Портфоліо проекту з фізики "Фізичне осмислення теплообміну

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

"Фізичне осмислення теплообміну"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

фізика, інформатика, українська мова

Вік учнів, клас

Учні 8-го класу

Стислий опис проекту

Значення теплопровідності в природі та побуті велике. Фізичне осмислення цього явища дає змогу людині дати відповідь на такі запитання: Навіщо жителі спекотних районів Центральної Азії влітку носять ватяні халати? Як зробити, щоб морозиво в літню спеку швидко не розтануло, якщо поблизу немає холодильника? У якому взутті швидше змерзнуть ноги — в тому, яке щільно прилягає до ноги, чи в просторому? В якому одязі — світлому чи темному — ви краще почуваєтесь у літню спеку? Яку поверхню — світлу чи темну — сильніше нагрівають сонячні промені?  Учні в процесі проведення проекту проводитимуть дослідження: таких фізичних явищ, як теплопровідності, конвекції та випромінювання. З’ясують як проводять тепло різні речовини. Де в житті людини та застосовується таке фізичне явище як теплообмін.

План вивчення теми

План проекту

План впровадження


Оцінювання

На початку проектної діяльності проводиться оцінка початкових знань що вчаться (формуюче оцінювання) у формі мозкового штурму. Учні визначають властивості теплового руху, особливості руху атомів і молекул речовини в різних агрегатних станах речовини, фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Доводять, що існує внутрішня енергія, і що вона може змінюватися, що процес зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи називають термообміном. Приводять приклади. Це мотивує їх на проведення досліджень в проекті. Враховуючи вимоги стандарту, цілі учнів в проекті, складаються критерії оцінювання майбутніх робіт, по яких відбувається контроль і самоконтроль в групах. Для глибокого осмислення теми для учнів розроблені дидактичні матеріали. Учні створюють блог проекту, де відбивається хід роботи, організація дослідження і рефлексія. Робота над темою дослідження закінчується представленням результатів у вигляді презентації, буклету, учнівської газети. Після завершення роботи над проектом проводиться урок - конференція, на якому учні демонструють результати своїх досліджень в групі, а також обговорюють роботи інших груп. Результатом роботи є бклет, створений учнями. Під час проведення захисту проекту оцінюється глибина проведеного дослідження, логічність представлення матеріалу, творчий підхід, уміння аргументовано виступати перед аудиторією, захищати свою точку зору, брати участь в обговоренні, ставити питання. Впродовж всього проекту і в його кінці проводиться внутрішньогрупова і індивідуальна рефлексія.

Вхідне оцінювання

Таблиця ЗХД

Оцінювання презентації

Контрольний список

Критичне оцінювання блогу

Оцінювання бюлетеня

Оцінювання блогу

Оцінювання досліду

Самооцінювння спільної роботи

Діяльність учнів та вчителя

1 урок Навчальна тема розпочинається з демонстрації вступної презентації про метод проектів та ознайомлення учнів з Ключовим питанням «В чому істина небесних явищ?». Запропонувати напрямок «Чому є важливими знання про фізичні явища» Провести анкетування учнів за допомогою опитувальника, роздати таблицю «ЗХД» , щоб учні почали заповнювати її протягом проекту – щоб поділитися поточними результатами, розв’язати питання, що виникли, запросити до співпраці необхідних фахівців. Учні діляться на три групи. Розподіл на групи здійснюється після опитування після обробки опитувальника: - ті учні, які володіють навичками створення презентацій, публікацій – редактори; - ті учні, які володіють навичками користування інтернет-ресурсів – дослідники; - всі інші діти – творці; На початку роботи над проектом першим завданням буде пошук і систематизація інформації про досліджувані об’єкти. Робота з таблицею «ЗХД».. Учитель координує роботу груп, спонукає учнів до самоспрямування у навчанні, співробітництві, відслідковує прогрес в навчанні учнів, виконує роль консультанта. Проводиться рефлексія за контрольним списком. Обговорення поставленої проблеми. Планування та підготовка виступу під час обговорення поставленої проблеми Робота з таблицею «ЗХД». 2урок Захист проектів (презентацій) Оцінювання: • Презентацій за допомогою форми оцінювання «Оцінювання роботи групи» • Переконливий усний виступ • Діяльність кожної групи • Самооцінювання роботи кожного учня в групі Вчитель оцінює роботу груп, робить висновки щодо проведення учнями дослідницької та практиктичної роботи та їх участі в проекті (форми для оцінювання). Виставляє оцінки. По завершенню проекту діляться враженнями, презентованими результатами, цікавими ідеями. Учні будуть використовувати Інтернет(для збору, пошуку інформації, для обміну думками між членами однієї групи. Тому потрібно провести інструктажі по користуванню ПК, памятати про авторські права. Учитель може дати список сайтів, які учні можуть використати під час створення проекту. 1.Провести дослідницьку роботу: відповісти на питання : чому з точки зору фізики вираз «шуба гріє» є неправильним? 2. Цілі проекту: цілі проекту вимагають глибокого розуміння теплових процесів, які відбуваються у природі і побуті людини. 3.Питання учбової теми вимагають навичок високого мислення (21століття - це століття енергозбережних технологій), згідно з учбовими стандартами (учні на практиці застосовують поняття теплового руху частинок, з яких складаються тіла. 4. План оцінювання включає навички високого мислення 21 століття, мотивують до самостійної роботи і до співпраці, формують навички (вживання законів фізики в житті) Наприкінці проекту учні повинні зробити висновок щодо фізичного осмислення теплообміну.

Презентація авторське право

Тест авторське право

Лист планування роботи в групі

Планування публікації

Презентація вчителя

Блог учнів

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Фах, навчальний предмет

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери