Портфоліо (Іван Іванов)

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукТема: Уміння спілкуватися - шлях до успіху

Предмети

Основний предмет - "Українська мова"

другорядний предмет - "Інформатика"

Навчальні теми:

"Культура мовлення і спілкування" (Українська мова, 3 год.)

"Комунікації за допомогою Інтернету" (Інформатика, 3 год.)

Вік учнів

10 клас (16-17 років)

Стислий опис

Учні досліджуватимуть особливості живого спілкування однолітків (усного та в інтернеті) і виявлятимуть проблеми щодо налагодження успішної та ефективної взаємодії: грамотність, етикет спілкування, толерантність, культура мовлення. У результаті проекту учні розроблять ресурси, а саме: презентацію або публікацію «Правильно – неправильно», розміщену в Інтернеті; анімацію або відео зі сценками типових діалогів, де виправляються найпоширеніші помилки. Ці сценки наочно демонструватимуть, до яких наслідків може призвести неправильне (неграмотне, неввічливе) спілкування і яку користь може принести спілкування правильне.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План упровадження проекту

Навчальні цілі

1. Сприяти усвідомленню й розумінню того, що правильне (грамотне, ввічливе) спілкування допомагає досягти успіху в житті.

2. Розвивати уміння помічати помилки в усному й писемному мовленні.

3. Учити дотримуватися культури мовлення, правил спілкування й мовленнєвого етикету.

4. Формувати навички створення за допомогою ІКТ дієвих мотивуючих ресурсів щодо вдосконалення навичок спілкування.

Опис оцінювання

1. До початку проекту оцінити готовність учнів до проектної діяльності, визначити їх інтереси й уподобання (оцінювання навчальних потреб, презентація ідей проекту, бесіда, тестування, заповнення форм).

2. Упродовж проекту регулярно оцінювати діяльність учнів і оперативно корегувати її (оцінювання вчителем, самооцінювання, взаємооцінювання, спостереження, консультації).

3. Оцінювання готових проектів згідно з критеріями (самооцінювання презентацій, захист проекту, тестування, обговорення).

Діяльність учнів

ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ: на початку роботи необхідно отримати дозвіл батьків на використання учнями Інтернету. Учитель розповідає про метод проектів і пропонує учням індивідуально заповнити таблицю ЗХД – що вони знають і чому хочуть навчитись, що для них цікаво. Методами бесіди, заповнення організаційних діаграм (бланків) та мозкового штурму виявляються попередні ЗУН та інтереси учнів. Учні формулюють загальну тему проекту на основі цікавої та актуальної проблеми згідно з навчальною програмою, визначаються з можливими напрямками роботи й за допомогою вчителя розподіляються на групи за ролями: статисти (пошукачі) – знаходитимуть тексти діалогів з мовленнєвими й мовними помилками; експерти (філологи) – виправлятимуть помилки, створять схему «правильно – неправильно»; художники-аніматори і сценаристи – створять сценки, які наочно демонструватимуть типові проблеми спілкування в інтернеті та наживо. сценаристи. Учні складають план роботи в групах і прогнозують кінцевий результат. Учні ознайомлюються з законом про авторське право з метою дотримання вимог щодо копіювання текстів діалогів спілкування в соціальних мережах та усних діалогів. Тексти діалогів аналізуватимуться без зазначення імен їх учасників.


ДРУГИЙ ТИЖДЕНЬ: група пошукачів (статистів) добирає тексти з переписки в соціальних мережах і кількох молодіжних форумах (чатах) та фіксують усні діалоги однолітків, організовують інтернет-опитування для однолітків з приводу грамотності спілкування, також статисти фіксують і класифікують знайдені помилки та визначають їх частотність. Учитель спостерігає за діяльністю групи, радить, які діалоги варто добирати. Експерти виправляють помилки, створюють рекомендації щодо їх усунення у вигляді презентації або публікації «Правильно – неправильно» згідно з інструкцією. Учитель допомагає виправляти помилки й стимулює діяльність групи. Художники-аніматори зі сценаристами починають розробляти флеш-анімації, відео або презентацію з міні-сценками живого та інтернет-спілкування однолітків, де демонструється до яких наслідків може привести неправильне (неграмотне, неввічливе, не толерантне) спілкування і яку користь дає правильне спілкування. Учитель зазначає, які зображення, музику й інші матеріали і з якою метою можна використовувати без згоди автора, а що – тільки зі згодою або посиланням на джерело.


ТРЕТІЙ ТИЖДЕНЬ: учні в групах готуються до презентації результатів проекту за шаблоном, звітують про результати опитування, викладають схему «Правильно – неправильно» і сценки в Інтернет. Відбувається захист і спільне обговорення. Учитель оцінює й коментує роботу кожної групи й роботу класу в цілому.

Відомості про автора

Іванов Іван Юрійович

освіта: викладач української мови і літератури (магістр)

місце роботи: Луганський ОІППО (методист Центру ІТ)

місто Луганськ

контактні дані: ivanovivan@ukr.net

Відомості про тренінг

23 - 28 квітня 2012 р.

м. Київ

Тренери

Cаражинська Наталія Анатоліївна

Манько Надія Миколаївна


Тренінг за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього". м. Київ, 23 - 28 квітня 2012. Група 2