Проект «Фразеологізми їжі в англійській мові"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Навчальні предмети : філологічного профілю- українська мова, англійська мова, зарубіжна література.

Учасники проекту :учні 8 класу.


Опис проекту.

Ідея проекту полягає у підвищенні мотивації учнів до вивчення фразеології як філологічної складової трьох шкільних предметів- української мови та англійської мови, зарубіжної літератури . Виникнення ідеї пов`язано з недостатньою інтегрованістю фразеології у шкільний курс вивчення мов , не системність у подачі матеріалу, що інколи не дозволяє більш поглибленого їх вивчення на рівні тематичних груп ( спорт, кольори, тварини , частини тіла продукти харчування ).

Учні досліджували різницю між прямим та метафоричним значенням фразеологізмів, різницю у сприйнятті метафор різними носіями культури ( соціокультурний аспект ).

1 етап. Робота починалась з дослідження учнів наукового товариства «Пошук»- науково-дослідницької роботи учениці 11 класу Попової Олександри « Ідіоми їжі в англійській мові », де були узагальнені основні тематичні групи ідіом ( фразеологізмів ).

2 етап. Методично-пошукова робота вчителів англійської та української мов та зарубіжної літератури щодо висвітлення тематики в курсі шкільної програми.

3 етап. Висновки методичного характеру про те, що фразеологізми-культурна спадщина кожної мови. Їх вивчення та дослідження має займати належний рівень та поглиблене вивчення для розуміння та співставлення соціокультурної ментальності кожного народу.

4 етап. Початок учнівської роботи :

1. пошук матеріалів ; 5.висновки;

2. вивчення матеріалів; 6.власні розробки

3.їх узагальнення; ( реалізація проекту );

4.систематизація; 7.поширення досвіду.


Інформаційно-комунікаційні технології, використані у проекті- інтернет бібліотеки, інтернет-сайти, інтернет-словники, довідкова література.


Результат проекту : створення мультимедійної учнівської презентації, публікації слайдового проекту щодо вивчення тематики. Що змінилося ? – уявлення про світ мови, зацікавленість у філологічному погляді на мислення іншої культури, розширились та поглибились знання у специфічній сфері-тематичні групи ідіом .


Успіхі: невимушене використання ідіом в усних повідомленнях та дискусіях, що значно збагачує мову.Винагороди за науково- пошукову роботу по даній темі. ( III місце у міському конкурсі МАН по темі фразеологізмів ). Головний результат-здатність учнів самостійно добувати знання через Інтернет, в груповій та індивідуальній роботі , робити висновки та систематизацію накопичених фактів , виступати публічно по своїй темі та супроводжувати презентацію проекту слайдовим показом.


Професійним надбанням стало створення методичних рекомендацій вчителю та учням ,щодо етапів роботи над проектом Інтел : від пошуку до його реалізації. Мультимедійний проект став початком та поштовхом для створення CD/DVD фонду методоб`єднання вчителів іноземної мови ,які включають програми-методичні, навчальні; контрольні, атестації,презентації тощо.


Результати проекту були представлені на шкільному методоб`єднанні вчителів іноземної мови та раді голів методоб`єднань, засіданні Інтел –клубу школи та в міському управлінні освіти, обласному інституті післядипломної освіти вчителів.


Планується продовжити роботу по створенню дистанційного проекту з учнями інших навчальних закладів міста-дебатного, наукового клубів та клубу знайомств для підлітків ( penfriend post ), а також організувати роботу прес-клубу ( press-leaf news ) останніх освітянськіх новин.


Корисні адреси :

http://www.cwrl.utexas.edu/burniske/cpl

http://www.ed.gov/Welcome/tour/

http://www.facstaff.bucknell.edu/rbeard/diction.html