Проект "Дивовижний світ професій"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Я, МОЯ СІМ’Я, МОЇ ДРУЗІ

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: англійська мова

Інші навчальні предмети: бізнес англійський

Вік учнів, клас

6 клас 11-12 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Це проект для учнів 6 класу за темою «The world of work». Його можна використовувати на уроках з предмету «Англійська мова», «Бізнес англійський». Метою проекту є розширити знання, вміння та навички з теми навчального курсу «Професії», показати різні професії. Згідно навчального плану на вивчення теми «Професії» у 6 класі відведено 3 години. У ході дослідницької роботи учні 6 класу змогу підготувати матеріали по різним професіям. Проект передбачає навчити учнів розповідати про різні професії англійською мовою, підготовити до майбутнього вибору професії, підтримуватиме інтерес учнів до навчання англійською мовою.

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми

план впровадження

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання, впроваджуючи тестування, таблицю «З-Х-Д». Оцінювання відбувається впродовж усієї навчальної теми для того, щоб з’ясувати розуміння учнями основних запитань. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про важливість різних професій. Участь в обговореннях дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. Опитування використовується упродовж усієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення та самостійно виконувати проекти. Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які питання учнів, де узагальнити усним виступом. Робота в групах дає можливість оцінити на скільки кожен учень максимально зробив вклад у роботу групи та наскільки це може бути цінним. Під час створення презентації, учні впродовж вивчення теми, мають ознайомитися з вимогами до мультимедійної презентацією, які допоможуть їм ставити свої навчальні цілі й аналізувати власне навчання.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Пропоную відповісти на запитання : Для чого потрібно знати професії? Для того щоб з’ясувати рівень знань учнів перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити ЗХД-таблицю та виконати вхідний контроль. Вчитель демонструє презентацію для того, щоб учні чітко розуміли, яку роботу від них вимагають, були мотивовані на виконання проектів.Для батьків готуеться публікація, для роз'яснення, що таке "Метод проєктів"

Учні об`єднаються в групи, кожна з яких буде працювати над окремими аспектами загального завдання (передбачається поєднання зусиль школярів, учителів, сім’ї тощо.) 1 група – «Професії у минулому» 2 група – «Найжахливіша професія» 3 група – «Професія тур агента» Учні разом з вчителем визначають всі доступні для використання джерела інформації, складають орієнтовний план з його подальшим обговоренням і коригуванням. Після сумісного обговорення затверджують робочий план групи. Учитель моделює різні вигадані проблемні, інтерактивні ситуації і пропонує їх для обговорення. Працюють творчо у групах. Виготовляють свої проекти. Учитель проводить оцінювання на основі спостережень за формою оцінювання досліджень та перегляду продуктів діяльності учнів, на кожне звернення дітей учитель дає консультацію. Матеріали, напрацьовані групами, впорядковуються та розподіляються на документальні, описові та демонстраційні. В учнів формується навики надання інформації чіткої аргументації, говоріння вільно і невимушено,уникаючи механічного читання тексту. Щотижнево проводяться призначені консультації. Учні використовують контрольний список для оцінювання продукту проекту, який допомагає їм здійснювати самооцінку роботи. Вчитель використовує форму оцінювання для перевірки їх кінцевої роботи. Підсумки роботи над проектом підводяться на учнівському заході "Подорож Європою", де учні презентують результати сумісної праці, досліджень у формі буклету, презентації тощо.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Мартиненко Тетяна Олександрівна


Фах, навчальний предмет

Вчитель англійської мови

Навчальний заклад

Донецька гімназія №92

Місто\село, район, область

Донецька область, м.Донецьк

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Травень 2013


Місце проведення тренінгу

Донецька гімназія №92


Тренери

Половцева Л.В.