Проект "Антарктида - крижана безлюдна пустеля?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Антарктида - крижана безлюдна пустеля?

Ключове питання: Антарктида - крижана , безлюдна пустеля ?

Автори проекту

Крестнікова Людмила Вікторівна Запорізький колегіум №98 Запорізької міської ради Запорізької області

Номінація

Навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів.

Географія

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті.

7-А клас Запорізького колегіуму №98 Запорізької міської ради Запорізької області

Вік учнів - 13 років.

Опис проекту.

Проект передбачає вивчення географічного положення Антарктиди, історію відкриття та дослідження; особливості рельефу материка; унікальної антарктичної природи та необхідності бережного до неї відношення; Вдосконалення навиків аналізу і узагальнення вивченого матеріалу; уміння відбирати, систематизувати статистичний матеріал. Пов'язувати одержані знання з практикою, життям. Результати оформляються за допомогою навиків з інформатики. В результаті проекту учні дадуть відповіді на питання висунуті і вдосконалені впродовж розробки теми проекту.

Проектна діяльність наочно демонструє можливості моно- і поліпредметного, індивідуального і групового проектів. У процесі проекту учні синтезують знання в ході їхнього пошуку, інтегрують інформацію суміжних дисциплін, шукають більш ефективні шляхи рішення задач проекту, спілкуються один з одним. Спільна діяльність реально демонструє широкі можливості співробітництва, у ході якого учні ставлять мету, визначають оптимальні засоби їхнього досягнення, розподіляють обов'язки, всебічно виявляють компетентність особистості.

В чому полягає ідея проекту. Як вона виникла?

На початку дослідження учні визначають цінність проекту для себе, вибирають один із об'єктів дослідження. Учні проведуть дослідження, та створять звіти для того, щоб відповісти на ключове питання та створити сайт (публікацію, презентацію) по тематичним питанням для закріплення набутих навичок. Тема проекту актуальна, оскільки дозволяє поглибити знання та набуті навчальні вміння учнів з теми «Антарктида». Проект спонукає учнів виявити інтелектуальні здібності, моральні і комунікативні якості, здатність до самоосвіти і самоорганізації.

Створити умови для осмислення блоку нової навчальної інформації, використання знань та навичок в знайомій та новій навчальних ситуаціях, перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу засобами технології групового і самостійного навчання.

Яке дослідження проводили учні? Що і як вони робили?

Учень має вміти виконувати такі завдання:

  • Представляти та впроваджувати концептуальні ідеї в конкретній чи візуальній формі (таких як малюнок, моделювання, використання відповідних комп’ютерних програм).
  • Писати тексти за допомогою комп’ютерних технологій, вивільнюючи для учнів час для роздумів та досліджень (обчислювання за допомогою калькуляторів, електронні таблиці, текстові редактори).
  • Збирати, організовувати, представляти, зберігати та опрацьовувати інформацію чи дані (бази даних, програми роботи з статистичними даними)
  • Співробітничати та спілкуватися (електронна пошта, програми-браузери для роботи з веб-сайтами)
  • Здійснювати пошук та доступ до різноманітної інформації та розгляд проблем з різних точок зору (телекомунікації, електронні бібліотеки, електронні форуми)

1)План виконання проекту :

1. Підготовка до проектування

2. Планування

3. Дослідження

4. Результати

5. Оформлення звіту. Підготовка до презентації

6. Презентація

7. Оцінка проектної діяльності

8. Післяпроектні дії

Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Програмне забезпечення: 1 Бази даних/Електронні таблиці 2 Видавничі програми 3 Електронна пошта 4 Енциклопедія на CD-ROM 5 Для роботи з зображеннями 6 Інтернет веб-браузер 7 Мультимедіа (Роwer Pоіnt) 8 Для створення веб-сторінок 9 Текстовий редактор 10 Презентация Microsoft PowerPoint 11 Microsoft Office Access 12 Microsoft Office Publisher


Список літератури та Інтернет ресурсів:

1) Корнеев В.П. География материков и океанов, [текст]/ пособие для учителя; В.П. Корнеев; - Харьков, «Веста», издательство «Ранок»,2002.-320с.

2) Коберник С.Г. География материков и океанов, [текст] / учебник для 7 класса общеобразовательных школ; С.Г.Коберник; Киев, «Навчальна школа», 2007,287с.

3) Трешников, А. История открытия и исследования Антарктиды. [текст] / Александр Трешников; - М.: Географгиз, 1963.- 432 с.

4) Павленко, О. Використання комп’ютерних технологій у пошуково-дослідній діяльності учнів / О. Павленко // Рідна школа. – 2004. – №1. – С. 42-44.

5) Балабандин, Р.К. Сто великих географических открытий [текст] / Р.К. Балабандин; - М., Георафгиз, 2000.- 234с.

6) Слевич С.Б. Антарктида в современном мире [текст] / С.Б.Слевич; - М.Географгиз, 1972. – 320с.

7) Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR)

8) United States Antarctic Resource Center (USARC)

9) The Atlas of Antarctic Research at USARC

10) British Antarctic Survey

11) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

12) Antarctic Place-names Commission of Bulgaria

13) Антарктическая группа СПГГИ (ЛГИ). LMI/SPMI (Mining Institute)

Які результати одержали учні в проекті?

В результаті роботи над проектом учні зможуть поглибити свої теоретичні знання з теми «Антарктида», систематизувати уявлення про особливості рельєфу материка, унікальність антарктичної природи, удосконалити картографічні компетенції.

Методичні матеріали проекту

[1] - результативність успішності учнів

[2] - фильм 1

[3] - фото уроку 1

[4] - фото уроку 2

[5] - фото уроку 3

[6] - фото уроку 4

[7]- конспект уроку

[8] - презентація (частина 1)

[9] - презентація (частина 2)

[10] - презентація (частина 3)

Дидактичні матеріали проекту

[11]- таблиця

[12]- експрес тест

[13] - інформаційні матеріали таб.1

[14] - інформаційні матеріали таб.2

[15] - інформаційні матеріали таб.3

[16] - інормаційні матераіли таб. 4

[17] - інформаційні матеріали таб. 5

[18] - інормаційні матеріали таб.6

Приклад(и) учнівських робіт.

[19] - веб сайт

[20] - учнівська презентація 1

[21] - учнівська презентація 2

[22] - учнівська публікація

Оцінювання проекту

[23] - оцінювальні форми

Інтернет-ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом.

[1) Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR)] [2) United States Antarctic Resource Center (USARC)] [3) The Atlas of Antarctic Research at USARC] [4) British Antarctic Survey] [5) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)] [6) Antarctic Place-names Commission of Bulgaria] [7) Антарктическая группа СПГГИ (ЛГИ). LMI/SPMI (Mining Institute)]