Проект "СНІД ... здолаємо разом!"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Метою проекту є привернення уваги учнів до проблеми СНІДУ, розробка конкретних рекомендацій для своїх однолітків щодо профілактики і запобіганню захворювання СНІДом Проект присвячений інформуванню молоді щодо проблеми СНІДу, охоплює предмети безпека життєдіяльності, інформатика та інформаційні технології. Під час роботи учні створили інформаційний бюлетень «СНІД…здолаємо разом!», буклет «Методи запобігання зараженню ВІЛ-інфекцією» та презентації «Як вижити в світі де є СНІД». Учні проводили опитування, спілкувались з фахівцями-лікарями, збирали статистичну інформацію та розробили практичні рекомендації по запобіганню зараження ВІЛ-інфекцією. В проекті приймали участь учні 3 курсу 16-17 років


Яке дослідження проводили учні? Що і як вони робили?

Проект націлений на проведення дослідницької роботи, набуття життєво необхідних знань та навичок аби уберегти себе та своїх близьких від ураження невиліковним захворюванням. В процесі виконання проекту учні здобували, з різних джерел, відомості про стан захворюваності на ВІЛ-інфекцію в Україні в період з 1999 по 2005 роки, шляхи ураження віл-інфекцією, динаміку поширення віл-інфекції у людей різних статей, кількість дітей різного віку уражених захворюванням на Україні. Також учні відвідували Вінницький обласний центр з боротьби та профілактики ВІЛ/СНІД. Заздалегідь утворені команди поставили собі за мету здобути якомога більше інформації про ВІЛ/СНІД (через мережу Інтернет, відвідування профілактичного центру), потім статистичні відомості опрацьовувалися, на їх основі створенні буклет, бюлетень, презентації, зроблено відповідні висновки. Під час проведення проекту його учасники знайомили інших учнів з особливостями захворювання, запобіжними заходами, роздавали підготовлені матеріали аби якомога більше поширити корисної інформації.

Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Значну кількість інформації учні використовували з мережі Інтернет, також буклет та бюлетень виготовлені з використанням програми Microsoft office Publisher, презентації – за допомогою програми Microsoft office PowerPoint, що відповідно розширило знання, удосконалило вміння та навички учнів користуватися інформаційно – комунікативними технологіями, вміння спілкуватися розвивалися за рахунок усного висловлювання. Розповідей учнів про життя відомих людей, які страждали від захворювання.

Як педагог використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення учнів до навчання? На початку реалізації проекту керівник створив власну презентацію, де на одній із виховних годин представив учням мету та завдання проекту, способи його реалізації. Також викладач продемонстрував відео фрагмент про людей, які уражені віл – інфекцією, хворі на СНІД.


Які результати одержали учні в проекті?

В результаті виконання проекту учні отримали великий об’єм інформації, замислились над тим, що віл-інфекція - хвороба від якої не застрахований ніхто. Учасників проекту вразили швидкі темпи поширення інфекції саме на Україні, кількість хворих дітей, які страждають безневинно.

Як змінилось ставлення учнів до навчання (наведіть приклади)? В ставленні до навчання учні стали більш відповідальними та цілеспрямованими. На мою думку, учні більше замислилися взагалі про роль освіти, отриманих знань з різних джерел для їх подальшого життя.


Як змінилися результати їх навчальної діяльності?

Навчальні досягнення з інформаційних технологій, біології та безпеки життєдіяльності суттєво підвищилися. Учні стали більш сміливішими та активнішими, помітний розвиток пізнавального інтересу, бажання поглибити та розширити свої знання. На мою думку, вони більше осмислили практичне значення здобутих знань, можливість реалізовувати свої знання в майбутньому не лише з предметів, які були використані для реалізації проекту, а й взагалі з різних освітніх дисциплін.


Якими успіхами учнів можна похвалитися?

Успішним став для учнів проект, оскільки він мав глибокий виховний вплив,торкався проблеми взаємовідносин з хворими на СНІД. Учні швидкими темпами, організовано та зібрано виконували роботу. В межах училища був проведений захід «СНІД… здолаємо разом», який провели учні – учасники проекту.


Що, на Вашу думку, є головним результатом проекту?

При реалізації проекту головним є самостійна творча діяльність учнів, формування інтересу та відповідальності паралельно з людяністю та глибоким розумінням проблеми, яка постала не лише перед учнями, Україною, а й перед всім світом. Також учасники проекту здобули важливу інформацію про те, куди можна звернутися у разі необхідності медичного обстеження, отримання потрібної інформації про поширення, запобіжні заходи ураження ВІЛ – та СНІДом.


Яке Ваше особисте професійне надбання у результаті проекту?

У процесі реалізації проекту я спостерігав небайдужість дітей і зробив для себе висновок про необхідність у своїй подальшій педагогічній діяльності частіше застосовувати проблемно – пошуковий метод, проектно – дослідницьку діяльність з використанням комп’ютерних технологій.


Враження/відгуки колег, учнів, батьків, адміністрації. Де саме було висвітлено результати проекту (сайт, мас-медіа, тощо). Чи плануєте продовжувати роботу? В якому напрямку?

Проект вразив батьків, які підтримували учнів, а також самі отримали інформацію про різні установи, організації куди потрібно звертатися для обстеження, як уберегти свій організм від ураження хворобою.