Проект "Народні рухливі ігри – ключ до виховання і розвитку"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Народні рухливі ігри – ключ до виховання і розвитку

Автор проекту

Прокопенко Юлія Станіславівна

Номінація

Проекти від ВНЗ I-II рівня акредитації

Перелік шкільних навчальних предметів

Рухливі ігри з методикою викладання, історія фізичної культури і спорту, теорія та методика фізичного виховання, вікова фізіологія, педагогіка, психологія, фізичне виховання.

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

Студенти ІІІ курсу відділення фізичного виховання (16- 17 років)

Опис проекту

В чому полягає ідея проекту. Як вона виникла?

Ідея проекту виникла після відвідування уроків фізичної культури, проведених студентами на переддипломній педагогічній практиці, коли я помітила, що і вчителі шкіл, і студенти-практиканти надають перевагу іграм-естафетам, а народні ігри, які передаються із покоління в покоління й відображають життя і побут українського народу, залишають поза увагою. Тому й було вирішено запропонувати студентам ІІІ курсу, які в наступному році підуть на переддипломну практику, дослідити можливості використання народних рухливих ігор у процесі фізичного виховання і їх вплив на фізичний розвиток учнів.

Яке дослідження проводили учні? Що і як вони робили?

Студенти об’єдналися у творчі групи, ознайомилися з темою «Народні рухливі ігри – ключ до виховання і розвитку» та проблемою проекту, розподілили обов'язки між членами груп.

• Студенти першої творчої групи в процесі дослідження зібрали фактичний матеріал про історичний зміст і характер українських народних ігор з різних джерел інформації, провели класифікацію ігор, встановили зв'язок ігор із світоглядом, способом життя та місцем проживання народу, познайомилися з іграми, які були переказані представниками старшого покоління, встановили взаємозв’язок між святково-ігровою діяльністю та військово-фізичною підготовкою, підібрали народні рухливі ігри за характером рухової діяльності для учнів загальноосвітніх шкіл, навчилися створювати свої варіанти ігор. Виступили на занятті з доповідями, висвітлили окремі моменти цих питань у створеному ними буклеті.

Знайдені відеоматеріали

• Студентами другої творчої групи проведено опитування вчителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл м. Кременчука про використання народних рухливих ігор на уроках фізкультури, складено опитувальний лист для учнів молодшого шкільного віку. Опрацьовано навчальні програми з фізичного виховання. Зроблено виписку усіх рухливих ігор, що пропонуються при вивченні різних розділів та модулів навчальних програм за всіма ланками, відібрано з них народні рухливі ігри. Визначено, що в навчальних програмах народним рухливим іграм відводиться мізерне місце. Зроблена добірка ігор і укладені методичні рекомендації по організації проведення народних рухливих ігор, які були подані у брошурі та на веб-сторінці.

Студенти спочатку розучували народні ігри і проводили в межах своєї групи, а потім пропонували їх учням під час проведення пробних уроків та в літніх таборах.

Відео занять

Студенти внесли пропозиції, що вправи підготовчої частини уроку цілком чи частково можуть бути замінені народними іграми. Так, наприклад, різновиди ходьби і бігу в підготовчій частині уроку можна замінити народними іграми з ходьбою, бігом, стрибками, комплекс загально розвивальних вправ – іграми з їх елементами.

При навчанні основних рухів можна застосовувати ігрові прийоми у вигляді образних порівнянь (ходьба по «місточку» (гімнастична лава або колода), стрибки „з купинки на купинку (кружечки з картону на підлозі), стрибки „через струмок” (зроблений з двох шнурів) та моделювати діяльність за допомогою народних ігор. Вправи на увагу в заключній частині уроку, можна цілком замінити народними рухливими іграми малої інтенсивності, які сприяють зниженню фізіологічного навантаження учнів.

• Студенти третьої творчої групи займалися вивченням питання про вплив народних рухливих ігор на морфо-функціональні можливості та фізичний розвиток учнів. Крім теоретичного аналізу та узагальнення літературних даних ними проведено тестування учнів молодшого шкільного віку загальноосвітньої школи № 31 на початку і в кінці семестру. Для цього були створені експериментальні та контрольні групи. Учні експериментальної групи протягом семестру на уроках фізкультури, що проводились переважно на свіжому повітрі, займалися тільки народними рухливими іграми. Зміст уроків контрольних груп складався із гімнастичних вправ, елементів спортивних ігор.

Порівнюючи результати обстеження обох груп, спостерігали за динамікою приросту антропометричних показників, змінами в діяльності серцево-судинної системи, фізичною працездатністю та приростом показників фізичних якостей (швидкості нижніх кінцівок). Показники покращилися в обох групах, однак в експериментальній групі ці зміни більші, ніж у контрольних.

- Для визначення рівня фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку за основу взяті соматометричні та фізометричні показники .

- Для визначення швидкості нижніх кінцівок учням було запропоновано виконати максимальну кількість стрибків на двох ногах за командою вчителя протягом 5 секунд у колі діаметром 50 см.

- Реакцію серцево-судинної системи на фізичне навантаження й функціональну готовність організму до їх виконання досліджували за допомогою тесту Руфф’є-Діксона.

Отримані результати викладені студентами у презентації.

Студенти підготували і провели позакласний захід «Козацькі розваги», зміст якого включав народні рухливі ігри та національні традиції.

Відео заходу

Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Для презентування результатів дослідження студенти розробляли презентації. Збирали і систематизували інформацію з Інтернету. Результати дослідження про вплив національних рухливих ігор на рівень фізичного розвитку узагальнили з використанням Microsoft Excel та розкрили у презентації. Використовуючи програму Microsoft Publisher створюють інформаційний буклет, де аналізують матеріали про характер і зміст українських народних ігор, що мають виховне значення, у вигляді брошури та на веб-сайті подають добірку народних рухливих ігор і розробляють методичні рекомендації по їх застосуванню на уроках фізкультури згідно навчальних програм.

Як вчитель використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення учнів до навчання?

На початку роботи над проектом студенти ознайомлюються з презентацією викладача, де зазначені завдання, які потрібно вирішити в ході проекту. Обмін матеріалами між викладачем та студентами здійснювався по електронній пошті, облік діяльності студентів - в електронному журналі Excel.

Дидактичні матеріали

Методичні матеріали, що використовувались в процесі роботи над проектом

Презентація викладача

Блог проекту Народні рухливі ігри

Які результати одержали учні в проекті?

В результаті проведеного аналізу літературних джерел, ресурсів Інтернету та власних експериментальних досліджень доведений вплив народних рухливих ігор на підвищення рухової активності, покращення морфологічних й функціональних показників, розвиток фізичних та виховання морально-вольових якостей учнів. Більший зріст показників виявлено в учнів експериментальної групи. Цим підтвердили доцільність застосування народних рухливих ігор у навчально-виховному процесі з фізичного виховання.

Анкетування вчителів та учнів молодшої ланки говорить про епізодичне застосування народних рухливих ігор на уроках фізичної культури. Аналіз навчальних програм показав, що народні рухливі ігри пропонуються переважно для учнів початкової школи, для учнів середньої ланки та старших школярів ці ігри передбачені лише в окремих модулях та розділах програми і різноманітність їх дуже бідна. Тому, студенти у вигляді брошури зробили добірку народних рухливих ігор для учнів різних вікових категорій. На веб-сторінці підготували узагальнені матеріали про особливості організації проведення народних рухливих ігор, які стануть у нагоді для роботи в літніх оздоровчих таборах і при підготовці до уроків фізичної культури як студентам, так і вчителям. Подали пропозиції по заміні вправ підготовчої частини уроку, вправ на увагу заключної частини уроку та окремих вправ основної частини народними рухливими іграми.

Приклад(и) учнівських робіт

Презентація першої групи Вплив народних рухливих ігор на розвиток дітей

Результати досліджень другої групи Результати опитування

Буклет третьої групи Народні рухливі ігри

Звіт про результати проекту

Методичні рекомендації з організації рухливих ігор

Інтернет-ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом

1. http://referatu.com.ua/referats/27/5065/?page=5

2. http://www.osvita.ua/school/upbring/9167

3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/texts/2009-03/09kigpps.pdf

4. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz_p/88/statti/09.pdf

5. http://www.polytech.poltava.ua/statti/2008-5-2/195.pdf

6. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fkszn/2006-01/06musyso.pdf