Портфоліо - Таран Віра Петрівна

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Дивовижні рослини"

Vera15.jpeg

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Біологія, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Рослинний світ - складова частина природи.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Використання ІКТ надає широкі можливості для підвищення якості навчального процесу, наочності навчання, рівня засвоєння знань. Серед шкільних предметів саме біологія є одним з тих навчальних предметів, що дає багатий матеріал для відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією.Для роботи над проектом учні об'єднуються в групи, обирають тему дослідження, що представляє для них певний інтерес. Учасники кожної групи шукають необхідну інформацію про цікаві та дивовижні рослини в мережі Інтернет, завантажують, обробляють, аналізують та структурують її. Учні досліджують можливості представлення інформації у різних формах з використанням мультимедіа. Використовуючи зібраний матеріал учні створююють презентацію "Дивовижні рослини"., відеоролики "Цікаві рослини",розміщують власні продукти в мережі, готують та проводять для однолітків вікторину "Дивовижні рослини".

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів: Відповідно до вимог Державного стандарту та навчальної програми з біології наприкінці вивчення теми учні зможуть: дізнатися про дивовижних та цікавих представників Царства Рослини, навчаться створювати власні презентації, використовуючи різноманітні джерела інформації, представляти результати своєї роботи, використовуючи різноманітні форми.

Розвиток навичок ХХІ століття. Проект спрямований на розвиток комунікативних навичок - розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа засобів в різноманітних формах та в різних умовах. робота над проектом розвиває творчість та інтелектуальну допитливість – здатність до оригінальності та інновацій; створення , впровадження та повідомлення нових ідей іншим. Учні формують інформаційні навички та медіа грамотність - вміння здобувати, аналізувати, опрацьовувати, інтегрувати, оцінювати та створювати інформацію в її різноманітних видах, формах та різних медіа представленнях. Міжособистісна та групова взаємодія - демонстрування вміння працювати в різних командах та бути лідером; вміння адаптуватися і виконувати різні ролі і обов'язки; продуктивно співпрацювати з іншими; виявляти розуміння інших; поважати і визнавати різноманітність поглядів. Бажання бути корисним та знаходити компроміси для досягнення спільної мети. Учні вчаться окреслювати, аналізувати та вирішувати проблеми, розпізнавати, визначати та розуміти власні навчальні потреби, знаходити потрібні для самонавчання ресурси; розвивають вміння визначати пріоритети та ставити навчальні завдання без сторонньої допомоги; бажання і здатність навчатися протягом всього життя, вміння діяти відповідально, згідно інтересів класного колективу.

Опис оцінювання

Оцінювання усних виступів

Оцінювання спільної діяльності

Оцінювання Мультимедійного Проекту: Загальні критерії

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

На першому етапі, переглядаючи презентацію вчителя, учні ознайомлюються з темою, обговорюють питання, консультуються із учителем, об’єднуються у групи по 4-6 осіб, розподіляють ролі. Переглядають джерела Інтернету, друковані матеріали, проводять дослідження в бібліотеках, відбирають необхідний матеріал, планують свою роботу. На другому етапі проекту групи отримують завдання, обговорюють його, працюють з рекомендованою вчителем літературою та матеріалами Інтернет, відбирають необхідний матеріал, Завдання для роботи груп: 1. «Гулівери». Знайти інформацію про найбільші рослини та найбільші органи рослин. 2. «Ліліпути» . Знайти інформацію про найменших рослин 3. «Унікуми». Знайти інформацію про унікальні рослини нашої планети. Учасники проекту отримують групові завдання для третього етапу проекту, обмірковують їх, обирають відповідальних за написання кожної статті. Учні працюють у бібліотеках, використовують Інтернет, підбирають необхідний матеріал, узагальнюють його. Планують розміщення матеріалу на сторінці публікацій, підбирають ілюстрації, створюють учнівські презентації, за допомогою програми Camtasia Studio 7створюють відеоролики. Ознайомити учнів з офіційними документами на авторське право. Переглянути презентацію з посібника щодо об’єктів авторського права. Розглянути ситуації несанкціонованого використання матеріалів та наслідки. На кожному етапі проекту здійснюється оцінювання діяльності за допомогою чітко визначених форм, оцінювання вчителем, учнями та само оцінювання за сформованими шаблонами.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Таран Віра Петрівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель біології, біологія

Навчальний заклад

Одеська гімназія №8 Одеської міської ради Одеської області

Місто ,район, область

м.Одеса, Малиновський район, Одеська область

Контактні дані

E-mail: verataran@mail.ru

моб.тел.:+380979978696

Відомості про тренінг

Тренінг в рамках співпраці в Національному проекті «Відкритий світ»

Дати проведення тренінгу

23 - 27 липня 2012 року

Місце проведення тренінгу

ОНВК № 53

Тренери

Стешенко Ольга Миколаївна / Смірнова Марина Юріївна