Проект "Симфонія розрахунку і мрії"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Симфонія розрахунку і мрії"


Автори проекту

Лук'яненко Юлія Володимирівна, вчитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, "старший учитель".

Щур Алла Федорівна, вчитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, "вчитель-методист"

Іванова Юлія Ігорівна, вчитель фізики, спеціаліст

Номінація

Кращий навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів

В ході реалізації проекту використовувалися знання учнів з російської літератури, фізики, російської мови, інформатики, частково - з географії, художньої культури, образотворчого мистецтва, кіномистецтва, іноземної мови.

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

В реалізацї проекту брали участь учні 8-9, 11-х класів віком 14-17 років.


Опис проекту

В чому полягає ідея проекту? Як вона виникла?

2010-2011 навчальний рік був оголошений у Запорізькій області роком «Фізики та лірики з Веб 2.0.». В рамках цього року було заплановано проведення конкурсу на створення бінарних проектів «Ми починаємо творити"». Оце так ідея! Але що між фізикою і лірикою спільного, а що відмінного? Яким чином поєднати те, що, на перший погляд, не може співіснувати? Як би це парадоксально не звучало, але фізика та лірика йдуть поруч, тому що наука та мистецтво – це два напрямки пізнання і відтворення оточуючого нас світу. Письменник Г.Флобер вважав: «Наука і мистецтво мають значно більше спільного, чим це може здаватися, і в усякому разі, те, що їх зближує, набагато цікавіше того, що їх розділяє». Тому не випадковою стала назва бінарного проекту – «Симфонія розрахунку і мрії». Учасниками проекту стали учні з допитливим розумом, оригінальним творчим мисленням, які вміють в звичайних фізичних явищах вбачати внутрішню гармонію і красу. Опрацювавши різноманітні джерела інформації, ми дійшли висновку, що не лише можливо, але й необхідно досягти згоди між фізикою та лірикою, розрахунком і польотом, прагматизмом і мрією.

Метою проекту є формування в учнів

 • мотивації до самоосвіти;
 • формування навичок мислення високого рівня, у тому числі глобального, інтегрованого;
 • формування у учнів цілісної картини світу, розуміння зв’язків між явищами в природі, в суспільстві та у світі в цілому;
 • уміння вільно орієнтуватись в сучасному інформаційному просторі;
 • розвиток уміння самостійно конструювати свої знання, вміння продуктивно вирішувати проблеми (навчальні, соціальні тощо), співпрацювати в групі;
 • формування життєвих навичок і компетентностей ХХІ сторіччя, які допоможуть учням у подальшій самореалізації в різноманітних сферах життєдіяльності.

Гіпотеза: робота у даному проекті сприяє

 • розвитку вмінь учнів працювати з інформацією (не лише збирати її, але й аналізувати, синтезувати, оцінювати);
 • розвитку вмінь формулювати та вирішувати проблеми, висувати гіпотези, обговорювати їх в ході дискусії, що, в свою чергу, передбачає вміння вести дискусію, аргументовано і грамотно викладати думки та відстоювати свої судження, бути толерантним до протилежної точки зору;
 • усвідомленню учнями того, що знання, отримані ними в ході роботи, дійсно їм необхідні, вони мають змогу їх творчо використовувати, розширювати діапазон своєї діяльності завдяки знаходженню нових можливостей у вигляді ЗУН (тобто формування мотивації до самоосвіти та самоспрямування у навчанні);
 • розвитку вмінь учнів співпрацювати у групі, ефективно спілкуватися та використовувати здобуті знання у реальному житті;
 • формуванню відповідальності та адаптованості.

Яке дослідження проводили учні? Що і як вони робили?

Зміст структурних частин проекту спрямований на пошук відповіді на ключове питання:

«Чи можна досягти згоди між розрахунком і мрією, прагматизмом і натхненням?»

та тематичних:

Що приорітетніше в житті людини: фізика чи лірика?

Чи може фізика бути ліричною?

Скільки лірики у фізиці?

Що рухає життя: знання чи натхнення?

Чи необхідно людині знати закони фізики та лірики?

