Проект "Гриби - особливе царство природи"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Гриби - особливе царство природи

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Предмет- біологія. Тема «Гриби – особливе царство природи».

Додаткові предмети: література, інформатика

Навчальні цілі

Після завершення проекту учні будуть знати особливості світу грибів; сформують уявлення про види грибів; розвинуть навички порівняльного аналізу; з’ясують цінність грибів для людини та природи, зможуть розрізняти їстивні та отруйні гриби; швидко та ефективно шукати інформацію, критично оцінювати інформаційні ресурси, відповідально ставитися до авторського права, вміти публічно виступати, узагальнювати та оцінювати факти, формулювати та аргументувати власну точку зору; використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації; оволодіють базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації; проявляти ініціативність з покращення навичок для досягнення вищого рівня; визначатимуть чітко навчальні завдання, виділяючи головні завдання та здійснюючи їх без зовнішнього стороннього нагляду.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект з предмету Біологія, 7 клас. Тема, яка розглядається - «Гриби – особливе царство природи». В ході виконання проекту учні вивчали особливості грибів, досліджували проблему розпізнавання їстівних та отруйних грибів, з’ясовували цінність грибів для природи та людини, ознайомилися з термінологічними поняттями: еукаріот, мікологія,;(знаходять інформацію в підручниках, інтернеті, довідниках). Проект спрямований на закріплення та систематизацію знань з теми, формування уявлення про різноманітний світ грибів; розвиток навичок логічного мислення, аналізу різних видів грибів, вміння швидко та ефективно шукати інформацію з різних джерел: книг, мережі Інтернет;праці в групах та створення спільних мультимедійних презентацій. В рамках проекту учні проаналізують приклади з життя та зрозуміють значущість поєднання теретичного та практичного досвіду; зможуть поглибити знання про світ грибів. В ході роботи учні будуть виконувати наступні ролі: дослідників-теоретиків, дослідників-практиків, консультантів, дизайнерів. Кінцевим продуктом діяльності буде учнівська конференція. На якій учні будуть демонструвати свої мультимедійні презентації з теми проекту.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження теми

Опис оцінювання

На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення іх інтересів за допомогою анкетування. Форму З-Х-Д та організаційну діаграму учні заповнюють під час вступної презентації вчителя. Учні об’єднуються в групи для пошуку відповідей на проблемні питання, обговорюються критерії оцінювання іх проектної діяльності. В ході проекту учні заповнюють контрольні списки планування проекту, контрольні списки групової роботи, форми самооцінювання. За допомогою форм оцінювання оцінюються продукти проектної діяльності учнів. Контрольні списки оцінювання надаються учням на початку проектної діяльності, форми само оцінювання, форми взаємооцінювання групової роботи використовуються всередині проекту.

