Проект «Зроби свій вибір на користь здоров'ю"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Опис навчального проекту

 Навчальний проект виконувався під час навчання учнів у 2008-2009 навчальному році в Станіславській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Білозерського р-ну Херсонської області.

 Проект стосувався шкільної навчальної програми з основ здоров’я (ОБЖд), плану виховної роботи школи.

 Проект розвиває навички мислення високого рівня, поінформованість, життєві компетентності учнів, їхнє позитивне ставлення до здорового способу життя.

 В проекті доцільно та ефективно використовуються ІКТ.

 Проект ще не подавався на конкурс у попередні роки.


1). Назва навчального проекту –«Проблеми тютюнопаління серед школярів».

2). Перелік шкільних навчальних предметів, знання з яких використовуються під час реалізації проекту – інформатика, основи здоров’я (ОБЖд), людина і суспільство, психологія, статистика.

3). Клас та вік учнів, які брали участь у проекті – 8–9 клас (1993-1994 років народження).

4). Опис проекту:


 В чому полягає ідея проекту? Як вона виникла?

Ідея проекту полягає у виявленні поінформованості учнів стосовно ризикованої поведінки, а саме тютюнопаління, ознайомленні учнів з негативними наслідками паління, а також для організації соціально-виховної роботи з учнями та вироблення стратегії педагогів щодо роботи з учнями, котрі палять.

 Яке дослідження проводили учні? Що і як вони робили?

Під час проведення дослідження використовувалися кількісні я якісні методи: опитування вчителів і фокус-групи з учнями. Респондентами стали вчителі, котрі працюють з учнями 7-11 класів. Було опитано 22 вчителі. Опитувальник вміщував 30 питань, які були закритими і відкритими. Для зручності обробки даних, отриманих під час проведення фокус-груп, застосовувався спосіб контент аналізу. Крім того, слід відзначити, що ці методи дослідження не мали дискримінаційного характеру, оскільки всім учасникам дослідження були створені однакові умови, а участь у дослідженні була попередньо обумовлена з учасниками.

З метою відбору у фокус-групи було опитано 212 учнів(12-17 років)

7 класи – 43 учні

8 класи – 52 учні

9 класи – 39 учнів

10 класи – 37 учнів

11 класи – 41 учень


У фокус-групи відбиралися учні на основі їх відповідей щодо частоти паління тютюну. Їм було запропоновано визначити свою частоту паління за такими показниками: ніколи не палив, пробував палити, палю в середньому 1 раз в місяць, палю в середньому 1 раз на тиждень, палю кожного дня. У фокус-групи були відібрані учні за наступними рівнями ризику:

• Виражені проблеми, коли школяр залежить від паління – значний ризик (5 осіб).

• Можливі в перспективі проблеми паління – підвищений ризик (5 осіб).

• Паління в стадії експерименту – невисокий ризик (5 осіб).

• Проблеми відсутні – низький ризик (5 осіб).


 Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Здійснювали аналіз результатів національного опитування, проведеного в рамках проекту “Молодь та здоров’я”.

Виявляли тенденції зростання середньої кількості ризиків серед молоді.

Знаходили інформацію щодо факторів, які викликають паління.


 Як вчитель використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення учнів до навчання?

Демонстрація фільму «Алкоголь. Табак. Наркотики». Забезпечення роботи Інтернету.

 Які результати одержали учні в проекті?

Учні проаналізували проблеми, які є найбільш актуальними в учнівському середовищі, виявили причини паління, подискутували над питанням «Забороняти чи дозволяти палити?», висловили думку про стратегію поведінки вчителя, якого б вони хотіли бачити.

 Як змінилось ставлення учнів до проблеми паління? Як змінилися результати їх навчальної діяльності?

У фокус-групах були розроблені індивідуальні характеристики, з якими треба боротися, і які потрібно розвивати. Рекомендації щодо відмови від звички куріння роздруковані та розповсюджені серед однолітків. Є учні, які відкрито висловили думку про відмову від негативної звички.

 Якими успіхами учнів можна похвалитися?

Див. попереднє питання.

 Що, на Вашу думку, є головним результатом проекту?

Учні зрозуміли, що змін вимагають їхні серця, змін вимагають їхні очі…

 Яке Ваше особисте професійне надбання у результаті проекту?

Спілкування з учнями, їх довіра. Радість від того, що питання поставлені у проекті хвилюють дітей.

 Враження/відгуки колег, учнів, батьків, адміністрації.

Колеги-педагоги зрозуміли, що необхідно вносити корективи у власну поведінку. Не завжди заборонами можна досягти успіху. Тільки довіра, партнерство і спілкування з учнями та їх батьками дасть позитивний результат.

Створено вісім кроків досягнення цілі (конфліктне партнерство):

1. Створити комфортну атмосферу для розмови.

2. Внести ясність у сприйняття висунутої проблеми.

3. Врахувати індивідуальні та спільні потреби учасників.

4. Створюйте спільне позитивне відношення до проблеми.

5. Дивіться у майбутнє, потім вивчайте минуле.

6. Шукайте альтернативні варіанти.

7. Розробляйте ідеї, що можуть бути виконаними.

8. Укладайте взаємовигідні домовленості.


 Де саме було висвітлено результати проекту (сайт, мас-медіа, тощо)

На районному конкурсі захисті учительських проектів (19 листопада 2008 року)

 Чи плануєте продовжувати роботу? В якому напрямку?

Планується створення виховного проекту «Горизонти знань»

5). Додаткова інформація:

 опис цікавого випадку, який відбувся з Вашими учнями під час реалізації проекту (щось цікаве, неочікуване або смішне при роботі учнів в проекті).

 URL-адреси принаймні двох інформаційних Інтернет-ресурсів, які використовувались

учнями під час реалізації навчального проекту.

RC-SVIT.com

http://uk.wikipedia.org/wiki/Тютюнопаління

 3-5 фотографій, зроблених під час реалізації навчального проекту, які б ілюстрували роботу учнів в проекті, фотографія автора.