Проект "Чисте повітря"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Чисте повітря

Автор і керівник проекту

Заніздра Ірина Вікторівна, вчитель математики спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Ідея проекту

Якщо учень в школі не навчився сам нічого творити, то і в житті він завжди буде тільки наслідувати, копіювати оскільки мало таких, які б навчившись копіювати уміли зробити самостійний додаток цих відомостей Вивчаючи тему «Об’єм прямокутного паралелепіпеда», при розв’язанні однієї задачі спало на думку, дані до неї знайти експериментальним шляхом. І відомі слова Л.Толстого стали своєрідним девізом проекту.


Спрямовуючі запитання

Ключове запитання: "Чи може повітря бути чистим!?"

Тематичні запитання:

'"Чи може повітря бути чистим у кімнаті?"

"Чим ми дихаємо?"

"Дихати це природньо?"

"Як здоров'я людини залежить від "здоров'я" повітря?"

Змістові запитання:

"Як знайти об’єм кімнати?"

"Як знайти площу кватирки?"

"Як знайти час протягом якого оновиться повітря у кімнаті?"

Опис проекту

Вивчаючи тему «Об’єм прямокутного паралелепіпеда», при розв’язанні однієї задачі спало на думку, дані до неї знайти експериментальним шляхом. Тому перед учнями постала проблема: Визначити час, за який зміниться повітря в класній кімнаті. Дано: • V – об’єм кімнати; • V – швидкість проходження повітря через кватирки; • S – площа кватирки. Знайти:

  Час, за який оновиться повітря в кімнаті.

Файл:Схема Зан1здра.jpg

Мета проекту: Освітня:

  • 1. Закріпити навички учнів застосовувати формули до розв’язання задач.
  • 2. Формувати комп’ютерну грамотність.

Розвиваюча:

  • 1. Розвивати стійкий інтерес до вивчення математики.
  • 2. Показати застосування отриманих знань у повсякденному житті.
  • 3. Розвивати розумову активність, інформаційну грамотність та розширювати світогляд.

Виховна:

  • 1. Формувати обґрунтованість суджень (культура мислення).
  • 2. Формування наполегливості у досягненні мети.
  • 3. Формування здатності адаптуватися до умов, що змінюються.
  • 4. Формування вміння поєднувати індивідуальну роботу з колективною.

Очикувані результати:

  • Застосовувати отримані знання при розв’язуванні прикладних задач в нестандартних умовах.

Дослідження почалось з визначення чому відбувається обмін повітря в кімнаті при відкритій кватирці. Діти відвідали ДЛАУ, де дізнались які існують прилади для визначення різних показників: вологості, швидкості вітру і т.д. Нажаль, приладів для визначення руху повітряних мас не було, тому прийшлось самостійно виготовити прилади, користуючись власними спостереженнями. Учні запропонували зробити вертушку, якою полюбляли гратися раніше. В курсі фізики є демонстрація конвекції, тому на основі даного досліду ми розробили ще один варіант приладу. Доречи, він виявився більш чутливим. Таким чином ми разом виготовляли та перевіряли на точність прилади. Я допомогла дітям обрахувати швидкість, з якою надходить свіже повітря до кімнати. Для полегшення завдання зробила таблицю в Excel. Зробивши декілька дослідів діти зробили висновки, що швидкість залежить від різних фізичних параметрів, а саме: тиску, вологості, пори року. Інша група учнів знайшла відповідні виміри для знаходження площі кватирки та об’єму кімнати. Площу кватирки поділили навпіл, оскільки через одну половину кватирки повітря надходить до кімнати, а через іншу – виходить. В нашій класній кімнаті три кватирки, тому знайдену площу помножили на три. Нарешті можна знаходити час. Група екологів знайшла інформацію про користь провітрювання та про «здорове» повітря. Результати оформили у вигляді презентації та публікації. Під час виконання проекту ефективно застосовувалась комп’ютерна техніка, розвивались навички високого рівня мислення, розподілялись ролі між учнями в залежності від їх здібностей. Використовувались основні принципи дидактики: наочність, науковість, єдність теорії та практики, та методи: проблемний, дослідницький.З отриманими результатами учні виступили на узагальнюючому уроці з даної теми. Під час проведення даного уроку, на який були запрошені вчителі школи та адміністрація, один учень до думок якого прислухаються і який дуже полюбляє коментувати все, що відбувається, сказав: «Геніально!». Всі засміялися. А вчителі після уроку відмовились аналізувати урок, сказали словами цього хлопця. На кожній парті лежав графічний план уроку, відповідно в кінці учнів попроси поставити «+» біля тих картинок, які відповідають частині уроку, яка найбільше сподобалась і « – » – біля тих, де виникли труднощі. Майже всі діти поставили «+» навпроти картинки яка позначала проектну роботу. Пізніше, спілкуючись з батьками, я дізналась, що математику вдома із задоволенням виконують всі. Я помітила, що дівчинка, яка майже не відвідувала школу за станом здоров’я приходила на уроки готова, а іноді знала матеріал наперед. Коли я запитала її братика, який навчається в 11 класі, хто займається з Юлею, він відповів, що вдома вона робить тільки математику та англійську. Спостерігаючи за тими, хто активно працював, до роботи залучались і ті, хто ще не зважувався. Діти зацікавились не тільки математикою, зрозуміли що можна цікаво вчитись та навчились:

 • Використовувати знання, отримані при вивченні теми: “Знаходження об’єму прямокутного паралелепіпеда”, при розв’язанні практичної задачі в реальному житті.
 • Навчились творчо мислити, послідовно і логічно думати, представляти і відстоювати власні ідеї.
 • Ставити цілі і здійснювати постановку завдання, визначати пріоритети, планувати конкретні результати і нести персональну відповідальність за них.
 • Навчились співпрацювати в команді, отримали навички ефективного спілкування.

Невеликий досвід роботи з цього питання дозволяє твердити, що проектна технологія є дійсно розвивальною і водночас виховною: вчить учнів орієнтуватись в інформаційному просторі, викликає інтерес до нового, формує вміння самостійно працювати та робити власні висновки. На протязі виконання проекту відбувалося дослідження дітьми разом з вчителем навколишнього життя

Учасники проекту

Учні 5 класу, 12 років

Матеріали проекту

 • Дидактичні матеріали:
  • Таблиця для обчислення швидкості руху повітряних мас [2]
  • Довідка [3]
  • Тест 1 варіант [4]
  • Тест 2 варіант [5]
  • Тест [6]
  • Анкета [7]
 • Інструменти оцінювання:
  • Критерії оцінювання веб-сторінки [8]
  • Критерії оцінювання публікації [9]
  • Критерії оцінювання презентації [10]
 • Література:
  • 1. Основи здоров’я: Підручник для 4 кл. загальноосвітн. навч. закл. / Т.Є.Бойченко, С.В.Василенко, Н.І.Гущина та ін. – К.: Навч.книга,2005
  • 2. Солсо Р.Л. Когнитивная психология. М: Тривола, 1996.- 598 с.
  • 3. Програма з математики для 5 - 11-х класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.
  • 4. Intel Навчання для майбутнього. – К.: Видавництво «Норма-прінт», 2005.
  • 5. С.В.Филичев, Я.Ф.Чекмарев. Руководство к решению арифметических задач./ Пособие дляч учителей. – Москва-Ленинград.: Учпедгиз, 1948.
  • 6. Мерзляк.А.Г., Полонський. В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 5-го класу. – Х.: Гімназія, 2005.