Проект Від свята до свята

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


Назва проекту

"Від свята до свята" '

Автор проекту

Глинка Наталія Дмитрівна


Номінація

«Успішний виховний проект»

Перелік шкільних навчальних предметів

Християнська етика, українознавство, історія рідного краю

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

6 класи, 11-12 років

L f439eb4e.jpg
33.jpg
Ми консультувались із
 • вчителями християнської етики, історії, дирекцією, краєзнавцями, духоверством, старожилами селища
Ми залучили до співпраці
 • батьків;
30345736.jpg
219d5fc513a3.jpg

Опис проекту

Актуальність: В усіх народів світу існує повір’я, що той, хто забуває звичаї своїх батьків, карається людьми й Богом. Він никає світом, як блудний син, і ніде не може знайти собі притулку та пристановища, бо він загублений для свого народу….

Наш великий поет Тарас Шевченко, звертаючись до України, як до матері, що вічно страждає, питається:

  Чи ти рано до схід-сонця
  Богу не молилась?
  Чи ти діточок непевних
  Звичаю не вчила?
  «Чи потрібні сучасній молоді знання про релігійні свята, традиції? Чи варто відроджувати їх ?» - ці питання визначили проблему.
  Мета проекту. Передати молодому поколінню багатство духовної культури народу через відродження традицій і звичаїв, його національну ментальність, своєрідність світогляду.

В чому полягає ідея проекту. Як вона виникла?

1090957 554259971303955 725636287 o.jpg

Релігійний календар протягом століть співіснував із народним календарем, а тому відбулося злиття двох дуже різних систем. Даний проект покликаний відтворити цілісний колоритний світ наших традицій та звичаїв святкування, зібрати інформацію про витоки народних обрядів і магічних дій, пов’язаних із певним днем року, із господарськими особливостями української дійсності.

Проект розроблений з метою розширення знань учнів про значення релігійних свят, звичаї та традиції. Працюючи в проекті, учні мають створити календар народних свят, з’ясувати проблемне питання: «Чи потрібні знання про релігійні свята, традиції сучасній молоді?». У результаті діяльності в проекті в учнів повинне сформуватися ціннісне ставлення до скарбів української духовної культури, народного мистецтва, традицій і звичаїв свого народу.

  Завдання проекту

 • Поглибити знання учнів з історії культури народу, його традицій;
 • Розвивати інтелектуальні, духовні, творчі здібності й таланти учнів;
 • Формувати в учнів ціннісні (гуманістичні, духовні) орієнтири;
 • Відроджувати традиції і звичаї нашого народу, як практичне втілення духовних надбань людини;
 • Сприяти духовному зростанню кожного школяра
 • створення річної циклограми народних свят українського народу;
 • усвідомлення учнями причетності до цілісного образу України – Батьківщини, що є передумовою формування національних почуттів і позитивного світосприймання особистості.

Довготривалі наслідки

1347974932 dsc01994.jpg
 • Виявлення рівня сформованості в учнів духовних якостей
 • Виявлення змісту, структури та значення релігійних свят у житті кожної родини
 • Вироблення шанобливого ставлення до духовних реліквій, народних традицій
 • Гармонізація сімейно-шкільного виховання
 • Впровадження активних форм, методів і видів виховної діяльності
 • Побудова системи виховання, яка відповідає загальнолюдським цінностям та сприяє підвищенню рівня духовності

Яке дослідження проводили учні? Що і як вони робили?

  І етап
 • Мотивація значущості теми проекту.
 • Визначення складу творчої групи проекту.
 • Об’єднання учнів у групи за інтересами ( свята осіннього циклу, свята зимового циклу, свята весняного циклу, свята літнього циклу)
 • Створення плану роботи в проекті.
  ІІ етап
 • Пошук інформації.
 • Інтерв’ю у бабусь, дідусів, батьків.
 • Робота з інформаційними джерелами (народознавча, етнографічна, історична та художня література, Інтернет).
 • Поточна робота. Обробка результатів.
 • Звіт про проведену роботу.
 • Створення календаря осінніх свят.( І – група)

  Створення календаря зимових свят.( І І – група)

  Створення календаря весняних свят.( І І І– група)

  Створення календаря літніх свят.( І V– група)

    IІІ етап
   • Аналіз та систематизація зібраної інформації, фотоматеріалів.
   • Оформлення річного календаря релігійних свят.
   • Звіт творчих груп . Презентація результатів реалізації проекту.
   • Оцінювання
   • Підведення підсумків.

   Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

   Учні об'єднались у робочі групи згідно з напрямами дослідження.

   Кожна група:
   • займалась пошуком відповідної інформації в глобальній мережі Internet, у бібліотеці, діти брали інтерв'ю у монахинь місцевого монастиря, у літніх людей, краєзнавців;
   • збирала фотоматеріали із сімейних фотоальбомів;
   • робила узагальнення, вела розробку осіннього, зимового, весняного та літнього календарів релігійних свят;
   • створила річну циклограму народних свят українського народу;
   • займалась розміщенням інформації на шкільному сайті;
   • проводила аналіз та систематизацію зібраної інформації, фотоматеріалів і в результаті розробили збірку "Від свята до свята".
   Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


    Те, що осягається з надмірним поспіхом, зазвичай не є тривалим, бо Св. Письмо говорить, що маєток, швидко здобутий, зменшиться. І це є також причиною падіння, і воно тим небезпечніше, чим більша висота; той, хто падає, затримується лише на самому кінці… (Ігнатій ).
   GetImage.jpeg


   Як вчитель використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення учнів до навчання?

   Вчитель провів представлення проекту. Була створена вступна презентація.

    Для формування та розвитку пізнавального інтересу і співробітництва, виховання культури спілкування в мережевому просторі, виявлення творчих здібностей учні об'єдналися у робочі групи.
   Були визначені основні напрямки дослідження:
   • - історія походження даного свята;
   • - які є звичаї і традиції святкування того чи іншого свята в нашому селищі;
   • - які існують народні прикмети стосовно цього свята;
   • - ознайомилися із віршами та піснями на дану тему;
   • - підібрали фотоматеріали, пов'язані із святкуванням свята.

   Хочеться відмітити, що у роботі проекту активно брали участь і батьки. Виховним моментом стало проведення родинного свята "Згідно з батьківським звичаєм" до якого охоче долучилися батьки.


   Які результати одержали учні в проекті?

   • Створення календаря зимових свят.( І І – група)
   • Створення календаря весняних свят.( І І І– група)
   • Створення календаря літніх свят.( І V– група)
   • Створення календаря осінніх свят.( І – група)
   Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
   Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
   Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
   Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
   • Оформлення річного календаря релігійних свят.
   Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
   • Звіт творчих груп . Презентація результатів реалізації проекту. [1]
   • Проведення родинного свята.
   • Проведено конкурс вітальних листівок до Дня Святого Миколая.
   • Учні готуються взяти участь у "ВЕРТЕПІ".

   Список використаної літератури

   1. Зубрицький М. Народний календар, народні звичаї і повірки, прив’язані до днів у тижні і до рокових свят / Записки у Мшанці Староміського повіту і по сусідніх селах // Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів, 1900. – Т. 3. – С. 33–60. 2. Вагилевич І. Бойки, русько-слов’янський люд в Галичині: Пер. з чеськ. Р.Кирчіва // Жовтень. – 1978. – № 12. – С. 117–132. 3. Василечко Л. Шуткова неділя. – Брошнів, 1994. 4. Кміт Ю. Різдвяні свята у бойків // Неділя. – 1911. – № 2/ – С. 3. 5. Науковий етнографічний архів Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – Ф. 1. – Оп. 6. – Спр. 1. – Арк. 12. 6. Біблія. – С. 1261. 7. Худьо І. Так справляли Великдень в селі Чорній // Літопис Бойківщини. – 1978. – Ч. 1/27 (38) – С. 49. 8. Скуратівський В. Український народний календар. – Київ, 2003. – С. 52. 9. Українське народознавство / за ред. С.П.Павлюка, Г.Й.Горинь, Р.Ф.Кирчів. – Львів, 2004. – С. 544. 10. Зелені свята – Тройця: Наші свята // Рідна земля. – 1994. – 17 червня. – С. 5. 11. Климець Ю. Д. Купальська обрядовість на Україні. – Київ, 1990. 12. Бучко Н. Успіння Пресвятої Богородиці – нашої матері України // Гомін Волі. – 1993. – 13. Сапіга В. Українські народні свята та звичаї. – Київ, 1993. – С. 78. 14. Стишова Н. Свято Покрови в народних уявленнях // Народна творчість та етнографія. – 1997. – 15. Біблія. – 1512 с. 16. Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат у 4-х томах; Т. ІІ./ за ред. С.Павлюка. – Львів, 2006. – С. 492. 17. “Згідно з бойківськими звичаями…” Світлана БОЯН 18. Т.Ф Славіна О.Ю.Славін: Християнські свята: історія, перекази,обряди, звичаї. ,,Діло,,


   Інтернет-ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом

   Ресурси, де ми отримували інформацію для проекту. ( Ми дали посилання на ті, які використовували найчастіше)

   He.jpg Український богословський сайт
   ‎ Звичаї і обичаї на Бойківщині
   Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
   Українські традиції


   ‎ Бойківське різдво
   Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
   Про Святопокровський монастир