Проект "Что ты есть, ВРЕМЯ?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

«Стиль художественной литературы как особый функциональный стиль».

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: російська мова Міжпредметні зв'язки: особливості текстів різних стилів, жанрів (історія, література, художня культура, географія та ін.).

Вік учнів, клас

10 клас 15-16років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Це проект з російської мови для учнів 10 класу за темою «Стиль художественной литературы как особый функ¬циональный стиль». Метою проекту є розширити знання, вміння та навички з означеної теми, показати сферу застосування, функції, стильові риси художнього стилю, особливості мовних засобів (фонетичні, лексичні, словотворчі, морфологічні, синтаксичні).Згідно навчального плану на вивчення теми «Стиль художественной литературы как особый функ¬циональный стиль» у 10 класі відведено 4 години, що є недостатньо для практичного застосування теоретичних знань цієї теми. У ході дослідницької роботи учні проаналізують реалізацію створення лінгвоконцепта «ВРЕМЯ» в оповіданнях сучасної донецької письменниці Е.М.Свенцицької. Проект передбачає навчити учнів використовувати придбанні знання, вміння та навички при знайомстві з різноманітними творами не тільки літератури, а і інших видів мистецтва. Крім того, він підтримуватиме інтерес учнів у роботі з сучасними комп’ютерними технологіями.

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми

план впровадження теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання, під час всієї навчальної теми проводиться оцінювання,впроваджуючи тестування, таблицю «З-Х-Д». Спочатку, використовуючи методи «Вхідний контроль»,«З-Х-Д», здійснюється діагностичне оцінювання попередньо засвоєних знань, вмінь та навичок з теми «Стилістика». Під час роботи над проектом, використовуючи анкети, форму оцінювання для роботи в групах, форму оцінювання продуктів проекту, контролюється хід виконання плану роботи в групах щодо виконання проекту. Вчитель спостерігає за роботою учнів, їх спілкуванням, у разі необхідності, за допомогою питань, роздумів, активізує, зацікавлює їх. Підводячи підсумки роботи над проектом в ході проведення учнівської конференції, за допомогою листів оцінювання, презентації, самооцінки дослідницької роботи учнів, оцінювання буклету аналізується підготовленість групи: фото- відео звіти, презентації, вміння учнів обґрунтовано та переконливо довести свою інформацію.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Використовуючи отримані на попередніх уроках знання та навички з теми «Функціональні стилі речі», учням в ході роботі над проектом пропонується відповісти на наступні запитання : Для чого потрібно знати функціональні стилі речі? Яка їх роль у сучасному світі? Які особливості властиві художньому стилю? Для того, щоб з’ясувати рівень знань учнів, перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити ЗХД-таблицю та виконати вхідний контроль. Вчитель демонструє презентацію для того, щоб учні чітко розуміли, яку роботу від них вимагають, були мотивовані на виконання проектів. Для батьків учителем підготовлено буклет щодо суті проектної діяльності учнів в процесі вивчення російської мови в 10 класі, зокрема теми «Стиль художньої літератури». Учні об’єднуються у 4 групи. Кожна група розробляє і затверджує план виконання проекту, який вчитель оцінює на кожному етапі роботи. В процесі роботи всі групи отримують наступні завдання в рамках проекту: 1.Які асоціативно-інтуїтивні уявлення виникають у вас у зв’язку з суттю концепту«ЧАС»? 2.Чим наповнено лексичне втілення концепту «ЧАС»?презентація учнів 3.Зробить лінгвістичний аналіз концепту «ЧАС» в мовній картині світу оповідань Е.М.Свенціцької 1гр. - «Записки сумасшедшей», 2гр. - «Нормальная жизнь» 3гр. - «День города», 4гр. - «Полуочерк»); 4.Складіть алегоричний портрет концепту «ЧАС».Учні склали своє поетичне уявлення щодо концепту "ВРЕМЯ" в сучасному житті. Перед проведенням досліджень учні ознайомлюються з Законом про авторське право. Учитель проводить оцінювання на основі спостережень за формою оцінювання досліджень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені консультації. Учні використовують контрольний список для оцінювання продукту проекту, який допомагає їм здійснювати самооцінку роботи. Вчитель використовує форму оцінювання для перевірки їх кінцевої роботи. Підведення роботи над проектом планується у вигляді підсумкової презентації на заключній конференції, де відбудеться ознайомлення з авторським інтерв’ю Свенцицької Е.М. щодо суті змістовної наповненості концепту "ВРЕМЯ" в її оповіданнях, а також дебати « Время – деньги?».

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Тетяна Борисівна Корнілова

Фах, навчальний предмет

Російська мова

Навчальний заклад

Донецька гімназія № 92

Місто\село, район, область

м. Донецьк

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

травень 2013 р.

Місце проведення тренінгу

Донецька гімназія 92

Тренери

Лариса Валентинівна Половцева