Проект Каховка від А до Я

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Проект Каховка від А до Я

Автор проекту

ВДОВИЦЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА

858.jpg

Вчитель географії Добронадіївського НВК, спеціаліст, стаж: 5 років.

Номінація

Кращій навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів

В ході реалізації проекту використовувалися знання учнів з географії, природознавства, біології, інформатики, історії, хімії, довкілля, фізики, української літератури та образотворчого мистецтва.

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

Участь у проекті брали участь учні 6-9класів (11-15 років).

Опис проекту

Село Добра Надія розташоване на правому березі Каховського водосховища, тому ми як юні дослідники повинні вивчити водний об’єкт рідного краю.

В чому полягає ідея проекту. Як вона виникла?

Масштабним новоутворенням в ХХ столітті стали водосховища та ставки, які є невід’ємною ланкою гідросфери. Ці водні об’єкти штучно створені людиною для промислових і господарських ідей. Дефіцит води в Україні сьогодні становить близько 4 млрд. мᶾ. Практично всі поверхневі, ґрунтові й частково підземні води забруднені промисловими, побутовими, сільськогосподарськими стоками й не відповідають за якістю навіть прийнятими на сьогодні заниженим санітарним нормам. На одному з занять факультативу мною було запропоновано дослідити саме цю тему, бо наш населений пункт знаходиться на правому березі водосховища. І саме ми є одним з головних споживачів водних і рекреаційних ресурсів Каховського водосховища. Тому метою цього проекту є формування в учнів пізнавальних інтересів до географії рідного краю, під час вивчення фізико-географічних особливостей та екологічної ситуації водосховища. Розвиток вміння продуктивно вирішувати проблеми, грамотно працювати з інформацією; розвивати творчу уяву; формувати стійкий інтерес у кожного учня й особисту зацікавленість самостійною дослідницькою діяльністю; виховувати культури взаємин, здатність працювати у співпраці.

Яке дослідження проводили учні? Що і як вони робили?

Наш проект складається з двох розділів: І. «Мандрівка машиною часу по Каховці», ІІ. «Воно плаче від болю!». У першому розділі учнівська діяльність була поділена на такі етапи:

 • Стисла фізико-географічна характеристика Каховського водосховища за різними джерелами з дослідницької проблеми.

На цьому етапі учні знайомились стартовою презентацією вчителя; правилами проведення, цілями, завданнями проекту; з джерелами географічних знань; знайомились з ГІС; складали паспорт водосховища.

 • Каховське водосховище – історія та сучасність.

Дослідження інформації про створення водосховища, шляхом набуття матеріалів зі Г. Свиридова “Час уперед”.

 • Конкурс «Метеора».

Учні працюючи у 3 групах, виконували завдання на відкритій місцевості щодо метеорологічних досліджень:

   • аналізують хмари й типи хмар;
   • визначають температуру й вологість повітря;
   • швидкість, напрям і силу вітру;
   • працюють із синоптичною картою (dismeteo);
   • розгадують народні прикмети;
   • виставка учнівських малюнків “Осінні етюди”).
 • Дослідження гідрології Каховки.

В цьому етапі на березі Каховського водосховищі відбулось змагання між групами учнів з дослідження фізичних властивостей води, хімічних властивостей води, визначення швидкості течії води, аналітичного спостереження за загальним станом води.

 • Органічний світ водосховища.

Учні вирішували екогеографічні задачі на рибопродуктивність водосховища; розгадували загадки й визначали перелік видів риб; працювали в творчих групах із Червоною книгою.

 • Сім чудес Каховки.

На цьому етапі учні знайомились з видатними та історичними місцями узбережжя. На основі дослідження берегів рідного краю в музеї розділ присвячений Каховському водосховищу.

DSCN1109.JPG

DSCN1104.JPG

 • Електроенергетика – життєва необхідність чи загроза життю?

Оголошений конкурс на найкращу презентацію на задану тему.

DSCN1103.JPG

А другий розділ присвячений екологічній ситуації. Юні дослідники встановлювали головні екологічні проблеми. Давали оцінку техногенного навантаження природного комплексу. Та висували шляхи оздоровлення водосховища. Проведений круглий стіл “Каховське водосховище – невирішені питання”. Складання словесно-логічної схеми чинників, що впливають на життєдіяльність мешканців с. Добра Надія.

Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Для опрацювання і представлення результатів власних досліджень школярі використали програми Word, Ехсеl, РоwегРоnt, СогеlDгаw Х4, Internet Opera. В ході реалізації проекту учні спілкувалися за допомогою електронної пошти, служби обміну швидкими повідомленнями Skype. Не дивлячись на те, що кожен учень виконував своє завдання за власним комп'ютером, це не завадило школярам надавати один одному допомогу: вони радили один одному, як краще використовувати кольорову гаму, добирали ілюстрації, анімацію, вчилися створювати гіперпосилання. Учасники проекту навчилися виконувати роботи згідно з вимогами, які пред'являються до презентації, публікації. В ході роботи над проектом матеріалу зібрано багато.

Як вчитель використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення учнів до навчання?

ІКТ використовувалися для створення дидактичних та методичних матеріалів. З метою зацікавлення учнів до участі у проекті створена вступна (стартова) презентація вчителя, а результати участі школярів у проекті відображено у підсумковій презентації. Завдання для учнів, рекомендації для подальшої роботи, пам'ятки розміщувалися у комп'ютерній мережі, зворотній зв'язок здійснювався за допомогою електронної пошти, служби обміну швидкими повідомленнями Sкуре. І звичайно, фотоальбом створювався за допомогою Пикаса.

Дидактичні та методичні матеріали

Завдання діагностичної контрольної роботи

Конспект заняття

Презентація

Приклади учнівських робіт

Презентація на тему "Риби Каховки" Виконав учень 6го класу Дьомін Єгор

Презентація на тему "Запорізька атомна електростанція" Виконав учень 6го класу Корнєєв Владислав

Інтернет-ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом

http://uk.wikiedia.org

http://www.science.viniti.ru.

http://www.tolks.ru

http://www.vokrugsveta.com

Список використаних джерел

1. Довженко О. Поема про море / Олександр Довженко // Кіноповісті. Оповідання. – К. : Наукова дума, 1986. – С. 473-561.

2. Заставецька О. В. Фізична географія. Збірник задач і вправ. 6-8 класи / О. В. Заставецька. – Тернопіль : Богдан, 2008. – 56 с.

3. Кобернік С. Г. Методика викладання географії в школі: навчально-методичний посібник / С. Г. Кобернік. – К.: Стафед-2, 2000.- 320 с.

4. Кораблева А. И. оценка уровня загрязнения Запорожского водохранилища тяжелыми металлами и предложения по разработке природоохранных мероприятий. Дн-ск. 1991. -52 с.

5. Корнєв В. П. позакласна діяльність учнів / В. П. Корнєв //Географія. – 2006. - № 10. – С. 2-5.

6. Кузьменко Н. Каховське водосховище стає край небезпечним. – “Запорізька правда” – 2008. 1 квітня ( № 48 ) – С. 1-2.

7. Кудлай Н. М. Штучні водні об’єкти України. Каховське водосховище: “за” і “проти” 8 кл. – Географія, - Основа. Листопад (№ 22). 2007. – С. 24-27.

8. Морозова Н. Г. Учителю о познавательном интересе / Н. Г. Морозова. – М.: Знание, 1979. – 120 с.