Проект «Україна - Великобританія. Ми дуже схожі» для студентів педагогічних училищ

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Опис навчального проекту з англійської мови «Україна – Великобританія. Ми дуже схожі»


Керівник проекту: Омельченко Ю.В., викладач Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С.Макаренка


Проект з предмету «Практичний курс англійської мови» було задумано з метою вивчення теми «Україна» через дослідницькі, пошукові та проблемні методи, розвиток мислення високого рівня та творчої особистості студентів. Використаний мною метод передбачав самостійну пошуково-дослідницьку роботу студентів з таких питань як:

- Що впливає на формування характеру, менталітет, спосіб життя членів вашої родини та вас особисто?

- Чому ми різні? Що нас різнить?

- Які паралелі можна провести між англійцями та українцями?

- Як впливає географічне положення та клімат країни на стиль життя членів вашої родини та вас особисто?

- Чи змінює політика країни ваше та вашої родини життя?

- Що дає нам зрозуміти історія та культура українського та англійського народів?

- Економічний розвиток країни тісно пов'язаний із нашим добробутом?

- Де нам краще отримати освіту і чому?

інтерактивні форми роботи при проведенні дослідження студентами та впродовж усього процесу вивчення теми, був інтегрований з іншими навчальними предметами з метою формування цілісної картини сприйняття світу (карта свіфту та спільності людей різних національностей (українці – англійці), мотивував та покращував ефективність навчання, мав практично значущу для студентів спрямованість (можливість прийняти участь у міжнародному проекті iEARN “My Hero” та Internet мості з педагогічним коледжем Запоріжжя), вирішував реальну навчальну та соціальну проблему: «Що нас, українців та англійців, об’єднує?», формував життєві компетентності та навички молодої людини ХХІ сторіччя був би спрямований на глибоке засвоєння навчального матеріалу, розв’язання проблеми, аналіз результатів дослідження та здатність представити результати своєї роботи у вигляді ряду документів (публікації та презентації) і захисту при підведенні підсумків під час Internet мосту з педагогічним коледжем Запоріжжя.

Робота над проектом тривала 3 місяці ( 08.09.2008 – 28.11.2008)

Студенти ознайомилися з презентацією учителя, розглянули план і обговорили проект. Щоб виробити внутрішню мотивацію необхідності вивчення теми методом проектів, об’єдналися в творчі групи (дослідники та дизайнери), розподілили обов’язки на першому етапі роботи. Групи розробили план роботи у проекті, чітко окреслили етапи. Пройшло загальне обговорення та визначення остаточного перспективного плану дій.

Далі, на наступних заняттях, студенти опрацювали матеріал по підтемах:

- Географічне положення та клімат країн

- Політика держав

- Економічний розвиток країн

- Сторінки історії народів

- Рівень освіти та науки

- Культура та стиль життя

На кожну підтему припадала серія занять і вона розглядалася як окремий міні-проект в рамках загального проекту.

Студенти працювали у динамічних групах, (групи змінювалися з кожною підтемою), досконально вивчаючи кожну підтему через міні-проект і активно використовуючи інтерактивні методи навчання, такі як ажурна пилка, мікрофон, коло ідей, інтерв’ю, пошук інформації, рольова гра, форум та спільний проект).

Приступивши до роботи над підтемою «Політика держав», студенти долучилисяся до роботи у міжнародному проекті iEARN Learning Circles“My Hero MHH1”, описуючи людей, які, в їхньому розумінні, є героями з України та Великобританії в галузі політики, економіки, історії, освіти, науки та культури чи є просто видатними представниками своєї нації. Студенти помістили свої твори, малюнки та фото матеріали на вебсторінки проекту iEARN Learning Circles “My Hero MHH1”.

Головним у роботі над проектом є дослідницька робота. Саме тому студенти розробляли питання та проводили різні види опитування (тестування, інтерв’ювання, анкетування) серед студентів та викладачів з метою визначення суспільної думки (порівняння двох країн на предмет схожості та відмінності) та задокументували їх на фото і відео плівку.

Щоб наочно продемонструвати результати опитування, будували графіки, таблиці та діаграми. Для цікавої змістовної демонстрації своїх проектів студенти планували та розробляли сторінки календаря на 2009 рік і виступали з повідомленнями перед групою. Важливим моментом було обговорення питань подальшого використання матеріалів дослідження в майбутній педагогічній діяльності та розробка обдарованими учнями тестів для учнів загальноосвітньої школи.

Готуючись до завершення проекту, групи узагальнили матеріали дослідження та приготувалися до захисту проектів груп. Заключним акордом проекту став Internet міст із студентами Запорізького коледжу.

Усі студенти отримали компакт-диски з матеріалами всіх груп для подальшого використання в школі.

Оцінювання роботи у проекті здійснювалося на кожному занятті та в кінці проекту відповідно до розроблених критеріїв оцінювання веб-сайту, публікації та презентації. Кінцевим результатом стало створення збірки, яка повною мірою відобразили усю пошуково-дослідницьку діяльність проектних груп.

Internet міст пройшов успішно, продемонструвавши як студенти уміють користуватися інформаційно-комунікаційними технологіями в дослідницькій роботі над проектом, високу естетику, досконале знання мови і те, що проект змінив на краще ставлення студентів до процесу навчання.

Отже метод проектів дав змогу:

- цікаво по-новому одночасно всім студентам опрацювати програмний матеріал,

- збільшити кількість часу, відведеного на вивчення кожної теми,

- творчо дослідити проблеми,

- нестандартно представити інформацію,

- добре володіти інноваційними комп’ютерними технологіями,

- змінити ставлення до процесу навчання,

- згуртувати.

Планую продовжити використання проектної методики та участь у проектах iEARN.