Портфоліо проекту Халецької Любові Іванівни з навчальної теми "Барви життя"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Портфоліо проекту Халецької Любові Іванівни Барви життя

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література. Мистецтво. Технології.

Навчальна тема

Творчість Лесі Українки

Вік учнів, клас

13-14 років, 8 клас

Стислий опис проекту

Цей проект з 'української літератури для учнів 8 класу' буде розроблятися під час вивчення теми «Леся Українка та її творчість». Учні мають дослідити наскільки обізнані їх ровесники у фольклорі. Школярі будуть проводити опитування на знання української творчості. В ході реалізації проекту, учні об’єднуються на групи, де отримують окремі завдання. Допоміжними предметами послугують мистецтво та інформатика. У ході вирішення поставлених питань вони будуть працювати у групах. Крім цього проект дасть змогу глибше сформувати навички відповідальності, розуміння, взаємодопомоги, самоосвіти, самореалізації.. Використання веб-технологій, групової роботи спрямовані на формування ключових компетентностей – інформаційно-технологічної та життєвої. Групи учнів презентують свою роботу в одній із вибраних ними форм публікації та блогу.

Повний План вивчення теми

План проекту

План реалізації

Навчальні цілі

 • В учнів будуть формуватися навички створення презентацій та блогу
 • Учні зможуть визначати та складати стислий опис кольорограми, яка змальована у творах поетеси
 • Формуватиметься навичка комунікабельності
 • Навчаться Дотримуватися закону про авторське право
 • Вчитимуться критично оцінювати веб-ресурси
 • Проводити опитування
 • Користуватися сервісом googlemaps
 • Оформляти, аналізувати та синтезувати інформацію для вирішення проблем та відповідей на запитання.
 • Вчитися відповідати за результати спільної роботи.
 • Розуміти, усвідомлювати роль ефективного спілкування, використовувати різні видів спілкування: усне, письмове та за допомогою мультимедіа-засобів.
 • засобами комп'ютерних технологій шукати інформацію необхідну для проекту
 • Використовувати цифрові технології, інструменти комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних.
 • Використовувати комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації.
 • Ефективно використовувати час та розподіляти навантаження.

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться формуюче оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання використовуючи відповідні методи оцінювання. Формуюче оцінювання проходить за допомогою ЗХД таблиці, «Асоціативного куща», опитування, «Мозкової атаки». Щоб налаштувати учнів на роботу над проектом вчитель презентує учительську презентацію. Організоване обговорення ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Учні з самого початку роботи над проектами використовують, контрольний список для вікі , щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Учні використають Бланк самооцінювання результатів роботи в проекті, щоб здійснити самооцінку роботи в проекті. Також використовується Форма оцінювання для роботи на вікі-сайті . У кінці проекту проводимо захист робіт у вигляді створеного власного блогу.

Діяльність учнів та вчителя

Плануючи роботу з учнями за методом проектів, учитель знайомить батьків на батьківських зборах із основними принципами та перевагами методом проектів, роздаючи їм інформаційні буклети. Крім цього заповнюють форму батьківського дозволу.

На початку вивчення теми «Леся Українка та її творчість» учні знайомляться із стартовою презентацією вчителя для визначення проблеми проекту. У формі «мозкової атаки» формулюють ключові, тематичні та змістові питання. За допомогою таблиці «ЗХД» вчитель переглядає результати і з’ясовує рівень підготовленості учнів. Далі за допомогою «Асоціативного куща» проводить опитування, яке покаже знання матеріалу попередніх вхідних навичок до даної теми. Перед тим, як почати працювати з Інтернет-ресурсами, учні знайомляться із законом про авторське право, проходять тест про авторське право. Також учитель знайомить їх із змістом листа, який необхідно написати для дозволу на використання потрібного ресурсу. Також знайомляться із Інструкція для пошуку інформації в мережі Інтернет. Наголошує, що обов’язково потрібно зберігати інтернет-посилання на використані ресурси. Для порівняння достовірності інформації в інтернет-ресурсах, учні виконують критичне оцінювання веб-ресурсів.

Для вирішення поставленої мети учні об’єднаються у групи для проведення ефективного проектного дослідження згідно інтелектуальних, технічних та творчих навичок, де дають групі творчі назви. Кожна група має свої завдання. У пошуку вирішення завдань учні створюють свій план дослідження питання, хід дій, дають собі самооцінку.

 • 1. «Шукачі барвів» досліджують, як у творчості Лесі Українки використовуються кольори, малюють кольорову веселку, узагальнюють результати дослідження в графіках та діаграмах, обмінюються враженнями від прочитаних творів на сторінках блогу.
 • 2. Журналісти досліджують суспільну думку, щодо оцінки творчості поетеси, її актуальності в наш час, проводячи анкетування мешканців міста та інтернет-опитування, намагаються поглянути на події, описані поетесою, очима сучасника, ведуть блог «Давня казка на сучасний лад» , в якому поміщають власні оповідання, казки, вірші.
 • 3. Режисери аналізують інформацію, зібрану першою та другою групами, здійснюють пошук та критичну оцінку інтернет-ресурсів з аудіо записами творів поетеси, проводять кастинг кращих читців поезії Лесі Українки і записують власний аудіоальбом «Барви життя» , який при допомозі учнів-консультантів старших класів виставляють на YouTube. Крім цього, цей аудіальбом допоможе при підготовці до уроку по даній темі.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Халецька Любов Іванівна
Haletska.jpg

Фах, навчальний предмет

вчитель української мови та літератури

Навчальний заклад

Контактні дані

Xaletska2017@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17 жовтня - 30 жовтня 2017 року

Місце проведення тренінгу

Тренери

Ратушняк Алла Олександрівна