературознавці, критики;

-визначення цілей для кожної творчої групи;

-підготовка матеріалів;

-проведення екскурсій.

ІІІ етап

- реалізація проекту;

- проведеня масових заходів:виховних годин, бесід, показ готових презентацій, перегляд воєнних фільмів,створення стрічки пам'яті.

ІV етап

-визначення форм виразу підсумків роботи;

- розробка та оформлення проекту;

- презентація проекту: упорядкування матеріалів; створення демонстраційного стенду, мультимедійної презентації; представлення матеріалів роботи групи на учнівських зборах, конференціях, батьківських зборах,шкільних масових заходах,обговорення творів на воєнну тематику.

V етап

-оцінювання результатів проекту:

-узагальнити отриманий досвід;

-підготовка до захисту проекту;

-захист проектів на шкільній конференції.

Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Робота на проектом проходила в рамках загальношкільних та міжпредметних заходів. Робота над проектом з використанням ІКТ проходила за певними етапами. На кожному етапі використовувались інфомаційні технології Збір та обробка інформаціїї, реферати, доповіді, публікації, конкурси малюнків ( Microsoft Office Word, Microsoft Office Exce,Microsoft Office Publisher) Підготовка презентацій до захисту проектів (Microsoft Office Power Point,Windows Movie Maker,Фотодекор)Учні самостійно проводили обговорення, ділилися враженнями, систематизували матеріал в деяких розділах соціальної мережі "Вконтакті"

Використання інформаційних технологій дало змогу ще більш зацікавити учнів до участі у проекті, залучити дітей у роботу,учні навчити самостійно працювати з ІКТ, Інтернетом, приймати участь у різноманітних масових заходах. Учні захистили свій проект на шкільній конференції.

Як вчитель використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення учнів до навчання?

За допомогою програми Microsoft Office Power Point створено вчительську презентацію; Засобами програм Word та Excel створено дидактичний матеріал по даному виховному заходу (цікаві завдання,анкети,тексти художніх творів,ілюстрації), розроблено інструкції по користуванні програмою Фотодекор та інші методичні матеріали;

Відкритий урок

Вчительська презентація

Сторінки історії

Дидактичні матеріали

Як працювати в Інтернеті

Карти воєнних дій

Сценарій свята. День Перемоги

Опитування. "Я - патріот, а ти?

Методичні матеріали, що використовувались в процесі роботи над проектом

Презентація

Відкритий урок

Вчительська презентація

Інструкція створення презентацій

Які результати одержали учні в проекті?

Найбільшою особливістю цього проекту є створення умов для особистісного зростання учнів, формування їх інформаційної компетентності, формування уміння застосовувати набуті знання на практиці, бачити шляхи їх подальшої реалізації. Цей проект дав змогу залучити не тільки старшокласників, а й середні класи. Робота над такими проектами – джерело натхнення для широкого загалу задіяних до цієї роботи у різних якостях Створення таких проектів гуртує людей різного віку, зближує учня і педагога, учня і батьків, учнів і людей(односельців), стає ще одним кроком на шляху до розуміння, що кожна людина, кожний громадянин повинен завжди відчувати справжнім патріотом своєї держави,свого народу. ІКТ використовувалися для створення дидактичних та методичних матеріалів. З метою зацікавлення учнів до участі у проекті створена вступна (стартова) презентація вчителя про події Великої вітчизняної війни 1941-1945р.р., а результати участі школярів у проекті відображено у підсумковій презентації.


Приклад(и) учнівських робіт

Друга світова війна

Моя Олександрівка

Вторая мировая война

Інтернет-ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом

Розробки

Друга_світова_війна

Матеріал ЗМІ

Фільмотека українця

Історична правда

Творчість письменників Безпечний Інтернет для дітей

Он-ляндія