Діяльність учнів та вчителя

На початку проекту за допомогою вступної презентації та бесіди з дітьми, вчитель проводить актуалізацію знань та оцінку первинного досвіду учнів з теми. Тема проекту презентується батькам та учням за допомогою буклету [1],[2], завдяки мозкової атаки учні обговорюють тему. В ході анкетування Анкета "Світ грибів" учні виявляють свій рівень знань. Заповнюють перший та другий стовпчики таблиці З-Х-Д, заповнюють організаційну діаграму. Учні об’єднуються в групи для пошуку відповідей на проблемні питання, обговорюються критерії оцінювання їх проектної діяльності. В ході проекту учні заповнюють контрольні списки планування проекту, форми групової роботи, форми самооцінювання. За допомогою цих форм оцінюються кінцеві продукти учнівської діяльності. контрольні списки оцінювання надаються учням на початку проектної діяльності, форми самооцінювання використовуються в середині проекту. В ході роботи над проектом вчитель веде спостереження за роботою дітей в групі. Після завершення роботи над проектом проводиться учнівська конференція, де учні презентують свої результати проектної діяльності Приклад учня, проводиться самооцінка та взаємооцінка роботи над проектом. На підготовчому етапі вчитель ставить проблемні питання та зацікавлює дітей. Усі учні знаходять та опрацьовують матеріал з теми «Гриби – особливе царство природи» у підручниках, енциклопедіях та інших книжках. Для виконання всіх завдань учні повинні почати роботу в Інтернеті. Для цього перед початком роботи в Інтернеті вчитель надає інструктаж щодо безпечної роботи в Інтернеті та при використанні комп’ютера, принтера, сканера; розповідає про авторське право та плагіат, дає інструкції по пошуку в Інтернеті, розповідає про правильність оформлення використаних джерел, дає каталог освітніх ресурсів та каталог сайтів, де викладена інформація з обраної тематики. На початку роботи учні проходять тестування «Авторське право». Впродовж першого етапу вчитель пропонує вступну презентацію з теми. Після презентації проводить мозкову атаку та ставить ключові та тематичні питання, що спонукає об’єднанню в 3 групи та виявленню інтересів учнів. Проводить анкетування з використанням З-Х-Д (учні заповнюють перший та другий стовпчик таблиці). На цьому ж етапі вчитель встановлює строки виконання (обговорює з учнями кожний етап роботи та об’єм роботи на кожному уроці), знайомить з формами захисту та з правилами оформлення проектних робіт. При знайомстві з темою дослідження, у рамках цього проекту вчитель надає конкретні завдання учням (одна група досліджує та аналізує інформацію про особливості грибного царства, інша досліджує засоби визначення отруйних та їстівних грибів, кожна з двох груп готує презентацію зі своєї проблеми; третя–систематизує і відпрацьовує усю інформацію, створюючи вже спільний кінцевий продукт. Усі учні дотримуються плану роботи, який був їм запропоновано та обговорено на першому етапі проекту(вступна презентація вчителя). На цьому етапі учні розробляють графік роботи своєї теми та розподіляють обов’язки та завдання, згідно з теми та графіка роботи в кожній групі. На другому етапі усі учні проводять дослідження веб-сайтів та знаходять, аналізують теоретичний матеріал з теми, використовуючи Інтернет. Після збору інформації учні обговорюють проблемне питання, дискутують та роблять висловлювання щодо проблеми дослідження. Вчитель проводить моніторинг виконаних на даному етапі завдань учнів та індивідуальної поведінки та поведінки учнів у групах .Повністю консультує учнів, веде з ними обговорення їх навчання з метою забезпечення зворотного зв’язку, отримання їх пропозицій, забезпечення подальшого навчання та відповідає на запитання учнів. Надає учням заплановані підказки впродовж виконання проекту для того, щоб учні обмірковували те, як вони навчаються.

1-2 уроки. Запропонувати учням пройти анкетування за анкетою "Світ грибів". Після чого демонструвати презентацію «Гриби – особливе царство» для визначення навчальних цілей, учні заповнюють З-Х-Д схеми, організаційні діаграми. Ознайомившись з ключовим запитанням (Чи справді гриби особливі?) та тематичними питаннями (Як потоваришувати з грибами? Учому полягає цінність грибів для людини?), учні об’єднуються в групи для спільної роботи над проектом. Кожна група складає план проектної діяльності. Ролі в групах можуть бути такими: дослідники-теоретики, дослідники-практики, консультанти, дизайнери. Кожна група виконує такі завдання: - знаходять теоретичні матеріали щодо світу грибів; - досліджують засоби розпізнавання їстівних та отруйних грибів; - досліджують роль грибів у природі та цінність для людини; - оформлюють результати у вигляді презентації. Учні отримують контрольні списки до своїх продуктів проектної діяльності.

3-4 уроки. Учням надається шаблон створення презентації. Учні здійснюють пошук необхідної інформації. Оцінюють знайдену в Інтернеті інформацію згідно до критеріїв, що роздаються вчителем. При використанні матеріалів учні вказують посилання на джерело інформації. В процесі роботи над проектом учні спілкуються за допомогою електронної пошти всередині групи для надсилання матеріалів, службами обміну миттєвими повідомленнями для спілкування он-лайн при обговоренні питань з теми. Виконують завдання на перевірку отриманих знань з теми. Заповнюють форми для самооцінювання та взаємооцінювання. Учні створюють кінцевий продукт своєї діяльності Приклад учня. Кожна група презентує свою роботу на учнівській конференції. Відбувається рефлексія, оцінювання навчальних досягнень учнів.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Дуда Алла Миколаївна

Фах, навчальний предмет

Учитель біології

Навчальний заклад

Безіменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

Село Безіменне, Новоазовський район, Донецька область

Контактні дані

(06296)39236

duda.alla2012@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг в рамках НП "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

13.08.2012 - 17.08.2012

Місце проведення тренінгу

Безіменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Тренери

Борзенко Алла Олексіївна