Вибір тем учнівських досліджень був не випадковим. Саме в усній народній творчості (прислів’ях, казках) відображено віковий досвід народу, пізнання ним оточуючого світу, яскраво відображені фізичні закони та явища. Щоб визначитися з вибором казок, учні лабораторії «Казкова» повинні були відповісти на питання квесту «Навколо світу». Таким чином, було визначено, казки яких країн будуть досліджуватися з точки зору наявності в них фізичних законів та явищ (перші букви цих країн склали назву блогу фізиків та ліриків гімназії №47 «Філіграні пізнання» (назва якого, на наш погляд, є символічною: фізика+лірика = грані пізнання). А оскільки ми щодня в своїй мові вживаємо прислів’я, приказки, то чому не дослідити і цей жанр УНТ з точки зору фізики? Саме прислів’я та приказки стали предметом дослідження лабораторії «Золоте слово». В процесі знайомства з народними казками, особливо героїчними, учні звернули увагу на предмет, котрий для всіх героїв мав особливе значення, - це дзвін. У кожного дзвону своя доля, свій голос. Учні вирішили об’єднатися в окрему лабораторію «Таємниці звуку» і зробити дзвін та його звук темою свого дослідження. Учні лабораторії «Альтернативна» обрали для свого дослідження роман, в якому автор представив модель світу, різноманітну в часі і просторі, по якому можна вивчати фізику, це – «Майстер і Маргарита» М.О.Булгакова. В процесі дискусії учнів зацікавило питання: «Як лірики (письменники та поети), іноді не маючи глибоких наукових знань, змогли передбачити наукові відкриття задовго до цього?» - і результатом пошуку відповідей на це питання стала дослідницька робота лабораторії «В пошуках істини». А ось учасники лабораторії «Навколо світу» добирали цікавий матеріал про фізиків-ліриків та ще знайшли багато чого цікавого і не забарилися поділитися своїми надбаннями з іншими. В процесі реалізації проекту учні виконували певний ряд завдань, які сприяли формуванню навичок мислення високого рівня: аналізу, синтезу, оцінювання. Результати своїх досліджень учні представили у вигляді презентацій, публікацій, веб-сторінки. А ще створювали карти, відеоролики, слайд-шоу. Хід реалізації проекту відображено у блозі «Філіграні пізнання»

Коротко про головне

«Как физику и лирику связать бы нам в одно?»

Етапи Нотатки досліджень фізико-літературних лабораторій Еврика!
1 Физики и лирики,объединяйтесь!

З чого все починалося?

 • Прочитали оголошення про старт нового проекту. Цікаво!
 • Ознайомилися зі стартовою презентацією керівників проекту і зрозуміли: є над чим працювати!
 • Обговорили ключове та тематичні питання.
 • Об'єдналися в фізико-літературні лабораторії, ознайомилися з запропонованими завданнями, визначили коло завдань та склали план подальших дій.
 • Відповіли на питання онлайн - анкети "Що я очікую від участі в даному проекті?"
 • Оскільки свої дослідження необхідно представити у вигляді презентацій, публікацій, веб-сайту, слід знати, які існують вимоги щодо їх оформлення. З цією метою ми використали презентації, з якими нас, вчителів, знайомили на тренінзі "Інтел. Навчання для майбутнього", і розмістили їх у блозі "Філіграні пізнання".
 • Ознайомилися з критеріями оцінювання презентацій, публікацій та веб-сторінки.
 • Опрацювали карту знань "Використання сервісів WEB 2.0". та отримали завдання: доповнювати її використовуваними сервісами WEB 2.0.
 • Учасники лабораторій провели опитування, використовуючи тематичні питання. Отримані відповіді опрацювали та результати відобразили на сторінках веб-сторінки "Філіграні пізнання" (назвали як і блог...)
 • Cтворили фізико-літературні лабораторії, отримали завдання:

Лабораторія "Казкова" Лабораторія "В пошуках істини" Лабораторія "Золоте слово" Лабораторія "Альтернативна" Лабораторія "Навколо світу" Лабораторія "Таємниця звуку"

2 «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…!» Вперед к открытиям!

Як все відбувалося!

Лабораторія «Казкова».

