Портфоліо проекту Стеблич Галини "Колиска життя"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Біологічне паливо. Жири

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Вік учнів, клас

9 клас, 14-15 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Учні проводять дослідницьку роботу з теми «Біологіне паливо. Жири.» яка стосується різних сфер науки, життя, побуту, природи; збирають інформацію для доведення факта актуальності. Учні будуть оформлювати презентацію з теми «Роль жирів у життєдіяльності організмів.», розробляти публікацію на основі інформаційних матеріалів з теми «Біологічне паливо»; створюватимуть та демонструватимуть свої мультимедійні презентації для класу; проводити науково-практичну конференцію. В процесі роботи над проектом учні набудуть навиків організації колективної і дослідницької роботи, розвиватимуть пізнавальну активність.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На початку роботи над проектом учні знайомляться з блогом "Презентація ідей проекту", заповнюють ЗДХ-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання щодо вивчення теми Жири. Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з'ясувати попередні знання учнів з цієї теми. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Д-Х поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме їде процес навчання учнів. Учні розробляють план роботи групи, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи проектам учні використовують форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проекту. Коли учні завершать частину дослідження учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, вивчення питання, щоб з'ясувати чи потребують учні фасилітації. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за формою оцінювання.

Презентація ідей проекту

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Підготовка виконання навчального проекту. Вчитель роздає дітям буклети для батьків і учнів, які пояснюють особливості методу проектів та як він буде використовуватися при вивченні теми. Пересвідчується, що учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її, документувати. Пропонує літературу для опрацювання, дає завдання підготувати журнал досліджень, щоб занотовувати спостереження і результати досліджень. Перше заняття. Вчитель ставить перед учнями Ключове питання: Роль жирів у життєдіяльності організмів. Проводить мозковий штурм. Показує вступну презентацію, після якої проводить обговорення питань: Який склад і будова жирів? Які фізичні властивості жирів? Чи потрібні жири для життєдіяльності людини? Чи варто виключати жири з раціону харчування? Яке практичне застосування жирів? Відповіді на всі запитання ми зможемо одержати, виконавши цей навчальний проект. Для розробки і впровадження проекту учні автоматично об'єднуються в малі групи. Кожна група одержує завдання. І група Історя вивчення жирів ІІ група Класифікація жирів ІІІ група Роль жирів у життєдіяльності організмів IV група Проведення експерименту "Визначення ненасиченості олії"

Перед початком роботи вчитель знайомить учнів з Законом про авторське право; пояснює, як правильно оформити список використаних джерел, нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті. Роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Вчитель перевіряє, як учні пам'ятають правила безпеки життєдіяльності під час виконання хімічного експерименту. Друге заняття. В малих групах учні обговорюють свої завдання,записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї, та які методи вони будуть використовувати під час дослідження(методи знаходять у відповідній літературі, або Інтернет-ресурсі. Під час роботи груп вчитель прислухається до обговорень учнів, записує нотатки щодо їхніх ідей, та намічає шляхи для подальшого спрямування дослідження кожної групи учнів. Діти опрацьовують знайдені джерела інформації, виконують дослідження, нотують у журналі отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують різні методи проведення досліджень, вчаться спостерігати, аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, публікацію. Третє заняття. Продуктом навчального проекту стає мультимедійна презентація або публікація. Взаємооцінювання відбувається за критеріями, передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують учням паралельних класів, запрошеним батькам.

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Буклет 1 стр.
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Буклет 2 стр.

Приклад роботи учнів: Бюлетень сторінка 1

Бюлетень сторінка 2

Бюлетень сторінка 3

Приклад роботи учнів(Презентація)

Презентація вчителя для колег

Учнівський блог

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Стеблич Галина

Фах, навчальний предмет

вчитель хімії

Навчальний заклад

КЗО "Гімназія №3" ДМР

Місто\село, район, область

м.Дніпро

Контактні дані

steblichgal@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Дніпро, КЗО "Гімназія №3" ДМР, 05-17 грудня 2016 року

Дати проведення тренінгу

05.12-17.12.2017

Місце проведення тренінгу

м.Дніпро, КЗО "Гімназія №3" ДМР

Тренери

Вовк Тетяна Віталіївна