Проект «Український національний одяг» для учнів другого класу

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Мій проект з теми: «Український національний одяг»

Ключове питання: Що душу нашу зігріває ?

Тематичні питання:

Які функції виконує одяг?

Які особливості одягу українців?

За якими ознаками ми розуміємо, що танець народний?

Для чого українці вишивали одяг?


Мій проект розрахований на учнів 2-го класу.

У проекті інтегруються такі предмети: українська мова і література, Я і Україна, інформатика, географія, історія України. Під час проведення уроку з народознавства з теми «Національне вбрання українців» у дітей виник інтерес щодо використання різних видів малюнків на вбранні українців, тому я вирішила залучити учнів до самостійної пошукової діяльності з цієї теми.

Перед початком проекту учні ознайомились із запропонованою вчителем презентацією за темою «Український національний одяг», в якій сформульовані запитання дослідження, його мета та завдання, етапи виконання, до яких учні будуть звертатися в процесі виконання проекту. Кожен учень отримав буклет з додатковою інформацією про назви народного одягу на Слобожанщині та з завданням - провести опитування стосовно народного одягу серед своїх бабусь. Я об`єднала дітей класу у три групи. Учні визначили питання дослідження. Кожен отримав свій напрям роботи і склав індивідуальний план, до якого увійшли такі етапи: підготовка статей за темою, підбір цікавого матеріалу у вигляді кросвордів, загадок про особливості українського одягу, рушники. Працючи у бібліотеці, у всесвітній мережі Інтернет, учні досліджують, що є одним з основних елементів культури країни, класифікують одяг за реґіональними відмінностями, шукають пісні, прислів’я, вірші, народні та авторські висловлювання, вишивають символічну карту України.

Учні повинні знайти особливості народної вишиванки в Україні, знайти деякі твори українського фольклору, пов’язані з українськими традиціями та обрядами, вміти самостійно працювати з літературою, робити на основі отриманого матеріалу висновки.

Перша група учнів працює над створенням презентації: шукає матеріал за темою проекту в різних джерелах ( дитячих енциклопедіях, журналах, Інтернеті ); добирають ілюстрації, фотографії. На основі отриманих даних за допомогою програми PowerPoint створюють мультимедійну презентацію і показують її наприкінці проекту.

При створенні презентації у дітей відбувається формування таких умінь та навичок:

1. Розвиток та вдосконалення умінь аналізувати, планувати свою діяльність та представляти її в вигляді відповідних діаграм.

2. Набуття навичок оцінювати результати своєї діяльності та дослідів, значення набутих навичок оцінювання у житті.

3. Формування навичок співпраці в малій групі, вміння планувати свою діяльність, будувати гіпотези та робити висновки з досліджень.

4. Формування навичок ефективного пошуку інформації в Інтернеті та інших джерелах, забезпечення врахування Закону про авторське право.

5. Формування навичок виступів перед аудиторією.

6. Формування вміння правильно сформулювати свою думку, структурувати свою доповідь.

7. Вміння використовувати різні мультимедійні засоби і можливості.


На початку роботи учні другої підгрупи складають план роботи – розподіляють завдання, які містять: добір наукового матеріалу про види та типи українського одягу, легенди про сорочки. Після добору всього матеріалу учні за допомогою програми Publisher створюють публікацію і показують її наприкінці проекту.

Під час роботи над публікацією в учнів формуються такі вміння і навички:

1. Розвиток навичок роботи з комп’ютерними програмами.

2. Формування поняття колективізму.

3. Розвиток навичок групової роботи.

4. Формування навичок збирати та обробляти інформацію за допомогою різних джерел інформації.

5. Формування вміння посилатись на використані інформаційні джерела


Веб-сайт

На початку роботи учні третьої підгрупи складають план роботи – розподіляють завдання, які складаються з таких етапів: добір матеріалів щодо обрядів, пов’язаних з рушниками, пошук фотографій рушників з різних реґіонів України, з’ясування значення слова «рушник». Після завершення підготовчої роботи учні створюють веб – сайт за допомогою програми Publisher і показують його наприкінці проекту. На веб – сайті оголошений конкурс «Дівчина в найкращому українському костюмі».

Після збирання та аналізу всього матеріалу з теми група зробила висновок, що одяг дійсно є часткою народної душі, тому що він відображає думки, прагнення, життя, традиції українського народу.

В учнів формуються такі вміння і навички:

1. Розвиток мислення.

2. Формування позитивного ставлення до навчання.

3. Розвиток уваги.

4. Формування навичок роботи з веб-сторінками.

5. Розвиток вміння аргументовано доводити власну думку, використовуючи повні речення.

6. Розвиток вміння посилатися на думки інших.

7. Формування вміння доцільно використовувати цитування та посилання на друковані та Інтернет – ресурси.

8. Формуються вміння правильно оформляти свої ідеї, дослідження, висновки, логічно висловлювати свої думки.

9. Формування вміння комбінувати текст з зображенням.


Результатом проведеної роботи є створення символічної карти України, в якій кожен етнічний регіон вишитий відповідною символікою.

Діти з зацікавленням шукали інформацію за темою. Після створення проекту діти зрозуміли, що комп’ютер можна використовувати не тільки для ігор, але й для пошуку різної цікавої інформації, яка потрібна в навчанні. Зміст відповідей на уроках став більш аргументованим, ємким. Розповіді учнів набувають цікаву додаткову інформацію.

У результаті проведення такої роботи з учнями я зрозуміла, що саме така робота з дітьми сприяє об’єднанню колективу, виявленню творчих здібностей кожної дитини, що є підґрунтям для подальшого розвитку в навчанні.

Результати проекту були висвітлені на конкурсі «Випускник року - 2008», який проводиться серед випускників педагогічних закладів І-ІІ рівнів акредитації Донецької області.

У майбутній професійній діяльності я обов’язково буду використовувати програму «Intel. Навчання для майбутнього» та інформаційно-комунікативні технології у навчально-виховному процесі.

Додаткова інформація.

Учні, дізнавшись про назви регіонів України в 17ст., почали називати наш регіон старою назвою. Це визвало зацікавленість і здивованість батьків, які сперечалися з дітьми стосовно назви нашого регіону і поступались лише тоді, коли діти доводили свою думку.

Під час реалізації проекту учні використовували такі Інтернет-ресурси:

www.hobbi.iv-fr.ua

www.vushuvanka.pl.ua

www.mincult.gov.ua