Проект "ХХ століття. Доля людини

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекту

Недобер_Інна

Назва проекту

Навчальний проект '"XX століття. Доля людини"'

Ключове питання

Які головні здобутки людства XX століття?

Тематичні питання

Чи винесло людство для себе урок з історії буремного XX століття?

Змістові питання

• Особливості політичного устрою світу в XX столітті; • Яким був рівень розвитку економіки XX століття? • Які головні досягнення культури науки і техніки? • У чому полягає сутність глобальних проблем XX століття? • Як змінилася роль жінки у суспільстві XX століття?

Стислий опис

Учні виберуть тему для проектної роботи, створять робочі групи, обговорять разом з вчителем алгоритм роботи, складуть робочий план, відвідають бібліотеки, підберуть матеріал в періодичних виданнях, ознайомляться з спеціальною літературою з питання. Проаналізують отриману інформацію, класифікують фактичні дані, систематизують їх. Використовуючи можливості кабінету інформатики та власних комп’ютерів, представлять результати своєї роботи у вигляді учнівської презентації, та веб-сайту. Підготують та проведуть захист власних проектів («Доля жінки у XX столітті», «Розвиток науки і техніки у XX столітті», «Особливості політичного устрою XX ст., «Економічний розвиток XX століття», «Досягнення культури») на заняттях гуртка «Музейна педагогіка» (тип уроку: комбінований з використанням мультимедійної презентації – узагальнення й систематизація вивченого, вивчення нового матеріалу; ФОПД : захист проекту, фронтальна бесіда, лекція, демонстрація; метод навчання: пояснювально-ілюстративний, дослідницький).

Навчальні предмети

 • Всесвітня історія
 • Людина і суспільство
 • Образотворче мистецтво, музика
 • Інформатика

Класи

Учні 10-А класу

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Освітня галузь «Історія»

Всесвітня історія

• формування стійкої мотивації до вивчення всесвітньої історії, виховання зацікавленості історією; • вироблення умінь і навичок описувати світові інтеграційні та глобалізацій ні процеси XX століття, встановлювати причиново- наслідкові зв’язки; • формування комунікативної компетенції; • вміння аналізувати, порівнювати, висловлювати власну точку зору, критично мислити; • працювати з історичними джерелами, робити висновки та узагальнення;Технології

• усвідомлення ролі проектної діяльності для розвитку сучасного техногенного середовища; • знання про проектний пошук як основу творчого процесу, ознак та характеристик досконалості результату проектної діяльності; • знання видів та змісту проектних документів і уміння користуватися ними; • уміння здійснювати проектну діяльність за заданими умовами, графічно відображати творчий задум, давати творчу оцінку досконалості результатів проектної діяльності;Освітня галузь "Образотворче мистецтво" 

 • виховання ціннісного ставлення до дійсності та творів мистецтва, збагачення емоційно-почуттєвої сфери;
 • формування навичок спілкування з питань мистецтва;
 • набуття системи знань та уявлень про мистецтво, його значення в житті людини і суспільства;
 • розвиток художньо-творчого потенціалу особистості;
 • виховання потреби в мистецькій самоосвіті;
 • знання основних засобів графіки, живопису, скульптури;
 • уміння висловлювати особистісно-ціннісне ставлення до проявів естетичного в житті та мистецтві, аналізувати мистецькі твори різних видів, жанрів і стилів, використовуючи відповідну термінологію.
 • уявлення про композицію, єдність змісту і форми художнього образу.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

 1. Узагальнення знань учнів з теми: « Особливості політичного та економічного розвитку XXстоліття»
 2. Поглиблення знань учнів
 3. Ознайомлення з культурним досягненням людства у XX столітті.
 4. ВВиявлення великого «духовного імпульсу», який подала діяльність митця у боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України;

розвиток спостережливості, вміння узагальнювати, виділяти головне, суттєве із потоку інформації.

Діяльність учнів

 1. Ознайомлення з роботами істориків - політологів;

Систематизація знань при розробці тестів, вікторини, узагальнюючих матеріалів до теми.

 1. Робота з Інтернет-джерелами при вивченні особливостей культурних традицій світу у XX столітті, роль людини в цьому процесі.
 2. Визначення в сучасному світі під час систематизації отриманої інформації з літературних та Інтернет-джерел


Результати діяльності учнів

 • Розробка тестів та вікторини з теми « Особливості політичного та економічного розвитку XXстоліття».
 • Створення і захист презентації «Зародження і розвиток феміністичного руху».
 • Створення і захист презентації «Розвиток культури у XX столітті. Доля людини».
 • Створення і захист презентації «Особливості політики ХХ століття»
 • Створення і захист презентації «Глобальні проблеми сучастності»
 • Створення і захист презентації «Особливості економіки ХХ століття»

Час реалізації проекту

3 тижні

Вхідні знання та навички

Знання з Всесвітньої історії, хронології, історичної термінології.

Вміння роботи на ЕОМ в Windows і з програмами пакету MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Publisher), програмами обробки графічних зображень. Вміння роботи із сканером, принтером. Знання правил техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Обладнання

 • Принтер
 • Цифровий фотоапарат
 • Засоби для зв'язку з Інтернетом
 • Лазерний диск
 • Проектор
 • Сканер
 • Комп'ютери


Програмне забезпечення

 • Програми для підтримки роботи з електронною поштою
 • Програми опрацювання зображень
 • Веб-браузер
 • Microsoft Office PowerPoint
 • Microsoft Office Word
 • Microsoft Office Publisher
 • Microsoft Office ExcelВеб-сайт


Додаткове приладдя та витратні матеріали

 • Папір формату А4
 • Матеріали для принтера (тонер)