Члени лабораторії «Казкової»

 • вивчали питання «Скільки фізики в ліриці?»;
 • відповідали на питання квесту «Навколо світу» ([1], [2],[3], [4],[5], [6], [7], [8],[9]) і, таким чином, визначили, казки яких країн будуть досліджуватися з точки зору наявності в них фізичних законів та явищ;
 • знайшли казки (літературні та народні), в яких відображені фізичні закони та явища, та проаналізували їх з точки зору фізики ;
 • класифікували ці закони та явища, пояснили їх природу;
 • ілюстрували фізичні закони та явища, використовуючи зміст казок;
 • порівнювали: як зображуються фізичні явища і закони в казках?
 • встановлювали протиріччя: чи порушуються фізичні явища та закони в казках. Якщо так, то чому?
 • вибирали, користуючись матеріалами інтернету, довідниками з фізики та літератури, матеріали про фізиків та ліриків тих країн, казки яких стали предметом дослідження лабораторії.
 • створювали фотоальбоми «Лірики» та «Фізики», використовуючи фотосервіси;
 • створювали карти «Географія фізики», «Географія лірики», використовуючи геосервіси;
 • розроблювали сценарій відеоролику (монтували його) «Фізика в мультфільмах»;
 • розпізнавали: фрагмент мультфільму – яке фізичне явище представлене;
 • довели цінність дібраного літературного матеріалу для вивчення фізики;
 • оформлювали результати дослідження у вигляді презентації.

Лабораторія «В пошуках істини»

Члени лабораторії «В пошуках істини»

 • вивчали питання «Чи є в творах художньої літератури передбачення фізичних відкриттів, або що рухає життям: знання чи натхнення?»
 • доводили, що ідеї та думки, втілені у фантастичних оповідях письменників, знайшли відгук у відкриттях вчених та стали частиною нашого життя, що знання та натхнення, саме таке поєднання,- є рушійною силою життя;
 • добирали та аналізували інформаційні та відеоматеріали для підтвердження висунутої гіпотези про те, що в літературних творах є передбачення майбутніх фізичних відкриттів;
 • ілюстрували дослідження прикладами із художньої літератури;
 • порівнювали: як зображували майбутні фізичні відкриття письменники і які це відкриття сьогодні?
 • створювали фотоальбоми «Письменник-фантасти», «Відкриття здійснилися», використовуючи фотосервіси;
 • створювали «Карту відкриттів», карту «Географія фантастики», використовуючи геосервіси;
 • оформлювали результати дослідження у вигляді презентації.

Лабораторія «Альтернативна»

Члени лабораторії «Альтернативна»

 • проаналізували роман М.О.Булгакова «Майстер і Маргарита» з точки зору фізики;
 • класифікували фізичні явища та закони, знайдені в романі;
 • ілюстрували фізичні закони та явища, добираючи відповідний цитатний матеріал роману;
 • доводили (спростовували) гіпотезу: «Що було б, якби в романі М.О.Булгакова «Майстер і Маргарита» все відбувалося за законами фізики?» і дійшли висновку, що фізика і лірика знаходяться поруч, не заважаючи, а, навпаки, збагачуючи один одного.
 • створювали сценарій відеоролику (монтували його) «Порушення законів фізики в романі М.О.Булгакова «Майстер і Маргарита»;
 • розроблювали екскурсію «Мандруємо разом з героями М.О.Булгакова";
 • створювали віртуальну екскурсію «Мандруємо разом з героями роману М.О.Булгакова «Майстер і Маргарита», використовуючи геосервіси;
 • оформлювали результати дослідження у вигляді презентації.

Лабораторія «Золоте слово»

Члени лабораторії «Золоте слово»

 • висунули гіпотезу «Чи може фізика бути ліричною?» (на прикладі прислів’їв та приказок);
 • проаналізували прислів’я та приказки з точки зору зображення в них фізичних законів та явищ;
 • класифікували фізичні закони та явища, представлені у прислів’ях та приказках, пояснювали їх природу;
 • добирали аналогії російським прислів’ям та приказкам з інших мов;
 • довели цінність дібраного літературного матеріалу для вивчення фізики;
 • оформлювали результати дослідження у вигляді презентації та публікації.

