Проект «Добре там, де нас немає" для учнів 9 класу

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Смайлик 2.gif
Ця стаття створена з помилками
Допоможіть автору знайти та виправити помилки, а також Ви можете додати власні правки та доповнити статтю
1) Назва навчального проекту : «Добре там, де нас немає»


Ключове питання проекту : Чому люди залишають свою країну?


Тематичні питання :

Коли почалась еміграція українців?

Які причини еміграції?

В чому особливості четвертої хвилі еміграції українців?

Чи можлива наступна хвиля еміграції?


Мета проекту: активізація знань, умінь і навичок з англійської мови через використання інформаційно-комунікаційних технологій.


Завдання проекту :

- розширити словниковий запас учнів з англійської мови;

- удосконалення навичок усного і писемного мовлення з мови;

- активізувати пізнавальну діяльність з навчальних предметів;

- залучення учнів до самостійного пошуку інформації та формування навичок самостійної роботи над колективними презентаціями;

- формування інтелектуальної, активної, розвиненої та творчої особистості;

- поширення та поглиблення знань учнів про історію українського народу;

- виховання патріотизму та національної свідомості учнів.


2) Перелік шкільних навчальних предметів, знання з яких використовуються під час реалізації проекту: англійська мова, всесвітня історія, історія України, українська література, географія, економіка.


3) Клас та вік учнів, які брали участь у проекті: 9 клас (15-16 років)


4) Ідея виникнення проекту:

Два тисячоліття тому Конфуцій наголошував: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію». Це твердження обґрунтовує необхідність активної, творчої діяльності та самовдосконалення. Під творчою діяльністю я розумію діяльність, у результаті якої створюється щось нове, що приводить до нових знань про світ, чи почуття, що відбивають нове ставлення до дійсності. Саме тому на уроках англійської мови віддаю перевагу творчим проектам з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Ця діяльність потребує чіткого планування дій, наявності задуму вирішення проблем, відповідного розподілу завдань для кожного учня. Крім того, учням не до вподоби просто отримувати ті чи інші знання, виконувати завдання вчителя. Вони прагнуть виконувати різні соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника), знайомитись з різними культурами, точками зору на відповідну проблему, вирішувати практичні задачки, збирати інформацію, аналізувати її з різних точок зору.

5) Дослідження учнів: клас був поділений на колективні групи, кожна з яких досліджувала особливості еміграції українців до окремих країн, а саме: Великобританії, США, Канади і Австралії. В кожній групі працювали по три мікрогрупи, завданнями яких було:

- з’ясувати чинники та причини еміграції українців;

- відтворити історичні події, пов’язані з еміграцією, подорожуючи у часі;

- проаналізувати особливості четвертої хвилі еміграції.

Як висновок учні прогнозували можливість наступної хвилі еміграції.


В основі проекту була проблема пошуку інформації в Інтернеті та друкованих виданнях, вміння працювати з нею, аналізувати її та робити висновки. Учасники проекту використовували комп’ютер не тільки для механічного набору тексту, а й як джерело необхідної інформації. Ефективно застосовували комп’ютерні програми (Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, Microsoft Word), реалізовували свої дизайнерські здібності тощо.

Проект надав можливість активній молоді проявити власні вміння і навички високого рівня: аналіз та синтез отриманих знань з різних джерел інформації, демонстрація власних досягнень через створення колективних слайдових презентацій, передбачення впливу сучасного соціально-економічного становища в державі на потенційних емігрантів.


6) Успіхи:

- Учні отримали гарний стимул для вдосконалення знань з іноземної мови;

- Частина учнів набула навичок роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями;

- Учні продемонстрували результати своєї пошукової діяльності на відкритому уроці з англійської мови;

- Створені учасниками проекту мультимедійні презентації та публікації були представлені на виставці «We Study English» під час проведення декади англійської мови в ліцеї.

7) Особисте професійне надбання – це вдосконалення власних викладацьких здібностей, щоб не лише передавати учням суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань, прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, вміти робити висновки.