Проект "Страшніше від голоду, чуми і війни "

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Страшніше від голоду, чуми і війни "

Автор проекту

Качор Любов Омелянівна

Номінація

Кращий виховний проект для учнів 5-11 класів

Перелік шкільних навчальних предметів

хімія, основи безпеки життєдіяльності, біологія, фізична культура, людина і суспільство, інформатика, українська мова і література.

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

У проекті брали участь учні 10 класу ( 15-16 років).

Опис проекту

Мета проекту: Запобігати тютюнопаління і дитячому зокрема та викорінювати нікотинову залежність, як явище серед підлітків, пропагуючи здоровий спосіб життя, сприяти позбавленню у молоді шкідливих для її здоров’я звичок.

Завдання проекту:

  • дослідити ставлення підлітків до проблеми тютюнопаління і дитячого зокрема та необхідності її вирішення у суспільстві;
  • провести опитування школярів щодо їхньої оцінки дитячого куріння як суспільного явища, джерел походження та шляхів боротьби з ним;
  • формувати у підлітків уявлення про шкідливий вплив нікотину на організм людини ;
  • формувати активну громадську та життєву позицію щодо здорового способу життя.

В чому полягає ідея проекту. Як вона виникла?

Ідея створення проекту виникла не просто так. У рамках проведення тижня хімії, біології та основ безпеки життєдіяльності слід було реалізувати такий захід, який би був цікавим шкільній аудиторії, оскільки повинен був бути підготовленим самими учнями. Як провести позашкільний захід, щоб зацікавити учнів в обговоренні проблеми суспільства – тютюнопаління ? Адже на кожному кроці, і на виховних годинах класний керівник , і психолог, і лікарі, запрошені на шкільні заходи говорять про шкідливий вплив нікотину. Черговий навчальний лекторій і в позаурочний час , мабуть, був би не доречним. Дослідження проблеми самими учнями і дискусія між ними мали б привести до досягнення навчальної та виховної мети, поставленої перед заходом.

Яке дослідження проводили учні? Що і як вони робили?

Учні поділились на три групи.

Перша група "історики": досліджувала історичні аспекти питання тютюнопаління; знайомилась із ситуацією щодо поширення тютюнопаління, як явища, на території України і Львова зокрема; школярі проводили опитування серед учнів 7-11 класів школи щодо питання тютюнопаління;

Друга група "медики": шукала інформацію Міністерства охорони здоров’я України, пов’язану з розвитком тютюнопаління; проводила соціологічне дослідження серед учнів старших класів щодо паління цигарок; шукала причину зростання тютюнопаління та можливі шляхи її усунення;

Третя група "хіміки": оцінювала згубну дію нікотину та продуктів тютюнопаління на здоров'я людського організму,і дитячого,зокрема.

Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Учні створили презентацію в програмі Power Point Microsoft; у програмі Exel (пакету програм Microsoft Office) опрацювали інформацію і склали діаграму; випустили публікацію «Молодь за здоровий спосіб життя. Молодь за Україну, вільну від тютюнового диму.», виконану в програмі Microsoft Publisher.

Як вчитель використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення учнів до навчання?

Було створено вчительську презентацію, де перед учнями ставилися завдання та були поставлені запитання, на які слід було знайти відповіді; організовано групи учнів, зацікавлених у проектній діяльності; поставлено ключове, тематичне та змістове питання; проводилися консультації,навчальні заняття на допомогу в зборі матеріалу, створенні портфоліо, у підготовці презентації матеріалів.; відбулося спільне редагування матеріалів. На заключному етапі було проведено оцінювання проекту в цілому.

Дидактичні матеріали

Методичні матеріали, що використовувались в процесі роботи над проектом

Які результати одержали учні в проекті?

Працюючи в групах, учні навчились аналізувати готові роботи, компонувати, робити висновки, ілюструвати, організовувати, планувати, створювати схеми. Представлення проекту відбувалося спочатку перед своїми однокласниками. Наступний захист проекту відбувся 1.12.2009р, в день проведення районного конкурсу «Запобігання узалежненням» (З місце). І заключний виступ відбувся 18.03.09р. на районному конкурсі учнівських проектів за програмою «Intel. Навчання для майбутнього», де школярі отримали 3 місце за захист цього проекту.

Приклад(и) учнівських робіт

Інтернет-ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом