Проект "Діяльність Євроклубу "Молодь пізнає Європу"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

1.Діяльність Євроклубу «Молодь пізнає Європу».

2.Всесвітня історія, географія, іноземні мови, громадянська освіта, світова художня культура, зарубіжна література, образотворче мистецтво, фізична культура.

3.2-11 класи (від 7 до 17 років) на правах колективних членів Євроклубу.

4.Соціологічне дослідження, опитування, анкетування громадянської думки жителів мікрорайону та учнів гімназії показало, що вони майже не володіють інформацією про ЄС, про процеси інтеграції в Європі, адже це так важливо для сьогодення. Так виникла ідея створення Євроклубу «Молодь пізнає Європу». Мета проекту: сприяння процесам Європейської інтеграції України та формування в учнів уявлень, знань про ЄС; методична допомога вчителям та учням в цій роботі; вивчення традицій, історії, культури народів Європи.

 За час існування клубу учні кожного класу наполегливо збирали матеріали про одну з країн - учасниць ЄС та здійснили свій міні-проект, де представили економічну, політичну, культурну історію обраної країни.

Провели: фестиваль мистецтв народів Європи, фестиваль національних свят, День Європейської кухні, ігри дітей Європейських країн; День англомовних країн «В гостях у англійців». Проводили години спілкування, заочні подорожі обраною країною.

       При роботі учні використовували інформаційно - комунікаційні технології, користувались Інтернетом для збору інформації, поглиблювали знання історії країн ЄС.
       За допомогою вчителів готували електронні презентації своїх країн.

 Міні-проекти стали складовою частиною гімназичного проекту Євроклубу; сприяли поширенню знань учнів; вихованню громадянської позиції учнів; виховували толерантність та культурне взаєморозуміння, усвідомлення глобальної взаємозалежності, патріотизму, повагу до національної історії та культури народів Європи.

 Учні усвідомили, що сучасній людині необхідні знання комп’ютерних технологій, іноземних мов, історії, географії, художньої культури. Робота над проектом сприяла одержанню учнями високих показників з цих предметів, нових цікавих знань, нових знайомств, розширенню кола друзів, розвитку і самореалізації, знайомству з країнами ЄС, пізнанню і відкриттю нових ідей.

 Головний результат проекту – залучення великої кількості учнів до пошукової, дослідницької, творчої навчальної діяльності за допомогою комп’ютерних технологій. Учні стали більш активними в житті гімназії.

 Набула досвід проектної діяльності з учнями, знань з користування комп’ютерними технологіями та Інтернетом, розвитку комунікативних навичок спілкування.

 Робота над проектом одержала позитивну оцінку вчителів, учнів, батьків, підтримку з боку адміністрації гімназії.

 Висвітлено на міському сайті м. Алчевська, в міській газеті «Огни», гімназичній газеті «Школьная страна».

 В 2008/2009 навчальному році будемо продовжувати цю роботу, розширюючи зв'язок з мережами Євроклубів України та країн ЄС.