Портфоліо проекту з зарубіжної літератури ""Дон кіхоти" різних часів"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

""Дон кіхоти" різних часів"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

образотворче мистецтво історія географія, іспанська мова

Вік учнів, клас

8 клас; вік –14-15 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект для учнів 8 класу. Тема ««Донкіхоти» різних часів» Розвивати навички мислення вищих рівнів : розуміння, аналіз використання. Читання Аналіз конфлікту між героем роману та дійсністю Тлумачення алегоричних образів роману Розпізнання Та розуміння літературних інструменті фігуративну мову ,образність .символізм .Застосування зрозумілих Досліджень з теми та використання відповідних дослідницких методів для накопичення та представлення доказів з первинних та вторинних джерел. Результати своїх досліджень учням слід представити у вигляді презентацій та публікацій із заданої теми. План проекту:1.Вступна презентація; 2. Об єднання учнів у групи; 3. Пошук матеріалів; 4.Опрацювання матеріалів; 5. Підготовка проекту до захисту; 6. Виразне читання уривків оповідання, що стосуються запропонованої теми; 7. Представлення, захист проекту.

План вивчення теми

План проекту

План впровадження

Оцінювання

Провести обговорення та опитування учнів щодо визначення рівня попередніх знань для того, щоб визначити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектами; продумати, як забезпечити учнів інформацією та допомогою у набутті необхідних навичок у разі необхідності. Учні використовують контрольний список для створення презентації для того, щоб спрямовувати свій процес навчання, відслідковувати зміни та здійснювати самостійну оцінку свого власного прогресу у навчанні. Записи в журналах спостережень та досліджень допомагають як вчителю, так і учням здійснювати моніторинг прогресу та краще розуміти зміст. Опитування використовується упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення вищих рівнів та самостійно виконувати проекти. Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які запитання учнів. Учні використовують форму оцінювання презентації та форму для зворотного зв'язку для здійснення учнями само оцінювання своєї роботи та отримання взаємооцінки з боку їх однокласників. Цю інформацію учні мають отримувати до того, як робота завершена для того, щоб мати можливість виправити помилки і вдосконалити свою роботу. Для оцінювання та виставлення оцінок в журнал вчитель використовує ту ж саму форму оцінювання презентації проектів.

Вхідне оцінювання

Таблиця ЗХД

Форма оцінювання блогу

Контрольний список для оцінювання веб-сайтів

Оцінювання веб-сторінок

Діяльність учнів та вчителя

Під час роботи над проектом учні проводять дослідження твору М Сервантеса «Дон Кіхота» Діяльність вчителя: допомога під час пошуку інформації з теми, корекція наданих учнями матеріалів. Навчальний проект для учнів 8 класу. Тема: Доброта і безкорисність, милосердя і справжня турбота про людей на прикладі героїв оповідання творі М. Сервантеса «Дон Кіхота». Основні види діяльності учнів: дослідницька робота, аналіз та опрацювання підібраного матеріалу, презентація опрацьованого матеріалу. Для реалізації проекту учні об’єднуються в групи. Кожна група отримала завдання, яке необхідно виконати в ході реалізації проекту. Історики освітлюють історичні аспекти теми: прояви милосердя та жорстокості в історії, видатні історичні постаті, що прославились своїм милосердям або жорстокістю, наслідки прояву цих моральних понять в історії людства. Лінгвісти працюють над лексикою оповідання, виявляють нові та застарілі слова, що зустрічаються в творі, підбір синонімів до ключових слів теми. Літературознавці визначають, які художні засоби використовує автор для розкриття головної думки твору. Аналітики виділяють основні риси характеру героїв оповідання, які є взірцем милосердя або жорстокості. Зіставляють з історичними постатями та постатями сучасності. Наводять приклади прояву цих рис в інших творах української та зарубіжної літератури. Результати своїх досліджень учням слід представити у вигляді презентацій та публікацій. План проекту: 1. Вступна презентація 2. Об єднання учнів у групи 3. Пошук матеріалів 4. Опрацювання матеріалів 5. Підготовка проекту до захисту 6. Виразне читання уривків оповідання 7. Представлення і захист проекту 8. Ітогове оцінювання Діяльність учнів: - Пошук та опрацювання матеріалів з теми - Створення мультимедійної презентації - Розробка і створення публікації - Представлення і захист групами своїх робіт Вступний етап. Вступна презентація вчителя ,оголошення цілей проекту. Проводиться обговорення та опитування за допомогою таблиць «З-Х-У» з метою виявлення рівня знань учнів. Школярі знайомляться з планом проекту, критеріями оцінювання, об’єднуються в групи. Робота над проектом. Учні збирають і опрацьовують матеріал за отриманими завданнями в групах. Індивідуальні консультації використовуються вчителем для корекції робіт, надаються поради щодо поліпшення якості роботи. Учні використовують само-, взаємооцінювання виконаної роботи у проекті. Після обробки усіх матеріалів учні готують презентації роботи над проектом, розробляють публікації. Завершальний етап. Учні демонструють мультимедійну презентацію, публікацію. Вчитель оцінює за формами оцінювання даного проекту та виставляється оцінка в журнал. Підбиття підсумків роботи над проектом.

Презентація авторське право

Тест авторське право

Планування публікації

Пошукова діяльність

Блог вчителя та учнів

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Фах, навчальний предмет

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери