Проект "Робинзонада-2"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Опис проекту

Назва проекту "Робінзонада- 2"
Реєстраційна форма http://wiki.iteach.com.ua/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:Bezotosnaya
Перелік шкільних навчальних предметів, знання з яких використовувались під час реалізації проекту В ході реалізації проекту використовувалися знання учнів з літератури, природознавства,інформатики'
Клас та вік учнів, які брали участь у проекті В реалізації даного проекту брали участь учні 6-х класів
Короткий опис проекту Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації оголосило 2010-2011 навчальний рік в закладах освіти Запорізької області Роком «Фізики та Лірики з Веб 2.0».

Метою даного проекту було:

• залучення вчителів фізико-математичних, природничих та філологічних дисциплін до використання інформаційний технологій та технологій Веб 2.0 у навчально-виховному процесі;

• популяризації Запорізької Вікі серед вчителів фізико-математичних, природничих та філологічних дисциплін, учнів та батьків;

• залучення учнів до участі в конкурсах та проектах з фізико-математичних, природничих та філологічних дисциплін, що сприятиме поповненню знань з цілого ряду предметів.

Ми взяли участь у конкурсі бінарних проектів «Ми починаємо творити». Хто я: фізик чи лірик? Хто важливіший: фізик чи лірик? Хто корисніший: фізик чи лірик? На цю тему можна багато говорити і сперечатися. Але якщо те, що ви робите, приносить вам моральне задоволення, якщо це йде від чистого серця, лише у цьому випадку це буде корисно і правильно. Спільна робота над проектом об’єднала учнів та вчителя фізики і вчителя російської мови і літератури у творчу групу однодумців.

Мета у вчителів єдина – незалежно від навчальної дисципліни, навчати учнів здобувати знання, усвідомлювати їх потрібність для подальшої самореалізації у власному житті,легко орієнтувалися в інформаційному просторі, уміло, творчо, а головне свідомо ставилися до своєї освіти.

Основні питання проекту Ключове питання. Чи боги горщики обпалюють?

Тематичні питання.

1.Чи завжди старання і праця до щастя ведуть?

2.Як Робінзон Крузо став майстром на всі руки?

3.Шкоду чи користь приносить фізика в екстремальних умовах?

Змістові питання:

1.Чим займався Р.Крузо на острові, які засвоїв ремесла?

2.Які риси характеру допомогли головному героєві вижити на незаселеному острові?

3.Які фізичні явища допомагали і перешкоджали виживанню на острові? Пошук відповідій на ці запитання об’єднав учнів 6 класів.

Мета проекту:

• спонукати учнів до більш глибокого дослідження матеріалів, пов’язаних з життям та творчістю видатного англійського письменника Д.Дефо;

• з’ясувати, чи змінюється сприймання особистості и творчості письменника з плином часу;

• розвивати уміння давати самостійну оцінку особистим рисам героям твору, їх діяльності;

• формувати світогляд учнів, уміння оцінювати вчинки і мислення іншої людини, критично ставитися до себе;

• виховувати прагнення працювати над собою, мати і відстоювати свою думку, переборювати своєму житті вплив оточуючого середовища;

• розвивати та закріпити навички роботи на ПК.

Проект відповідає програмним вимогам, ґрунтується на основних завданнях чинної програми, охоплює теми ( класне та позакласне читання), що вивчаються у 6 класі.

План виконання проекту:

1. Анкетування майбутніх учасників проекту.

2. Знайомство з презентацією керівників проекту, метою та цілями проекту.

3. Знайомство з критеріями оцінювання участі у проекті.

4. Об’єднання учасників в групи за інтересами.

5. Пошук та вивчення матеріалів, пов’язаних з життям і творчістю письменника.

6. Знайомство з твором Д.Дефо «Життя та незвичайні пригоди Робінзона Крузо».

7. Аналіз твору та відбір матеріалів для дослідницьких груп .

8. Вивчення суспільної думки щодо об’єкту дослідження.

9. Спільне і групове обговорення попередніх результатів.

10. Створення та захист учнівських презентацій.

11. Підведення підсумків дослідження, створення основної публікації.

12. Створення веб-сайту.

13. Підведення підсумків та оцінювання учасників проекту.

Використання учнями інформаційно-комунікаційних технологій у процесі реалізації проекту В ході реалізації проекту учні:

• Створювали мультимедійні презентації;

• Розробляли дизайн публікації;

• Оформлювали веб-сторінку проекту;

• Будували діаграми в Excel;

• Шукали додатковий матеріал з теми в мережі Інтернет;

• Шукали малюнки до даної теми в Інтернеті.

Використання вчителем інформаційно-комунікаційних технологій для зацікавлення учнів З метою зацікавлення учнів до участі у проекті створена вчительська презентація за допомогою програми пакету MO Microsoft Office Power Point. Заздалегідь підготували для учнів адреси сайтів, інформацію з яких можна використати для дослідження. З метою зацікавлення учнів у навчанні та розвитку їх творчого мислення широко використовувалися інформаційно-комунікаційні технології, мультимедійні презентації, робота в мережі Інтернет, публікації та Web – сайти. Для створення дидактичних та методичних матеріалів використовувалися інформаційно-комунікаційні технології. Результати участі школярів у проекті відображено у підсумковій публікації. Завдання для учнів, рекомендації для подальшої роботи, пам'ятки розміщувалися у комп'ютерній мережі, зворотній зв’язок здійснювався за допомогою електронної пошти, служби обміну швидкими повідомленнями Skype та ICQ.
Дидактичні матеріали Не Боги горшки обжигают

В помощь учащимся

В помощь природоведам

В помощь природоведам 2

Актуализация опорных знаний

Кроссворд

Опрос для проекта

Примерные вопросы

Простые механизмы

Сила и динамометр

Схема-характеристика героя

Силы в природе

Тестовые задания

Явления природы

Цитаты

Методичні матеріали, що використовувались в процесі роботи над проектом Викторина

Биография Д.Дефо

Блоки по литературе

История создания романа

Список литературы

Учительская презентация

Основні результати, одержані учнями у процесі реалізації проекту Учні поглибили знання з певних навчальних дисциплін.Участь у проекті дала змогу підвищити учням результати їх навчальної діяльності з російської мови, російської літератури, природознавства, інформатики. Реалізація проекту сприяла активізації пізнавальної діяльності учнів: у школярів є бажання займатися проектною діяльністю при вивченні інших навчальних дисциплін.

Навчилися працювати в Інтернеті, збирати інформацію, приймати рішення, планувати свою діяльність, спілкуватися, працювати з інформацією. Навчилися визначати мету своєї діяльності; аналізувати, синтезувати, оцінювати інформацію; бути дисциплінованими; відповідально ставитися до виконання завдань; працювати у групі, поважати думки інших, приймати рішення. Удосконалили вміння опрацьовувати додаткову літературу, вибирати головне, робити висновки. Навчилися створювати презентації та публікації,веб-сайт, а також зрозуміли, яке їхнє призначення та мета.

Спільна діяльність сприяла згуртуванню колективу, виявленню в учнів організаторських, лідерських якостей. Результатом праці над проектом є створені дійсно творчі роботи з використанням ІКТ.

Фоторепортаж про роботу в проекті
Файл:Учні 6-Д класу в бібліотеці.JPG
Учні 6-Д класу в бібліотеці
Файл:Робота над ключовим питанням.JPG
Робота над ключовим питанням
Файл:Робота над романом.JPG
Робота над романом
Файл:Робота соціологів над презентацією.jpg
Робота соціологів над презентацією
Файл:Робота над публікацієй.JPG
Робота над публикацією
Файл:Робота над презентацією.jpg
Робота над презентацією
Файл:Защита проектів.jpg
Защита проектів
Файл:Презентація роботи текстологами.jpg
Презентація роботи текстологами
Файл:Створення буклету.jpg
Створення буклету
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Фізики та лірики разом
Інтернет-ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом http://lib.ru/PRIKL/DEFO/crusoeall.txt - Д.Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/19091- Литературная энциклопедия, Д.Дефо

http://physics-files.narod.ru/newboard/themes/47071.html- Силы в природе

http://www.prosv.ru/metod/korovina5/11.htm- Литература

Опис самостійного дослідження учнів, що проводилось у процесі реалізації проекту

Назва етапу дослідження Діяльність учнів Одержані результати
Планування діяльності Анкетування майбутніх учасників проекту;

знайомство учнів з презентацією керівників проекту [1]метою та цілями проекту;

огляд та обговорення проекта з учнями, обговорення назви проекта;

обговорення ключового та тематичних питань;

складання плану дій;

визначення джерел інформації;

знайомство з критеріями оцінювання участі у проекті;

об’єднання учасників в групи за інтересами.

Учні ознайомилися з життям та творчостью англійського письменника Д.Дефо.

Прочитують роман Д.Дефо « Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».

Ознайомилися з памятками: "Робота над проектом", "В групі", "В мережі Інтернет"; з планування роботи, правилами ведення дискусії.

Були використовані допоміжні матеріали:

Аудіокнига "Робiнзон Крузо"

Cтворили творчі групи, отримали завдання.

Дослідження По інтересах вибирають відповідну групу: «біографи», «текстологи», «природознавці», «літератори», «соціологи».

По групам отримують завдання.

«Біографи» знайомляться з біографією письменника, відбирають необхідний матеріал, використовуючи особистий досвід письменника.

«Текстологи» досліджують текст романа,займаються пошуком і аналізом інформації про ремесла, які опанував Робінзон і як це йому допомогло.

«Природознавці» досліджують текст романа, вибираючи, опис ремесел і фізичні явища, завдяки яким вижив головний герой на острові. Заповнюють відповідні таблиці: «Вред чи користь приносить фізика».

«Літератори», досліджуючи текст романа, доводять, що творча діяльність Р. Крузо допомогла перемогти обставини.Працюють над аналізом образу Робінзона Крузо.

«Соціологи» складають запитання і проводять анкетування серед учнів 6-х класів.Соціологи шляхом опитування, анкетування, інтерв'ю з'ясовують громадську думку відносно питань, поставлених в проекті, систематизують і узагальнюють зібраний матеріал;

Учні обробляють отриманий матеріал і роблять відповідні висновки. Створюють мультимедійні презентації, публікації, веб-сайт за отриманими даними.

Об'єднання в дослідницькі групи:

«Біографи» створили презентацію[2]


«Текстологи» створили презентацію[3][4]

«Природознавці» створили презентацію[5], зібрали відеоматеріал[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24]

«Літератори» випустили буклет[25]

«Соціологи» створили презентацію [26]

Всі разом створювали підсумкову публікацію[27] та Web-сайт

Підсумки Оформлення результатів

Демонстрація готових матеріалів

Оцінювання діяльності учнів


Звіт учнів [28]

Оцінювання[29]