Проект "Чи є ми тим, що ми їмо?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекту

Левшун Ада Миколаївна - заступник директора;

Романова Майя Миколаївна - вчитель географії та природознавства;

Романов Михайло Васильович - вчитель інформатики;

Навчальний заклад: Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25,природничо-математичний ліцей" м.Кіровограда

Назва проекту

Чи є ми тим, що ми їмо?

Предмет, клас

Проект для: 3, 4, 5, 6 -их класів. Предмет: Природознавство, ОБЖД, Трудове навчання, Інформатика.

Коротка анотація проекту

Коли народжується дитина, вона ще майже нічого не вміє робити і всього, що буде потрібно їй у житті, має навчитися поступово. Сидіти немовля почне через 6 місяців, ходити — приблизно через 9 —11, перші слова вимовить десь через рік. А от їсти дитина вміє від народження, і, зголоднівши, плачем вимагає, щоб її нагодували.

Як ви вважаєте, чому людина вміє їсти, щойно народившись? Для чого ми їмо? Яка їжа є корисною, а яка шкідливою? Як їжа впливає на наш ріст і розвиток?

Відповіді на ці та інші питання дізнаєтесь, якщо приймете участь в нашому проекті

Спрямовуючі запитання

Ключове запитання

Чи є ми тим, що ми їмо?

Тематичні запитання

"Користь чи шкода від їжі?" "Що ми їмо?"

Змістові запитання

Як ви вважаєте, чому людина вміє їсти, щойно народившись?

Для чого ми їмо? Яка їжа є корисною, а яка шкідливою?

Як їжа впливає на наш ріст і розвиток?

Компетентності, які розвиває навчальний проект

навчальна (вміння здобувати інформацію з різноманітних джерел різними способами, аналізувати її; виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовувати на практиці; здійснювати навчальну діяльність у взаємодії; прогнозувати результат такої діяльності, докладати зусилля до його досягнення; формулювати, висловлювати, доводити власну думку; здатність навчатися протягом усього життя, підвищувати професійний рівень; формувати критичне мислення; використовувати інформацію для розвитку вміння та навичок вчитися, самоконтролю та самооцінки);

здоров’язберігаюча компетентність (здатність зберігати фізичне, соціальне, психічне та духовне здоров’я – своє та інших людей);

соціальна компетентність (здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій; уміння визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від обставин; підтримувати взаємини; розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях);

загальнокультурна компетентність (спроможність аналізувати й оцінювати досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному й духовному контексті сучасного суспільства; застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему загальнолюдських цінностей);

компетентність щодо інформаційних і комунікативних технологій (уміння використовувати джерела інформації, зокрема ІКТ, для власного розвитку, технічна компетентність, уміння раціонально використовувати комп’ютер для пошуку, опрацювання й систематизації, зберігання й передавання інформації, оперувати технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства);

громадянська компетентність (здатність орієнтуватися в проблемах суспільно-політичного життя, здійснювати захист своїх громадянських прав та інтересів; взаємодіяти з органами державної влади на користь собі й суспільству);

Дидактичні цілі проекту

Учні вчаться самостійно формулювати проблему, над якою будуть працювати. Учні формують навички роботи літературою, пошуку інформації в Інтернеті. Учні навчаються: • Підбирати матеріал до поставленої теми; • Збирати різноманітну інформацію про їжу, статистичні дані; • Робити висновки, аналізувати, будувати діагами, порівнювати; • Проводити анкетування; • Спілкуватися з іншими класами на дану тему; • Організовувати різноманітні види діяльності; • Працювати з малюнками і текстовою інформацією, використовуючи Word, Exel, PowerPoint, Інтернет. • Посилатися на використані джерела;

В учнів формується: • вміння ефективно співпрацювати в групі, розподіляти обов’язки; • вміння стисло та чітко представляти результати своєї роботи; • навички мислення високого рівня; • вміння здобувати інформацію з Інтернету та друкованих джерел на побутову тематику, ефективно та толерантно спілкуватись з однолітками; • активна життєва позиція ; • уявлення про здоровий спосіб життя.

Методичні завдання проекту

Предметні області

1. Список

  1. ...
  2. ...

2. Карти "Інтеграція предметів у навчальному проекті"

Публікація вчителя

Починає роботу проект

Візитна картка проекту

http://lyceum25.at.ua

Презентація вчителя для виявлення уявлень й інтересів учнів

Самостійні дослідження учнів

http://lyceum25.at.ua/photo/1

Приклад продукту проектної діяльності учнів

http://lyceum25.at.ua/index/bank_korisnikh_strav/0-4

Матеріали по формуючому й підсумковому оцінюванню

Матеріали по супроводу й підтримці проектної діяльності

http://lyceum25.at.ua/index/nasha_tvorchist/0-5

Інші документи