Портфоліо проекту Скугарєвої Мирослави Володимирівни з навчальної теми "У світі сну"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

У світі сну

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізична культура, біологія,ОБЖ

Навчальна тема

Вплив сну у житті людини. Значення сну в здоровї людини. В здоровому тілі - здоровий дух

Вік учнів, клас

15 років,9 клас

Стислий опис проекту

Цей міжпредметний Проект об'єднує багато різних галузей науки для вирішення проблем, пов'язаних з питаннями досліджень в області психофізіології сну, його порушень і узгодження природного біоритму з учбовим процесом двозмінної роботи учбового закладу.

У роботі над Проектом учні проведуть діагностичне обстеження фізіологічного ритму людини, порушення сну; соціологічне опитування про те, що заважає спати школярам; збирати інформацію в Інтернеті, друкарських виданнях; вчитися аналізувати джерела інформації; давати відгук на роботу свою і інших учасників Проекту, давати відгук на роботу; а також опанують комп'ютерні технології.

Повний План вивчення теми

план проекту

план реалізації проекту

Навчальні цілі

На початку дослідження учні визначають цінність проекту для себе,знайомляться з публікацією вчителя (буклет) та презентацією вчителя. Вибирають один із запропонованих напрямків роботи. Учні проведуть дослідження та створять звіти про них, створивши презентацію, публікацію, wiki-сторінку. На підготовчому етапі учні обговорюють хід проекту, об’єднуються в три групи та організовують розподіл завдань для виконавців. Далі вони досліджують матеріали бібліотек, друковані та електронні публікації, шукають інформацію в Інтернеті. Добирають ілюстрації відповідно до змісту Створюючи презентацію в режимі Power Point, учні досліджують статистику з теми, навчаються будувати діаграму в середовищі Excel, вчаться порівнювати, аналізувати, співставляти цифри, події, факти, знаходять інформацію з різних джерел, набувають вмінь аргументовано доводити власну думку. Створюючи публікацію, учні вчаться правильно використовувати цитування та посилання на друковані та Інтернет-видання, ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки. Створюючи wiki-сайт по тематичному питанню учні набувають навичок щодо використання інформаційних ресурсів, знаходять інформацію з різних джерел та здійснюють опитування своїх однолітків, знайомих, розміщують інформацію про свій проект. Набувають вмінь збирати та обробляти інформацію за допомогою баз даних, використовуючи форми. Вчаться ефективно використовувати засоби електронних комунікацій, оволодівають навиками посилатися на використані джерела інформації. По закінченню роботи над проектом учні зможуть: - Оцінювати знайдену в Інтернеті інформацію; - Відбирати та систематизувати інформацію з різних джерел; - Збирати дані, впорядковувати їх, готувати для демонстрації, надавати пояснення, аргументувати та робити висновки; - Представляти результати своїх досліджень у вигляді вікі-статті, презентації, публікації; - Здійснювати самоспрямування у своїй навчальній діяльності; - Розуміти та усвідомлювати роль ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового у різних умовах (під час підготовки та проведення презентації результатів навчального проекту).

Опис оцінювання

На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення іх інтересів за допомогою опитування. Форму З-Х-Д учні заповнюють під час презентації вчителя. Учні утворюють групи для пошуку відповідей на проблемні питання, обговорюються критерії оцінювання іх проектної діяльності. В ході роботи над проектом учні заповнюють листи прогресу роботи над проектом,також повинні одержати дозвіл від батьків відповідають на контрольні питання, заповнюють листи для самооцінки та взаємооцінки, виконують тестування для оцінки отриманих знань з програмної теми. Створюють свою презетацію. Вчитель оцінює вміння дітей обирати корисні веб-ресурси. За допомогою форм оцінювання та контрольних списків оцінюються продукти проектної діяльності учнів. Контрольні списки оцінювання надаються учнів на початку проектної діяльності, форми оцінювання використовуються всередині проекту. Під час консультацій використовуються контрольні списки та підказки для спрямування самостійності учнів у проекті. Після завершення роботи над проектом проводиться учнівська конференція, де учні презентують свої результати проектної діяльності, проводиться самооцінка та взаємооцінка роботи над проектом. Оцінка отриманих портфоліо проктів та продукту проектної діяльності.За допомогою форми оцінювання мультимедійної презентації,форми оцінювання публікації,вчитель повинен оцінити проекти учнів.

Діяльність учнів

При вивченні теми «У світі сну»,учні пишуть контрольну роботу по даній темі.

Вдосконалюють навики роботи за комп’ютером,прикладними програмами, середовищем Інтернету. При перегляді презентації вчителя учні ознайомлюються з темою, обговорюються ключові та тематичні запитання.

Далі відбувається оцінювання вчителем їх навчальних потреб. Пропонується учням заповнити спеціальні форми оцінювання ресурсів. Навчання учнів такому критичному оцінюванню вікі-сторінок є корисним. Учнів необхідно також ознайомити із законами про авторське право.

Учні діляться на групи, займаються пошуковою діяльністю, шукають інформацію в Інтернеті. Оскільки відомості та дані, які розміщуються в Інтернеті, ніким не контролюються, учні мають навчитися аналізувати ці ресурси щодо точності, достовірності та відповідності обраній темі.

Учні виконують поставлені перед собою завдання, організовуючи в групах процес колективного розв'язання проблем.

Учні створюють вікі-сторінку учня

Учні створюють діаграму

Учні створюють презентацію

Учні сворюють публікацію

Проводять мережевий опитувальник

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Скугарєва Мирослава Володимирівна
Skygareva muroslava.jpg

Фах, навчальний предмет

Учитель фізичної культури

Навчальний заклад

КЗО "Аполонівська СЗШ І-ІІ ступенів"
Gerb apolon.jpg


Контактні дані

Muroslava.sk97@gmai.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17 жовтня - 30 жовтня 2017 року

Місце проведення тренінгу

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього".КЗО "Тритузнянська СЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ", Солонянський район, 17 - 30 жовтня 2017 року

Тренери

Ратушняк Алла Олександрівна