Лабораторія «Таємниця звуку»

Члени лабораторії «Таємниця звуку»

 • висунули гіпотезу «Чи потрібно людині знання законів фізики та лірики?»
 • організували пошук відповіді на запитання «Чи треба знати людині закони фізики і лірики? Яким чином переплітається в житті фізика та лірика?». На прикладі дослідження природи звучання дзвонів встановлювали існування тісного зв’язку між фізикою та лірикою як частинами єдиного цілого і доводили необхідність знання законів фізики та лірики для того, щоб створювати справжні твори мистецтва;
 • добирали інформаційні та відеоматеріали для ілюстрації відповіді на питання;
 • добирали матеріал на теми «Вплив звучання дзвонів на здоров’я людини», «Долі дзвонів»;
 • створювали фотоальбоми «Дзвони. Цікаві долі», використовуючи фотосервіси;
 • створювали слайд-шоу «Дивовижні форми дзвонів»;
 • створювали віртуальну екскурсію «Музеї дзвонів», використовуючи геосервіси»;
 • оформлювали результати досліджень у вигляді презентації.

Лабораторія «Навколо світу»

Члени лабораторії «Навколо світу"

 • досліджували питання «Що приорітетніше в житті людини: фізика чи лірика?»
 • добирали матеріали про фізиків-ліриків;
 • добирали матеріали для створення віртуальної екскурсії «Музеї науки і літератури»;
 • створювали поетичні твори (хокку, сінквейни, діаманти) з метою їх розміщення у рубриці «Проби пера» (в інформаційному віснику) та у блозі "Філіграні пізнання";
 • оформлювали результати дослідження у вигляді веб-сторінки (інформаційний вісник), тематичної газети.

В ході реалізації проекту учні опрацювали пам’ятку «Правила ведення дискусії» та дискутували;

-розв’язували задачі з фізики на основі казок;

-вирішували кросворди: за романом М.Булгакова «Майстер і Маргарита», «Шевели извилинами»;

-відповідали на питання тестів (за романом М.Булгакова «Майстер і Маргарита» та з фізики);

-встановлювали відповідності (за романом М.Булгакова «Майстер і Маргарита»);

-шукали пару або відновлювали прислів’я та приказки;

-виконували творчі завдання: писали есе, хокку, діаманти, сінквейни, танка;

-стали учасниками тематичної інтелектуальної гри «Фізикам не до лірики» (у форматі «Що? Де? Коли?") та літературної гри «Зустрічі з Майстром» (за романом М.Булгакова «Майстер і Маргарита»);

-ретельно готувалися до захисту своїх робіт перед аудиторією.

Результати роботи лабораторії "Казкова"

Створено

Результати дослідження лабораторії "В пошуках істини"

Створено:

Результати дослідження лабораторії "Альтернативна": Створено:

Результати дослідження лабораторії "Золоте слово"

Створено:

Результати дослідження лабораторії"Таємниці звуку"

Створено:

Результати дослідження лабораторії "Навколо світу"

Створено:

 • інформаційний вісник «Філіграні пізнання».Саме тут є можливість відвідати поетичний вернісаж "Проби пера", здійснити віртуальну екскурсію до музеїв науки і літератури, ознайомитися з результатми дослідження фізико-літературних лабораторій, дізнатися про захоплення видатних особистостей.
 • тематичну газету «І фізики, і лірики».
3 Все на научную конференцию! Свої дослідження учасники проекту презентували на науковій конференції «Віват, фізики і лірики!». Готуючи виступи, учні попередньо ознайомилися з «Порадами оратору» та змістом Пам’ятки для рецензента. Фотоальбом "«Но люди интересные и физики, и лирики!»
4 Давайте поговорим. Обмен мнениями. Дослідження завершені.Проект реалізовано. Прийшов час обмінятися думками. Листи самооцінювання.

Рефлексія,Рефлексія, форма для он-лайн опитування, Анкета-он-лайн Електронний журнал. Анкета «Чи сформовані у вас контрольно-оціночні вміння?» та результати анкетування розміщені в електронному журналі.

5 И напоследок скажем мы... Матеріали проекту, хід його реалізації висвітлені у блозі навчального проекту «Філіграні пізнання» та у блозі РМЦ вчителів російської мови та літератури, світової літератури Заводського району м. Запоріжжя «Літера» та в електронній газеті

Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Для опрацювання і представлення результатів власних досліджень школярі використали програми Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Photoshop CS3, Іnternet Explorer. Протягом реалізації проекту учні плідно працювали не лише в групах, але й індивідуально, спілкуючись за допомогою електронної пошти, служби обміну швидкими повідомленнями Skype та ICQ, надаючи поради один одному стосовно оформлення презентацій, публікацій, веб-сайту, оформлення документів, вибору кольорової гами; учні добирали ілюстрації, анімацію; вчилися створювати гіперпосилання. Учасники проекту навчилися виконувати роботи згідно з вимогами, які пред'являються до презентації, публікації, веб-сайту. Використання Інтернету відкрило доступ до різних довідкових систем, електронних бібліотек, інших інформаційних ресурсів. В роботі над проектом учні використовували сервіси веб 2.0, що передбачало розміщення в мережі медіаінформації, її накопичення, збереження та обмін, використання, структурування, спільну роботу (з документами, в блозі, в газеті, на картах, фотоальбомах і т.д) та їх опрацювання, що сприяло освоєнню інформаційних знань та навичок, тобто формуванню інформаційної компетентності. Геосервіси школярі використовували для позиціювання, наприклад, відкриттів ті ін., спільної роботи з картами, для створення наочності; онлайн-офіс-сервіси - для спільного створення і використання документів; фотосервіси - для накопичення, зберігання та спільного використання фото та зображень; відеосервіси - для розміщення створених власноруч відеороликів та використання інших ресурсів цього сервісу; Wiki Wiki - для спільного створення продуктів, наприклад, газети; сервіси для зберігання закладок - для накопичення, зберігання та спільного використання інформації з теми; карти знань - як одну із технік альтернативного запису (спільно працювали над її поповненням); блоги - для розміщення інформації в мережі, обміну нею, для спілкування; сервіси для зберігання та використання інформації - для накопичення, зберігання та обміну документами, презентаціями; інструменти для створення інтерактивних завдань з подальшим їх розміщенням в мережі ("гаряча картопля") - для створення тесту та ін. завдань; програми он-лайн спілкування (скайп) - для он-лайн обговорення та он-лайн дискусій, а також вчилися працювати з он-лайн опитувальниками. Школярі дійшли висновку: використання технологій Веб 2.0 відкриває безліч можливостей для втілення власних ідей, розміщення і збереження, спільного опрацювання інформації, обміну думками, для практичного застосування власних знань, і використовувати ці навички можна не лише в навчальній діяльності, але й у позашкільній.

Як вчитель використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення учнів до навчання?

ІКТ використовувалися для створення повного комплекту інформаційних, дидактичних і методичних матеріалів (електронне портфоліо), а також для організації спільної роботи учнів у проекті. У Word створювалися пам’ятки, рекомендації, оформлювалися інші документи; буклет - в Publisher; при відстеженні результатів досягнень учнів у проекті (моніторингу) створювалися діаграми, електронні таблиці в програмі Microsoft Excel, а також - тестові завдання, анкети для визначення сформованості контрольно-оціночних вмінь учнів та опитувальники: «Що очікуєте від участі у проекті» (он-лайн), «Чому ти навчився, приймаючи участь у проекті?» (он-лайн) та анкету (он-лайн). За допомогою інструменту "Гаряча картопля" було створено кросворд за романом "Майстер і Маргарита" он-лайн, підготовано завдання на встановлення відповідностей "Хаос, або шукай пару он-лайн", а в "Майстер-тест" - експрес-опитування з фізики та тести за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита" з подальшим розміщенням у блозі [11]. Тести занесені в каталог Майстер-тесту в розділи "Фізика" та "Література". З метою підвищення пізнавального інтересу учнів, заохочення їх до участі у проекті створена вступна (стартова) презентація вчителя, а результати участі школярів у проекті відображено у підсумковій презентації (PowerPoint). Обидві презентації розміщені в мережі Інтернет. Як інструмент аналізу та структурування інформації нами створено в Mindmeister.com Карту "Использование сервисов WEB 2.0. для кращого засвоєння матеріалу, підвищення ступеню його запам'ятовування. Хід реалізації проекту, завдання для учнів, рекомендації для подальшої роботи, додаткові матеріали, пам'ятки розміщувалися у комп'ютерній мережі, а саме у блозі «Філіграні пізнання». Зворотній зв’язок здійснювався за допомогою електронної пошти, служби обміну швидкими повідомленнями Skype та ICQ, соціальної мережі «ВКонтакті», через створення дописів у блозі та коментарів до них, через повідомлення у чаті блогу; через скайп здійснювалися он-лайн-обговорення та он-лайн дискусії. Крім того, на сервісі БобрДобр була створена добірка закладок з теми проекту. Участь учнів у проекті, наукова конференція відображені у фотоальбомі «Но люди интересные и физики, и лирики!», розміщеного у сервісі Пікаса. Розміщуючи матеріали проекту у мережі Інтернет, ми використовували сервіси Слайдшара та authorSTREAM. Підсумовуючи роботу, нами було написано статтю «Бінарний проект «Симфонія розрахунку і мрії» (з досвіду роботи)», в якій проаналізовано роль бінарних проектів для розвитку життєвих компетенцій учнів на прикладі реалізованого проекту, а також розміщено опис самого проекту. Стаття опублікована в «Учительському Журналі он-лайн» та на Методичному порталі (сертифікат на публікацію матеріалу).

