Проект Безпека в Інтернеті

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Безпека в Інтернеті

Автор проекту

Шибіста Вікторія Юріївна

Номінація

Проект на задану тему

Перелік шкільних навчальних предметів

Інформатика, Безпека життєдіяльності дитини

Клас та вік учнів, які брали участь в проекті

9 клас, 14-15 років.

Опис проекту

Сьогодні велика кількість дітей не уявляють своє життя без Інтернету. Як правило, процес перебування дитини в всесвітній мережі неконтрольований з боку дорослих. На жаль, Інтернет приносить як користь, так і шкоду.

Ідея

Як правильно користуватися Інтернетом, щоб він приносив більше користі? Як убезпечити дитину від негативного впливу всесвітньої мережі? Як навчити учнів правильно користуватися Інтернетом? На протязі проекту учні проводять опитування серед однолітків: як часто вони користуються Інтернетом, скільки часу там проводять? чим займаються, які сайти відвідують найчастіше? чи контролюють їх батьки? Також учні з'ясовують, які небезпеки чатують на них в мережі, від чого вони можуть постраждати, як від цього вберегтися. Результатом роботи над проектом буде конференція, на якій учні представлять свої дослідження у вигляді презентації, вики-статті, публікації. Вся інформація буде викладена на сайті школи. В кінці роботи учні розробляють пам'ятку з безпечної роботи в Інтернеті для учнів й батьків. Мета проекту: навчити дітей правильно користуватися Інтернетом, адже хто попереджений - той озброєний.

Основні питання

Ключове питання

Як зробити Інтернет безпечним?

Тематичні питання

1.Які загрози чатують на мене в Інтернеті?

2.Інтернет - друг чи ворог?

3.Керування безпекою в Інтернеті. Чи можливо це?

Змістові питання

1.Які можливості надає нам Всесвітня мережа Інтернет?

2.Які програми допомагають безпечно працювати в Інтернеті?

3.Як Інтернет допомагає мені в навчанні?

4.Як можна підключитися до всесвітньої мережі?

Навчальні цілі та очікувані результати

1. Набудуть навички роботи в парах і групах.

2. Набудуть навички усного мовлення.

3. Робити аналіз й обробку даних. отриманих в процесі дослідження.

4. Вміння ставити перед собою мету і досягати її.

5. Планувати час й роботу в групі, команді.

6. Самостійно вишукувати, аналізувати та систематизувати потрібний матеріал.

7. Знаходити й аналізувати потрібну інформацію в мережі Інтернет.

8. Створювати публікацію, презентацію, вики-статтю.

9. Вміння презентувати й відстоювати свою роботу перед іншими учнями.

10. Вміти розпізнавати загрози, які є в Інтернеті.

11. Розповсюджувати інформацію щодо небезпек Інтернету.

12. Самостійно вирішувати проблему вибору.

Які дослідження проводили учні?

Учні працювали в одній з груп:

1. Група № 1 - шукала інформацію про загрози Інтернету. Після аналізу й узагальнення розробила вики-статтю.

2. Група № 2 - проводила опитування серед однолітків, проаналізувала його й підсумувала. Статистичні дані представлені у вигляді діаграми. Результатом роботи є презентація.

3. Група № 3 - шукала інформацію про керування безпекою в мережі Інтернет. Розробила пам'ятку про безпечне користування мережею. Пам'ятка представлена у вигляді публікації.

Результати своєї роботи учні розповсюджують серед класів нашого навчального закладу.

Пізніше відбудеться конференція, де учні зможуть захистити свої роботи.

Також планується розробити та виготовити стенд з безпеки в Інтернеті для дітей та їх батьків.

Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

При використанні учнями інформаційно-комунікаційних технологій в роботі, головним завданням було формування в учнів творчого мислення та розвиток навичок мислення високого рівня.

В своєму дослідженні учні використовували пошук інформації в мережі Інтернет, роботу з інформаційними джерелами, самостійний збір даних, їх аналіз та обробку.

Учні створили презентацію та вики-статтю. Створену публікацію було роздруковано та поширено серед учнів нашого закладу.

Використання проектора буде доцільним на захисті роботи.

Як вчитель використовував інформаційно-комунікаційні технології в роботі над проектом?

Вчитель використовував мультимедійний проектор для залученні учнів до роботи в проекті. Презентацію вчителя доцільно використовувати для залучення учнів до проекту.

Був створений та поширений буклет серед батьків учнів, що беруть участь в проекті.

Використовувалась мережа Інтернет для пошуку інформації, також відбувався пошук інформації разом з дітьми.

Дидактичні та методичні матеріали, створені за допомогою інформаційно-комп'ютерних технологій були доцільно використані учнями в ході проекту.

Матеріали вчителя

Буклет вчителя

350px 350px

Дидактичні матеріали

Анкета

Методичні матеріали

Матеріали по формуючому й підсумковому оцінюванню

Оцінювання вики-статті

Оцінювання презентації

Оцінювання публікації

Результати учнів

Вікі-стаття

Учнівська вики-стаття "Які загрози чатують на мене в Інтернеті?"

Презентація

Інтернет - друг чи ворог?

Публікація

Публікація "Керування безпекою в Інтернеті" для батьків

300px 300px

Публікація "Правила безпеки в мережі Інтернет" для учнів

300px 300px

Корисні ресурси

Безпека дитини в Інтернеті

Як забезпечити безпеку дитини в Інтернеті

Поради батькам

Наші фото

Наші виступи перед учнями 9-х класів