Проект З повагою і надією до нащадків

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Зміст

Керівник проекту

Лук'яненко Юлія Володимирівна, вчитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, "старший учитель".

Назва проекту

"З повагою і надією до нащадків"

Предмет

Російська література.

В ході реалізації проекту використовуються знання учнів з російської літератури, російської мови та інформатики.

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

В реалізації даного проекту брали участь учні 7, 8, 10 класів, віком 13-17 років.

Опис проекту

В чому полягає ідея проекту. Як вона виникла?

"Чи може одна людина змінити світ?" Це ключове питання, з приводу якого виникла дискусія на одному з уроків літератури, стало стартовою сходинкою до народження ідеї проекту. Погодьтеся, одному змінити світ навряд чи вдасться, а от коли кожен на своєму місці буде робити добро, матиме віру в нього і завзяття до здійснення добрих справ, то є надія, що життя навколо нас зміниться на краще. А чи не є такими людьми, здатними змінити нас і світ в цілому, письменники? Пошук відповіді на це питання і об’єднав нас в одну команду. Зупинилися ми на творчості А.П.Чехова не випадково, адже в 2010 році відзначався ювілей - 150-річчя з дня народження письменника. Проект отримав назву "З повагою і надією до нащадків", бо на думку Л.М.Толстого: "...достоинство его (Чехова) творчества в том, что оно понятно...всякому человеку вообще". Ні для кого не є таємницею, що твори А.П.Чехова не залишають нас байдужими, вони пробуджують кращі людські якості. В Талмуді сказано: "Спасший одну душу - спас весь мир!"

Всією своєю творчістю письменник переконує нас в тому, що якщо кожен з нас прагнутиме змінитися на краще, світ стане набагато щасливішим.

Метою проекту є формування в учнів прагнення до самостійної пізнавальної діяльності; розвиток вміння продуктивно вирішувати проблеми, грамотно працювати з інформацією; формування навичок мислення високого рівня; розвиток вміння співпрацювати в групі, ефективно спілкуватися і використовувати отримані знання в реальному житті; сприяння формуванню життєво важливих компетентностей, які допоможуть учням в подальшому самовизначенні і самореалізації.

Яке дослідження проводили учні? Що і як вони робили?

В ході дослідження учні відповідали на ключове питання:

1.Чи може одна людина змінити світ?

та тематичні:

1.Чи допомагають твори А.П.Чехова змінити світ та людей?

2.Чому ми і сьогодні читаємо твори А.П.Чехова?

3. Яке майбутнє у чеховських персонажів?

Для цього школярі об'єдналися у групи, бо розуміли, що разом - вони сила. Кожна група отримала завдання, які необхідно було виконати в ході реалізації проекту.

Соціологам було запропоновано організувати та провести серед учнів, їх батьків та вчителів опитування з таких питань:

 • Що ви знаєте про походження свого прізвища?
 • Яким жанрам мистецтва ви віддаєте перевагу?
 • Чи хотілося б вам дізнатися про втілення чеховських сюжетів в різних видах мистецтва?
 • Пам'ятники яким чеховським персонажам вам відомі?
 • Чи сучасні твори А.П.Чехова?

Отримані результати слід було опрацювати, представити в діаграмах, тим самим доводячи доцільність більш глибокого дослідження з даних питань.

Літературознавцям необхідно було

 • вивчити питання про походження прізвищ чеховських героїв;
 • скласти словник "прізвищ, які говорять";
 • дослідити природу вчинків чеховських персонажів (за оповіданнями "Смерть чиновника", "Хамелеон", "Толстый и тонкий");
 • скласти добірку цікавих висловлювань письменника, а також дібрати матеріали до віртуальної бібліотеки.

Мистецтвознавцям було запропоновано

 • створити рекламу кінотворів за мотивами чеховських оповідань;
 • дослідити питання про інтерпретацію чеховських сюжетів в різних жанрах мистецтва.

Завдання екскурсоводів полягало у доведенні чи спростуванні твердження, що життя у чеховських персонажів є. Цій групі необхідно було дослідити, як саме продовжується життя героїв класика.

Результати своїх досліджень учням слід було представити у вигляді презентацій, публікації, веб-сайту.

Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Для опрацювання і представлення результатів власних досліджень школярі використали програми Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Photoshop CS3, CorelDraw X4, Іnternet Explorer. В ході реалізації проекту учні спілкувалися за допомогою електронної пошти, служби обміну швидкими повідомленнями Skype та ICQ. Не дивлячись на те, що кожен учень виконував своє завдання за власним комп'ютером (протягом довготривалих канікул), це не завадило школярам надавати один одному допомогу: вони радили один одному, як краще використовувати кольорову гаму, добирали ілюстрації, анімацію, вчилися створювати гіперпосилання. Учасники проекту навчилися виконувати роботи згідно з вимогами, які пред'являються до презентацій, публікацій, веб-сайту.

Як вчитель використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення учнів до навчання?

ІКТ використовувалися вчителем для створення дидактичних та методичних матеріалів. З метою зацікавлення учнів до участі у проекті створена вступна (стартова) презентація вчителя, а результати участі школярів у проекті відображено у підсумковій презентації. Завдання для учнів, рекомендації для подальшої роботи розміщувалися у комп'ютерній мережі, зворотній зв’язок здійснювався за допомогою електронної пошти, служби обміну швидкими повідомленнями Skype та ICQ.

Дидактичні матеріали

Задание для групп:

Задание литературоведам

Задание социологам

Задание искусствоведам

Задание знатокам

Памятки и рекомендации:

Памятка "Как работать в Интернете"

Памятка "Как работать в группе"

Памятка "Условия эффективного взаимодействия в группе"

Памятка "Правила ведения дискуссии"

Задания:

"Веришь - не веришь"

Кроссворд по рассказу "Толстый и тонкий"

Литературный диктант "Узнай героя"

"Оборвыши"

"Установи соответствия"

Методичні матеріали, що використовувались в процесі роботи над проектом

Стартовая презентация учителя

Ответы на кроссворд по рассказу А.П.Чехова "Толстый и тонкий"

"Установи соответствия", ответы

"Веришь - не веришь", ответы

Литературный диктант "Узнай героя", ответы

"Оборвыши", ответы

Творческие задания

Презентация учителя. Защита проекта

Які результати одержали учні в проекті?

Учнями створено:

 • Рекламу кінотворів за мотивами оповідань А.П.Чехова.
 • Словник "Прізвища, що говорять".
 • Віртуальну екскурсію в галерею "Чехов-Арт".
 • Віртуальну екскурсію до міст, в яких знаходяться пам'ятники чеховським персонажам. В ході пошуково-дослідницької роботи учні прийняли рішення додатково створити каталог "Пам'ятники літературним персонажам в Україні".
 • "Написано" п'єсу "Ба! Знакомые все лица!.."
 • Складено "Цитатник", в якому зібрані афористичні вислови письменника.
 • Поповнено віртуальну бібліотеку творів А.П.Чехова.
 • Знайдено цікаві факти, пов'язані з життям та творчістю письменника. Найцікавіші з них розміщені на сторінках публікації та веб-сайту.
 • Самостійно прочитано близько 40 оповідань письменника.
 • Проведено соціологічне опитування серед учнів, батьків, вчителів, а також жителів району та міста.
 • Здійснено захист створених творчих робіт учнів.

Як бачимо, успіхи учнів значні: по-перше, ними створено дійсно творчі роботи, конкретні продукти з використанням ІКТ; по-друге, школярі поглибили знання з певних навчальних дисциплін; по-третє,найголовніше,оволоділи життєвими компетенціями, які допоможуть кожному з них у майбутньому житті досягти успіху, а саме: аналізувати, синтезувати, оцінювати інформацію; визначати мету своєї діяльності, планувати роботу; бути дисциплінованими, відповідально ставитися до виконання завдань, працювати у групі, поважати думки інших, приймати рішення.

Приклад(и) учнівських робіт

Словарь "Говорящие фамилии"

Реклама кинопроизведений по мотивам рассказов А.П.Чехова

Презентация "Ба! Знакомые все лица!"

Презентация "Потомству в пример и назидание"

Презентация "Путешествие в Чехов-Арт"

Як змінилося ставлення учнів до навчання? Як змінилися результати їх навчальної діяльності?

Участь у проекті дала змогу підвищити учням результати їх навчальної діяльності з російської мови, російської літератури, інформатики. Це відображено в електронному журналі. Реалізація проекту сприяла активізації пізнавальної діяльності учнів: у школярів є бажання займатися проектною діяльністю при вивченні інших навчальних дисциплін. Дехто з учнів думає над тим, яким чином можна реалізувати проект, поєднуючи кілька предметів. Виступ на заході «Ах! Зачем нет Чехова на свете!», на заключному засіданні наукової спілки учнів, на уроці, присвяченому творчості А.П.Чехова в 10 класі, зацікавленість однокласників, вчителів, батьків переконали учасників проекту (і не тільки їх) в тому, що зайвих знань не буває, а от вміння приймати рішення, планувати свою діяльність, спілкуватися, працювати з інформацією та.ін. – це те, що знадобиться кожному для подальшої самореалізації. Позитивний результат, теплі відгуки ровесників, педагогів сприяв тому, що школярі вже займаються пошуком теми наступного проекту, створюють власну колекцію малюнків, анімації, фонів, щоб ефективно використати їх в майбутньому проекті.

Успіхи учнів

Спільна діяльність сприяла згуртуванню колективу, виявленню в учнів організаторських, лідерських якостей. Крім того, прагнучи представити своє дослідження якомога краще, учасниці групи літературознавців опанували технологію фотошопу. Оформлюючи презентацію, вони проявили неабияку креативність. Виступ учнів на захисті проекту, на засіданні наукової спілки учнів вирізнявся логічністю, чіткою структурованістю, відсутністю орфоепічних та граматичних помилок, емоційністю, влучністю. Вміння працювати з інформацією, що передбачає її аналіз, синтез, оцінювання, допомагає учням готувати виступи, творчі роботи. Оволодіння комунікативним навичками є основою успішних виступів учнів під час дискусій, семінарських занять, у процесі групової роботи.

Особисте професійне надбання у результаті проекту

Створений методичний матеріал (пам'ятки,рекомендації) можна використовувати при вивченні інших тем і дисциплін. У співавторстві з директором гімназії, кандидатом педагогічних наук, Коваль В.В., була підготована стаття "Технології формувння життєвих компетенцій засобами літератури на прикладі проекту "З повагою і надією до нащадків" (опублікована у міжнародному міжвузівському збірнику наукових робіт «Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії і практики», №44, 2010).

Де саме було висвітлено результати проекту?

Результати роботи над проектом були висвітлені на заході «Ах, зачем нет Чехова на свете!» (15.01.2010, захист проекту), під час якого кожен з учасників мав змогу розповісти про свою участь в реалізації проекту, показати власні роботи. А запрошені – гімназисти, вчителі, батьки –виказати свої думки та побажання з приводу побаченого та почутого; результати були представлені на міському семінарі педагогів – філологів з питання формування в учнів життєвих ролей засобами літератури у березні 2010 року, на курсах слухачів Запорізького обласного інституту післядипломної освіти (вчителі зарубіжної літератури) 15.03.2010 року. Про свої враження від участі в створенні проекту, отриманий досвід учасники проекту розповіли на заключному засіданні наукової спілки учнів 15.04.2010, а також в статті, розміщеній на блозі «Лелека» ([1]). Результати проекту висвітлені у статті «Технології формування життєвих компетенцій засобами літератури» на прикладі проекту «З повагою та надією до нащадків» (опублікована у міжнародному міжвузівському збірнику наукових робіт «Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії і практики», №44, 2010). Зі змістом статті можна ознайомитися також на блозі кафедри мовознавства Запорізької гімназії №47 ([2]).

Додаткова інформація

Опис цікавого випадку, який відбувся з Вашими учнями під час реалізації проекту (щось цікаве, неочікуване або смішне при роботі учнів у проекті)

Для нас неочікуваним стало те, що за довготривалі канікули учениці 8 класу опанували технологію Photoshop CS3, CorelDraw X4 (до уваги, вони навчаються у класі, в якому курс інформатики не викладається). Це стало для нас прикладом того, що якщо чогось дуже захотіти, то воно обов’язково збудеться. Слід лиш пам’ятати про те, що для досягнення мети треба прикласти чималі зусилля. І приклад дівчат є для нас зразком.

Література

Список литературы

Інтернет-ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом

http://chehov.niv.ru/

http://www.velib.com/text_sochin.php?id=294

http://www.facebook.com/notes/anton-chekhov/anton-pavlovic-cehov-biografia/44834770047

http://ndce.edu.ru/cd_inner.php?ds=SeriesRef&

http://www.piplz.ru/page-id-107.html

http://a4format.ru/

http://aphorism-list.com/autors

http://www.rg.ru/2004/08/20/pamyatnik.html

http://www.rg.ru/2009/08/06/reg-jugrossii/futlyar.html