Дидактичні матеріали

Завдання для лабораторій:

Лабораторія "Альтернативна"

Лабораторія "Навколо світу"

Лабораторія "Таємниця звуку"

Лабораторія "Золоте слово"

Лабораторія "Казкова"

Лабораторія "В пошуках істини"

Завдання квесту

Старт квесту

Таблиця відповідей

Зупинка 1

Зупинка 2

Зупинка 3

Зупинка 4

Зупинка 5

Зупинка 6

Зупинка 7

Зупинка 8

Рекомендації для написання хокку, сінквейну, діаманти, есе.

Теми для написання есе

Творче завдання (написати хокку, синквейн, діаманту)

Питання для дискусії

Пам'ятки

Як працювати в інтернеті

Правила безпечної роботи в інтернеті

Правила ведення дискусії

Пам'ятка для рецензента

Правила ведення мозкового штурму

Правила співпраці в групі

Поради оратору

Буклет "Поради оратору"

Карта знаний "Использование сервисов WEB 2.0.

Задачі на основі казкових сюжетів

Задачі за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита"

Питання для гри "Великі фізики"

Питання для гри "Фізикам не до лірики

Кросворд за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита"

Кросворд он-лайн за романом "Майстер і Маргарита"

Кросворд ""Шевели извилинами"

Тести за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита"

Тести за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита" он-лайн

Експрес-опитування з фізики

Експрес-опитування з фізики он-лайн

Встановіть відповідності (за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита")

Хаос, або знайди пару

"Хаос, або встанови пару" он-лайн

Методичні матеріали, що використовувались в процесі роботи над проектом

План проекту

План реалізації проекту

Оголошення про старт проекту

Критерії оцінювання презентації

Критерії оцінювання публікації

Критерії оцінювання веб-сторінки

Стартова презентація

Список літератури та інтернет-джерел

Карта знаний "Использование сервисов WEB 2.0.

Закладинки на БобрДобр

Літературна гра "Зустріч з Майстром"

Гра "Великі фізики" (відповіді)

Відповіді на питання гри "Фізикам не до лірики"

Тести за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита", відповіді

Експрес-опитування з фізики, відповіді

Завдання "Пишемо есе"

Питання для дискусії

Відповіді до задач на основі казкових сюжетів

Відповіді до задач за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита"

Журнал оцінювання

Відповіді на питання квесту

Зупинка 1

Зупинка 2

Зупинка 3

Зупинка 4

Зупинка 5

Зупинка 6

Зупинка 7

Зупинка 8

Таблиця відповідей

Тести за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита" он-лайн

Експрес-опитування з фізики он-лайн

Відповіді на кросворд за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита"

Відповіді на кросворд "Шевели извилиной"

Хаос, або знайди пару (відповіді)

Встанови відповідності (за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита", відповіді)

Оголошення про захист проекту

Презентація. Захист проекту

Які результати одержали учні в проекті?

Реалізуючи проект, учні вчилися критично мислити: аналізувати, синтезувати та оцінювати інформацію, робити висновки; визначати мету власної діяльності та планувати її; ефективно діяти в команді, враховуючи думку інших учасників; колективно вирішувати проблеми і виконувати завдання; популязувати власний проект, представляти результати як, наприклад, на конференції, так і он-лайн - у блозі, в електронній газеті; розуміти значущість власної діяльності для себе та для інших. Учні ініціювали онлайн-дискусії за запропонованими питаннями, здійснювали он-лайн-обговорення поточних питань як у групі, так і в співпраці з керівниками проекту; вчилися ефективно використовувати соціальні сервіси, а саме: геосервіси; онлайн-офіс-сервіси; фотосервіси; відеосервіси; Wiki Wiki; карти знань; сервіси для зберігання закладок; сервіси для зберігання та використання інформації; інструменти для створення інтерактивних завдань з подальшим їх розміщенням в мережі ("Гаряча картопля", "Майстер-тест"); програми он-лайн спілкування (скайп), а також створювати та вести блоги; попередньо опрацьовуючи інформацію, складати та розміщувати дописи в блог, коментувати повідомлення та рецензувати розміщені в ньому матеріали, а також набували навичок роботи з онлайн-опитувальниками. Використання сервісів Веб 2.0. в проекті сприяло засвоєнню учнями нових знань, навичок в роботі з інформацією (пошук, обробка, рецензування, розміщення, накопичення, обмін, спільне опрацювання та створення, структурування); формуванню колективного мислення, толерантності, критичного мислення; розвитку та підвищенню соціальної та мережевої активності, колективної, спільної діяльності учасників проекту. Це, в свою чергу, розвиває відповідальність, дисциплінованість, вміння пристосуватися до нових умов, приймати рішення, формує і розвиває інформаційну грамотність учнів.

Приклад(и) учнівських робіт

Презентації

"Чудесный звон колоколов"

"Сказка - ложь, да в ней намек"

"Народ скажет, как завяжет"

"Альтернатива есть"

"От мечтаний к открытиям"

Публікації

Тематична газета "И физики, и лирики"

«Справочник полиглота, или пословицы на каждый день», ст.1.,ст.2

Веб-сторінка

Інформаційний вісник "Филиграни познания"

Віртуальна екскурсія "Музеи колоколов"

Слайд - шоу "Причудливые формы колоколов"

Фотоальбом "Булгаковская Москва"

Фотоальбом "Герои М.Булгакова"

Фотоальбом "Писатели - фантасты"

Фотоальбом "Предсказания сбылись!"

Фотоальбом "Физики"

Фотоальбом "Лирики"

Фотоальбом "Колокола. Интересные судьбы"

Карта "География фантастики"

Карта открытий

Карта "География физики"

Інформаційна картка "Фізики. Наукові досягнення"

Інформаційна картка "Лірики. Літературні досягнення"

Тестове завдання "Обери правильну відповідь"

Карта "География лирики"

Видеоролик "Физика в мультфильмах"

Видеоролик "Нарушение законов физики в романе М.Булгакова "Мастер и Маргарита"

Екскурсія "Мандруємо разом з героями М.Булгакова

Інтернет-ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом

1. http://lit.1september.ru/articlef.php?ID=200500508

2. http://class-fizika.narod.ru/

3. http://festival.1september.ru/articles/508758/

4. http://www.physbook.ru/

5. http://www.alsak.ru/content/view/452/122/

6. http://fizika-project.narod.ru/s3.html

7. http://somit.ru/index.htm

8. http://www.trizway.com/art/book/103_3.html

9. http://ladlav.narod.ru/pushkin.htm

10. http://festival.1september.ru/articles/578783/

11. http://s_sok.mos.edu54.ru/p9aa1.html

12. http://elkin52.narod.ru/stixi.htm

13. http://www.italmas.com/profil/

14. http://potomy.ru/school/1379.html

15. http://www.wco.ru/biblio/books/gorokhov1/H03-T.htm

В процесі реалізації проекту використовувалися сервіси Веб 2.0: